Antakaa nuorten ääni kuulua hallitusneuvotteluissa!


Finlands Svenska skolungdomsförbund rf. on laatinut teesit hallitusneuvotteluja varten. FSS haluaa, että nuorten näkemykset ja mielipiteet otetaan huomioon päätöksenteossa – vaatii nuorten hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä.

Eduskuntapuolueet Kokoomus, RKP, Perussuomalaiset ja Kristillisdemokraatit aloittivat 2.5. hallitusneuvottelut Säätytalolla Helsingissä. FSS kehottaa kaikkia hallitusneuvotteluissa mukana olevia ottamaan nuorten mielipiteet ja ideat vakavasti. Hallitusohjelmaan tarvitaan konkreettisia ja tehokkaita toimenpiteitä jotka edesauttavat nuorten osallistumista demokraattiseen päätöksentekoon. 

Me nuoret olemme tärkeä osa yhteiskuntaa ja nuorten näkemykset yhteiskunnallisista kysymyksistä on otettava huomioon kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi. 

Finlands Svenska skolungdomsförbund on laatinut yhdeksän teesiä hallitusneuvotteluihin. Nämä yhdeksän teesiä edistävät nuorten hyvinvointia ja edesauttavat ilmastonmuutoksen torjuntaa. FSS kehottaa että nuorten mielipiteet otetaan huomioon hallitusneuvotteluissa ja että seuraavat yhdeksän teesiä sisällytetään Petteri Orpon hallitusohjelmaan: 

Nuorten psyykkistä pahoinvointia on ehkäistävä!

Nuorten psyykkinen pahoinvointi on lisääntynyt huomattavasti viime

vuosina. Kaikkien tulisi saada apua omalla äidinkielellään ja mahdollisuuden

ilmaista itseään tunnekielellään. Käynnit koulukuraattorille tai koulupsykologille tulee olla saatavilla molemmilla kotimaisilla kielillä. Jotta varmistamme ruotsinkielisten nuorten psyykkisen hyvinvoinnin, tarvitsemme osaavia ja ammattimaisia kuraattoreita ja psykologeja, jotka osaavat ruotsia. Kun apua tarvitaan, sen on oltava lähellä ja helposti ilmaistavissa.

Tästä syystä, FSS katsoo että hallitusohjelmaan tulee kirjata seuraava teesi:

Teesi 1: 
Tehdään kokonaisselvitys ruotsinkielisten mielenterveyspalveluiden saatavuudesta, haasteista, kehittämistarpeista sekä luodaan pitkäjänteinen toimenpideohjelma yhdenvertaisuuden takaamiseksi. 

Koulun tulee olla tasa-arvoinen ja inklusiivinen!

Koulun tulee olla tasa-arvoinen ympäristö kaikille, sosioekonomisesta taustasta, asuinpaikkakunnasta tai identiteetistä riippumatta. Koulutus ei myöskään saa johtaa kestämättömään velkaantumiseen. Opetusmateriaalien laadulla on ratkaiseva rooli opiskelijoiden oppimisessa ja siksi opetusmateriaalien tulee olla korkealaatuisia ja ajantasaisia riippumatta opetuskielestä. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on käynnissä keskittäminen, jolla on iso vaikutus ammatillisen opiskelijoiden määrän ja ammatillisen koulutuksen houkuttelevuuteen sekä eri alueiden työmarkkinoihin. Taataksemme eri alueiden elinvoimaisuuden ja nuorten opiskelumahdollisuudet, opintotarjontaa tulee hajauttaa eri alueille yhteistyössä työmarkkinoiden kanssa.

Tästä syystä, FSS katsoo että hallitusohjelmaan tulee kirjata seuraavat teesit:

Teesi 2:
Tehdään kokonaisselvitys ruotsinkielisten opetusmateriaalien – ja välineiden saatavuudesta, haasteista, kehittämistarpeista sekä luodaan pitkäjänteinen toimenpideohjelma yhdenvertaisuuden takaamiseksi. 


Teesi 3:
Toisen asteen koulutus säilyy maksuttomana ja sen rahoitus turvataan. 


Teesi 4:
Vähennetään opiskelijoiden velkaantumista nostamalla opintotukea 100 eurolla.


Teesi 5:
Taataan ammatillisen koulutuksen alueellinen saatavuus.   

Antakaa nuorille valtaa! 

Nuorten tulevaisuuden toivo on heikentynyt huomattavasti viime vuosina ja päätöksentekijät eivät huomioi heidän huoliaan ja ideoitaan. Meidän täytyy antaa nuorille enemmän vaikuttamismahdollisuuksia ja tapoja tulla kuulluksi päätöksenteossa.

Tästä syystä, FSS katsoo että hallitusohjelmaan tulee kirjata seuraavat teesit:

Teesi 6:
Tehdään selvitys kansalaisaloitteen allekirjoittamisen ikärajan laskemisesta 16 ikävuoteen, parantaen näin nuorten vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Selvitetään myös äänestysikärajan laskemista 16 ikävuoteen, parantaen näin nuorten mahdollisuutta käyttää ääntään.

Teesi 7:
Tehdään toimenpiteitä, jotka vahvistavat nuorten vaikuttamismahdollisuuksia paikallisessa päätöksenteossa, muun muassa kirjaamalla kunta- ja hyvinvointialueiden lainsäädäntöön nuorisovaltuustolle läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuustolle taataan myös suora aloiteoikeus valtuustoihin.  

Suomen tulee pitää kiinni ilmasto- ja luontotavoitteistaan!

Suomella on suuri vastuu huolehtia ympäristöstä ja ilmastosta, edistääkseen kestävää kehitystä. Ilmastonmuutos uhkaa eniten lasten, nuorten ja tulevien sukupolvien elämää, mikä aiheuttaa huolta ja ahdistusta. Ilmastonmuutos ei ole enää tulevaisuuden haaste, vaan jo nyt elämme ilmastouhan aikakaudella. Tulevat vuodet ovat ratkaisevia, ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että Suomi pitää kiinni ilmasto- ja ympäristötavoitteistaan. 

Teesi 8:
Suomi on edelleen sitoutunut hiilineutraalisuustavoitteeseen vuoteen 2035 mennessä. 

Teesi 9:
Laaditaan hiilinielujen pelastuspaketti ja rajoitetaan Suomen metsien hakkuita. 

Cecilia Huhtala

Puheenjohtaja, Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf. 

Lisätiedot:
Cecilia Huhtala 
Puheenjohtaja
cecilia.huhtala@skolungdom.fi
+358 50 322 7715 

Vilma Wasström
Poliittisen asiantuntijan sijainen 
vilma.wasstrom@skolungdom.fi
+358 50 526 9776

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.