Medlemskap

Bli medlem i FSS och få fantastiska förmåner!

Alla som går i grundskolans övre klasser eller studerar vid en yrkesläroanstalt, ett gymnasium eller en folkhögskola kan bli medlemmar i Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS och få ett studiekort som berättigar till studerandeförmåner.

Som medlem får du till exempel

  • studeranderabatt på VR, Matkahuolto och HRT,
  • vår medlemstidning EBL fyra gånger om året,
  • FSS-kalendern för läsåret hem i posten.

Om du studerar på andra stadiet får du dessutom studerandeförmåner via Frank och ett digitalt studiekort via Frank appen.

Du kan också kombinera studiekortet med ett internationellt kort, European Youth Card. Genom att nu bli medlem är ditt studiekort i kraft 1.8.2018–30.9.2019.

De vanligaste frågorna om medlemskap, studiekort och läsårsdekaler hittar du i vår frågor och svar-lista. Du kan också kontakta oss om du undrar över något gällande medlemskap eller studiekort.

Medlemskapet för läsåret 2018–2019 kostar

  • 9 euro för elever i grundskolans övre årskurser 7–9,
  • 15 euro för studerande på andra stadiet (gymnasie- och yrkesstudernade) och i folkhögskolor,
  • + 3 euro för ett internationellt kort.

Bli medlem och beställ ett studiekort:

Förnya medlemskapet och beställ den nya läsårsdekalen:


Här hittar du vår dataskyddsbeskrivning och registerbeskrivningen för medlemsregistret.

Du kan bli stödjande medlem i förbundet här.

Du kan också ladda ner en pappersversion av medlemsansökan.