Bli aktiv


Utskotten – ha FSS som hobby!

Läs mer om utskotten 2022–2023 »

FSS utskott leds av styrelsemedlemmar och mötena ordnas i huvudsak på veckoslut. Utskotten träffas regelbundet på olika håll i Svenskfinland så att så många som möjligt kan delta, och det går alltid bra att vara med via videokonferens. Resor till möten ersätts för alla utskottsmedlemmar. Utskotten är ett perfekt sätt att aktivera sig i FSS!

Är du intresserad av att komma med? Ta kontakt med någon av oss – kontaktuppgifter finns här.

All FSS verksamhet är diskrimineringsfri i enlighet med förbundets likabehandlingsplanFSS evenemang strävar till att vara tryggare rum.