FSS evenemang är tryggare rum


Enligt FSS likabehandlingsplan ska alla FSS evenemang sträva till att vara tryggare rum. FSS verksamhet är som helhet en diskrimineringsfri zon.

Det betyder i korthet att alla har rätt att vara sej själva precis så som de är utan att bli mobbade, diskriminerade eller trakasserade. Vi gör inte antaganden om andra (t.ex. deras kön, sexuella läggning, om funktionsförmåga eller hälsa), vi gör det inte pinsamt för någon, vi rör inte andra utan lov, vi respekterar andra och vi diskuterar känsliga ämnen med extra respekt och hänsyn. I ett tryggare rum dömer vi inte varandra.

Alla som deltar i FSS verksamhet förbinder sej till att följa FSS likabehandlingsplan och bemöta alla andra med respekt, samt motverka trakasserier och diskriminering. Om du märker eller upplever någon form av mobbning, trakasserier, diskriminering, osakligt beteende eller känner dig otrygg kan du kontakta våra tre trakasseriombud Alexandra, Samuel och Malin på adressen trakasseriombud@skolungdom.fi eller skriva anonymt via det här formuläret.