Intressebevakningsutskottet 2018-19


Intressebevakningsutskottet stöder ordförande och förbundsstyrelsen i förbundets intressebevakning och fungerar som representanter för sina egna regioner i intressebevakningsfrågor. Intressebevakningsutskottet sköter konkreta politiska ärenden som FST delegerar vidare, samt kommer med expertis från olika skolstadier, regioner och livssituationer.  

Utskottet består av

  • Samuel Skifvars, ordförande
  • Elvira Backlund
  • Lotta Selänniemi
  • Anna Ring
  • Willjam Fagerström

Det är möjligt att ansöka om medlemskap i utskottet! Maila bara vice ordförande Dan Cederlöf (dan.cederlof@skolungdom.fi) och berätta lite om dej själv, så diskuterar vi vidare.

Utskottets mötesprotokoll hittar du här. Som teknisk sekreterare fungerar kommunikationsplanerare Emil Widlund (emil.widlund@skolungdom.fi) och hela styrelsen och personalen har närvaro- och yttranderätt på mötena. Mer info om utskotten hittar du här.