Elev- och studerandekårer


FSS fungerar som stöd och resursbank för landets svenskspråkiga elev- och studerandekårer. Vårt material för elev- och studerandekårsverksamheten omfattar exempelvis modellstadgar och mötesteknik, tips för jämlikhetsarbete i skolan och information om HBTQIA+ -sensitiv undervisning. Beställ ett skolbesök eller en utbildning här, eller ta kontakt om vi kan hjälpa dig med något!

Elev- och Studerandekårsmanualen

Resursbank för elev- och studerandekårer

Här under hittar du vår resursbank för elev- och studerandekårer. Materialet är i pdf- format, och kan öppnas enskilt via sina respektive länkar. Här hittar du hela resursbanken i en fil. Lycka till med elev- och studerandekårsarbetet!

Resursbanken

Vem bestämmer i skolan.

Dagsverke

Ekonomi

Elev- och studerandekårsmöten

Elev- och studerandekår, Vadå?

Gruppdynamik och lekar

Information

Påverka!

Skolmiljö

Undervisning

Verksamhet

Verksamhet A till Ö

Årsmöte