Medlemskap

Medlemsansökan för läsåret 2018–2019 har stängt. Vi uppdaterar informationen om hur man beställer eller förnyar studiekortet för nästa läsår under vecka 32. Studiekorten för läsåret 2018–2019 är i kraft fram till 30.9.2019.


Alla som går i grundskolans övre klasser eller studerar vid en yrkesläroanstalt, ett gymnasium eller en folkhögskola kan bli medlemmar i Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS och få ett studiekort som berättigar till studerandeförmåner.

Som medlem får du till exempel

  • studeranderabatt på VR, Matkahuolto och HRT,
  • vår medlemstidning EBL fyra gånger om året,
  • FSS-kalendern för läsåret hem i posten.

Om du studerar på andra stadiet får du dessutom studerandeförmåner via Frank och ett digitalt studiekort via Frank appen.

Du kan också kombinera studiekortet med ett internationellt kort, European Youth Card.

De vanligaste frågorna om medlemskap, studiekort och läsårsdekaler hittar du i vår frågor och svar-lista.


Här hittar du vår dataskyddsbeskrivning och registerbeskrivningen för medlemsregistret.

Du kan bli stödjande medlem i förbundet här.