Bli aktiv


Utskotten – Ha FSS som hobby!

Finansutskottet är ett slutet utskott förbundsstyrelsen tillsätter. Intressebevakningsutskottet IBU, verksamhetsutskottet Verkus och internationella utskottet IU är öppna utskott med en bestämd ansökningstid under vilken alla medlemmar har möjlighet att ansöka om en plats i ett öppet utskott.

Utskotten leds av styrelsemedlemmar och mötena ordnas i huvudsak på veckoslut. Utskotten gör sitt bästa för att träffas i olika delar av Svenskfinland så att alla kan delta, och det går alltid bra att vara med via videokonferens. Resor ersätts för alla utskottsmedlemmar. Utskotten är ett perfekt sätt att aktivera sej i FSS!

Är du intresserad av att komma med? Ta kontakt med förbundets vice ordföranden Emilie Jäntti eller Dan Cederlöf, så talar vi mer – speciellt intressebevakningsutskottet och redaktionsrådet tar gärna några fler medlemmar! Både Emmi och Dan nås per e-post enligt fornamn.efternamn@skolungdom.fi.

Du hittar mer info om utskotten här:

 

All FSS verksamhet är diskrimineringsfri zoner där vi följer likabehandlingsplanenFSS evenemang strävar till att vara tryggare rum. Du kan läsa mer om det och hur du kan anmäla trakasserier och diskriminering här.