För skolor


FSS medlemmar finns i skolorna, därför vill vi också finnas där!  

FSS strävar efter att besöka alla svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor, folkhögskolor samt grundskolans övre årskurser dels för att upplysa elever och studerande om deras intresseorganisation och hur de kan ta del av förbundets verksamhet, dels för att informera om studiekortet och de medlemsförmåner förbundet erbjuder. FSS erbjuder också kortare workshops om påverkan, debatt och delaktighet samt utbildningar för elev- och studerandekårsstyrelser.

Skolbesök

Ett skolbesök är ett besök till just din skola där vi berättar mer om FSS och vad vi egentligen gör. Ett skolbesök kan vara allt från 10 minuter till en timme långt – ni får själva önska. Ofta brukar morgonsamlingar eller andra samlingar lämpa sig bra för skolbesök, då hela skolan ändå är samlad.

På en kortare samling presenteras förbundet och studiekortet: vad vi gjort och gör samt varför vi gör det. På en längre samling hinner man göra en djupdykning in i skolungdomens vardag och fundera över frågor som berör just precis elever och studerande – det kan vara allt från hur man påverkar som ung till vad som fungerar och inte fungerar i ens egen skola.

Utbildning för elev- och studerandekårsstyrelser

FSS fungerar som stöd och resursbank för elev- och studerandekårsstyrelser i landets svenskspråkiga skolor. Vi tror att ett välfungerande elev- och studerandekårsarbete är en förutsättning för en demokratisk och inkluderande skola. Förbundet stöder elev- och studerandekårsstyrelser genom att erbjuda utbildningar för elev- och studerandekårsstyrelser i svenskspråkiga skolor. Vi har också en online resursbank.

Utbildningarna behandlar teman som gruppdynamik, mötesteknik, delaktighet i skolan och projekthantering. Vi anpassar gärna utbildningen enligt skolans och elev- eller studerandekårsstyrelsens önskemål, för att erbjuda handledning och kompetens i just det ni behöver – t.ex. metoder för påverkan, arrangerande av elev- eller studerandekårens årsmöte eller organisationskunskap. Utbildningen kan ordnas i kortare omfattning (ett par timmar) eller som heldag.

Utbildning för handledande lärare

För att elev- eller studerandekårsstyrelsen ska lyckas på bästa möjliga sätt behöver också den handledande läraren ha alla verktyg och tillgänglig info till sitt förfogande. Vi kommer gärna till din skola och drar ett set för alla era handledande lärare. Vi kan också komma till skolans lärarrum och diskutera skoldemokrati, delaktighet och jämlikhet med hela lärarkåren.

Beställ ett skolbesök eller en utbildning

Ta kontakt med vår ordförande Cecilia Huhtala (cecilia.huhtala@skolungdom.fi) för att beställa ett besök eller en utbildning.

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.