Förbundsstyrelsen


FSS förbundsstyrelse ansvarar för förbundets verksamhet, intressebevakning och påverkan.


Emilie Jäntti
förbundsordförande
emilie.jantti@skolungdom.fi
050 301 2456

Alexandra Wegelius
vice förbundsordförande
alexandra.wegelius@skolungdom.fi


Dan Cederlöf
vice förbundsordförande
dan.cederlof@skolungdom.fi

Elvira Backlund
styrelsemedlem
elvira.backlund@skolungdom.fi


Vivian Ljungqvist
styrelsemedlem
vivian.lungqvist@skolungdom.fi

Samuel Skrifvars
styrelsemedlem
samuel.skrifvars@skolungdom.fi


Oskar Storbacka
styrelsemedlem
oskar.storbacka@skolungdom.fi

Alvar Winquist
styrelsemedlem
alvar.winquist@skolungdom.fi