Nominera unga i kommunalvalet 2021!

18 april 2020, 08:24 | av | publicerat i

Pressmeddelande 18.4.2020
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

Om ett år, den 18 april 2021, går vi till kommunalval i Finland. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS vill se flera unga kandidater och unga fullmäktigeledamöter.

– I kommunfullmäktige ska alla invånare representeras och i dag är unga, personer med invandrarbakgrund och kvinnor underrepresenterade. Andelen invalda under 30 år var endast 6 procent. Partierna måste ta sitt ansvar vid kandidatnomineringen, säger Emilie Jäntti, ordförande för FSS.

I kommunalvalet 2017 var medelåldern bland kandidaterna 49,5 år och andelen kandidater under 30 år var den lägsta sedan 1996. Av kandidaterna var 8,9 procent 18–29 år, vilket kan jämföras med andelen kandidater över 64 år som har ökat från val till val, från ungefär 5 procent år 2000 till 16,5 procent år 2017.

– För att öka ungas delaktighet vill vi också att rösträttsåldern sänks till 16 år vid kommunalval. E-röstning och att slå ihop valen behöver också övervägas, säger Jäntti.

Valdeltagandet i kommunalvalet 2017 steg med 0,5 procentenheter jämfört med kommunalvalet 2012 och var 58,8 procent. Av samtliga röstberättigade valde 26,6 procent att förhandsrösta. I åldersgruppen 18–24 år var andelen som förhandsröstade lägst, 13,3 procent.

– I kommunerna ska man möjliggöra förhandsröstning på olika platser och göra den lättillgänglig för alla kommuninvånarna. Vi vill att flera kommuner tar efter Vesanto och arrangerar förhandsröstning i ungdomscaféer och på andra platser där unga ofta rör sig, säger Jäntti.

För mer information:

Emilie Jäntti
förbundsordförande, FSS
050 301 2456
emilie.jantti@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.