Internationella utskottet 2018-19


Internationella utskottet handhar FSS internationella verksamhet och representerar förbundet utomlands på olika seminarier, kurser och årsmöten. IU har även hand om kontakten till andra finska förbund inom ramen för internationella frågor.

Utskottet består av

  • Yannika Rönnqvist, ordförande (International Officer för Europa)
  • Alvar Winquist, ordförande (International Officer för Norden)
  • Elvira Backlund
  • Wilma Staffans
  • Oskar Storbacka
  • Lotta Selänniemi
  • Valter Mårtenson
  • Peter Ahlskog
  • Lina Frostdahl
  • Willjam Fagerström

Utskottets mötesprotokoll hittar du här. Som teknisk sekreterare fungerar förbundsordförande Bicca Olin (bicca.olin@skolungdom.fi) och hela styrelsen och personalen har närvaro- och yttranderätt på mötena. Mer info om utskotten hittar du här.