FSS kräver jämställd och jämlik utbildning!

6 juli 2020, 15:28 | av | publicerat i

Pressmeddelande 6.7.2020

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

I det pinfärska jämställdhetsprogrammet för åren 2020-2023 skrivs att sambandet mellan föräldrarnas socioekonomiska ställning och elevernas kunskaper i skolan under de senaste årtiondena blivit allt mer framträdande i Finland. Finlands Svenska Skolungdomsförbund med ordförande Emilie Jäntti i spetsen finner utvecklingen djupt oroande.

-Vi vill se ett jämställt och jämlikt samhälle där alla på samma villkor och oberoende socioekonomisk bakgrund, boendeort och kön har möjlighet att utbilda och förverkliga sig själv och vi välkomnar satsningar på att förebygga och minska skillnader i inlärandet, säger Emilie Jäntti.

Finland hör till de länder som toppar listorna när det kommer till läskunnighet bland befolkningen men samtidigt visar PISA-undersökningar att på längre sikt har läskunnigheten sjunkit i landet. Bland OECD-länderna är skillnaden mellan pojkars och flickors läskunnighet störst i Finland. Skillnader i läskunnighet finns även mellan elever med invandrarbakgrund och de elever som inte har invandrarbakgrund.

-Det måste satsas på en jämställd och jämlik utbildning och även inom utbildningssektorn måste ett intersektionellt perspektiv intas. Vi måste komma åt skillnaderna i läskunnighet och skolframgång, kön och bakgrund ska t.ex. inte inverka vid valet om vad som ska ske efter grundskolan, poängterar Jäntti. 

Undersökningar visar på att barn och unga som tillhör en sexuell minoritet hör till den grupp unga som upplever mer trakasserier och diskriminering än andra. Hela 56 % av regnbågsunga i Finland har blivit utsatta för hatprat eller hotfulla beteenden.

-Skolors och läroanstalters verksamhetskultur och atmosfär måste vara inkluderande och likabehandling ska förverkligas. Vi kräver förbättring gällande regnbågsungas studieförhållanden, mobbning och trakasserier måste motarbetas, slår Jäntti fast.

För mer information:

Emilie Jäntti

förbundsordförande, FSS

050 301 2456

emilie.jantti@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.