Motioner


Har du ett förslag på vad FSS ska arbeta extra mycket med det kommande verksamhetsåret? Eller brinner du för en utbildningspolitisk fråga som du vill att FSS ska behandla?

Isåfall kan du skriva och skicka in en motion om ämnet till FSS årsmöte Elevriksdagen (ERIK) som ordnas den 12-14 maj 2023 i Närpes.

På denna sida hittar du lite mera information om motioner!

Vad är en motion?

En motion är ett förslag på vad FSS ska tycka i olika frågor eller vad FSS ska arbeta för under kommande verksamhetsår. Motioner kan handla om vilka ämnen som helst som tangerar ungdoms-och utbildningspolitiska frågor.

Motioner är också ett mycket bra sätt för medlemmar att få chansen att påverka och få sin röst hörd, då alla motioner behandlas under ERIK.

Dokument du kan kolla igenom för att bekanta dig med FSS verksamhet, mål och politiska åsikter:

Verksmhetsplan 2022-2023

Politkiska program 2022-2023

Strategin 2021-2024

Viktigt att tänka på när du skriver en motion

En motion har två huvudsakliga delar:

Brödtext

I brödtexten beskrivs bakgrunden till frågan och lyfter fram din tes, argument och stödargument. Det är viktigt att det centrala i ämnet blir tydligt.

Att-satser

Att-satserna skrivs i punktform och klargör vad du/ni vill att FSS ska arbeta för i den aktuella frågan.

Kom också ihåg en kort och slagkraftig, men beskrivande rubrik.

HÄR hittar du flera tips och exempel på tidigare motioner.

Lämna in din motion

Lämna in din motion senast 13 april 2023 till fst@skolungdom.fi

Frågor om motioner

Ifall du undrar över någonting gällande motioner kan du vara i kontakt med

Matilda Westerlund, vice-ordförande

matilda.westerlund@skolungdom.fi eller 041 702 3258

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.