Påverka

FSS har i snart 100 år bevakat den finlandssvenska skolungdomens rättigheter på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Vårt mål:

Att alla skolungdomar mår bra och har en trygg och trivsam vardag så väl i skolan som utanför, och ha alla möjligheter till ett framgångrikt och gott liv också efter andra stadiet.

Hur påverkar vi samhället?

  • Ordnar utbildningar för att öka skoldemokrati (för elev- och studerandekårer, handledande lärare och andra lärare)
  • Ordnar evenemang om påverkan (för FSS aktiva, elev- och studerandekårsordförande m.fl.)
  • Lobbar för FSS politiska mål (beslutsfattare, politiker, tjänsteinnehavare)
  • Tar ställning i politiska frågor (på sociala medier, hemsidan, TV, radio, tidningar, blogginlägg, EBL)
  • Kommenterar lagförslag, förordningar och rapporter (till Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, riksdagens kulturutskott)
  • Håller talturer på seminarier och evenemang (inom finlandssvenska- och ungdomssektorn mm, bjud gärna in oss!)

Om du vill se konkreta exempel så lönar det sej att följa oss på Instagram, Twittereller Facebook.

Om du vill veta mer om vår verksamhet, hur förbundet leds och vilka våra politiska åsikter är, så gå in och läs våra dokument.

FSS tror på styrkan i en stark utbildning som grund för ett fungerande samhället. Vi vill fortsätta utveckla skolan här hemma och i hela världen, och vi vill gärna ha dej med! Ta kontakt med ordförande Bicca Olin (bicca.olin@skolungdom.fi, +358403525232) om du har frågor eller vill aktivera dig i förbundets intressebevakningsutskott och vara med och påverka hur FSS gör politik!