Bli aktiv


Utskotten – FSS som hobby!

Läs mer om utskotten 2023-2024 »

FSS utskott leds av styrelsemedlemmar och mötena ordnas i huvudsak på veckoslut eller kvällstid under vardagar. Utskotten träffas regelbundet på olika håll i Svenskfinland så att så många som möjligt kan delta, och det går alltid bra att vara med via videosamtal (Google meets). Resor till möten ersätts för alla utskottsmedlemmar. Utskotten är ett perfekt sätt att aktivera sig i FSS!

Är du intresserad av att komma med? Ta kontakt med någon av oss – kontaktuppgifter finns här.

Du kan också ställa upp under vårt årsmöte till styrelsen. Att sitta i styrelsen kräver lite mera arbete än att sitta i utskotten, men är perfekt för dig som vill bli mera aktiv i FSS. 

All FSS verksamhet är diskrimineringsfri i enlighet med förbundets likabehandlingsplanFSS evenemang strävar till att vara tryggare rum.

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.