Sote och läropliktsreformen splittrar det förebyggande arbete som främjar ungdomars hälsa

17 oktober 2020, 08:40 | av | publicerat i

Pressmeddelande 17.10

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

I samband med social- och hälsovårdsreformen och läropliktsreformen har Finlands Svenska Skolungdomsförbund flertalet gånger uttryck sin oro över ungdomars tillgång till en god elev- och studerandehälsovård och förebyggande av marginalisering. Trots detta väljer regeringen att blunda för de brister som de båda reformerna har.

-Det är stora och omfattande reformer det är frågan om och det är viktigt att de genomförs på rätt sätt och med en god beredning. Som det ser ut just nu går reformerna emot varandra, det är inte ett kompletterande system. Läropliktsreformen sätter press på kommunerna, för att inte tala om studerande, samtidigt som man i och med socia- och hälsovårdsreformen väljer att minska på kommunernas möjligheter att erbjuda och garantera tillräckliga stödtjänster, säger Alexandra Wegelius, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund.

I och med läropliktsreformen blir andra stadiet obligatoriskt, däremot säger undervisningsminister Li Andersson att inga sanktioner mot dem som avbryter sina studier ( av en eller annan orsak) kommer att införas utan det ansvaret ligger på  hemkommunen och vårdnadshavaren. FSS undrar hur man kan sätta detta ansvar på kommunerna när man samtidigt flyttar ansvaret för att anordna skolpsykolog och kuratortjänster från kommunerna till landskapen.

– Orsaken till att läropliktsreformen måste genomföras är enligt regeringen att tidigare försök att förhindra marginalisering misslyckats. Ändå minskar social- och hälsovårdsreformen, indirekt, finansieringen inom den förebyggande vården som är väsentlig för ungas hälsa.  Stödtjänster och vård för elever och studerande varierar regionalt men att skära ned i vissa regioner bidrar inte till ökad jämlikhet,   säger Wegelius.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund är genuint oroliga över hur man i framtiden ska kunna förebygga psykisk ohälsa och garantera elever rätt till god vård samt valfrihet när det kommer till studier på andra stadiet

– FSS anser att tidtabellen för läropliktsreformen  är för snabb. Man har hört sakkunniga, berörda yrkeskårer, kommuner och ungdomsförbund men inte valt att lyssna och ta till sig vad vi har att säga, uttrycker sig Wegelius.

För mera information:

Alexandra Wegelius

förbundsordförande, FSS

050 466 1551

alexandra.wegelius@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.