Verksamhetsutskottet 2018-19


Verksamhetsutskottet planerar, marknadsför och genomför förbundets evenemang, skolbesök, utbildningar och annan verksamhet tillsammans med förbundsstyrelsen och personalen.  

Utskottet består av

  • Alexandra Wegelius, ordförande (ansvar för evenemang)
  • Petter Cornér, ordförande (ansvar för kontakt till skolor)
  • Elvira Backlund
  • Mira Bäck
  • Elin Svedman
  • Ines Fröjdö
  • Adelina Appel
  • Willjam Fagerström

Utskottets mötesprotokoll hittar du här. Som teknisk sekreterare fungerar tjänsteutvecklare Frans Cederlöf (frans.cederlof@skolungdom.fi) och hela styrelsen och personalen har närvaro- och yttranderätt på mötena. Mer info om utskotten hittar du här.