Betalning av arvode


Arvoden utbetalas den 15:e varje månad. Om vi har fått den ifyllda blanketten och ditt skattekort senast på dagen den 5:e hinner arvodet till utbetalning under samma månad. Utan skattekortet måste vi räkna med en förskottsinnehållning på 60 procent.

Gör så här:

 1. Ladda ner blanketten på din dator.
 2. Öppna blanketten i din webbläsare eller i pdf-läsaren Adobe Acrobat Reader.
 3. Fyll i blanketten.
  1. Datum. Dagens datum.
  2. Arvodets storlek. Fyll i det överenskomna arvodet i euro. Exempel: 20,00
  3. Arvodet betalas för. Fyll i vad ditt arvode gäller. Exempel: Elevbladet
  4. Tidpunkt för arbetet. Datum då du utförde arbetet. Om du inte vet en exakt dag räcker det med månad och år. Exempel: Januari 2020
  5. Mottagarens namn. Ditt för- och efternamn.
  6. Fyll också i personsignum, hemadress och kontouppgifter.
  7. FSS fyller i de tre nedersta fälten. Lämna dem tomma.
 4. Spara blanketten med namnet “Arvode [vad arvodet gäller] [ditt namn]”. Exempel: Arvode Elevbladet Sandy Skolungdom
 5. Mejla den sparade blanketten tillsammans med ditt skattekort till verksamhetsledare Malin Lindholm, malin.lindholm@skolungdom.fi.

Om du har problem med att fylla i blanketten digitalt kan du också skriva ut den, fylla i den för hand och skicka in en skannad pdf-fil.