FSS

Finlands Svenska Skolungdomsförbund, FSS

  • är ett partipolitiskt och religiöst obundet utbildningspolitiskt förbund
  • arbetar för att förbättra de finlandssvenska skolungdomarnas vardag
  • utgörs av elever i grundskolans övre årskurser och av studerande i gymnasier, yrkesläroanstalter och folkhögskolor
  • grundades år 1921 och har än idag aktiv verksamhet i hela Svenskfinland
  • är det enda förbundet som har verksamhet för målgruppen på svenska i Finland
  • är det enda finländska förbund som representerar grundskoleelever
  • är det enda förbund som för samman skolungdomar oavsett skolstadium och utbildningsinriktning

Vad gör vi?

Vi ordnar evenemang! Vi stöder elev- och studerandekårer i deras arbete genom utbildningar och evenemang. Vi ordnar också ett flertal evenemang för alla skolungdomar och för våra aktiva medlemmar. Varje år fylls veckosluten av kick-offs, toppmöte, julglögg, årsmöte och såklart den årligen återkommande Kulturkarnevalen, som snabbt blivit en institution i närapå samma klass som Stafettkarnevalen. Mer info om dem hittar du här.

Vi ger ut studiekort! Genom att bli medlem i FSS får man ett studiekort som beviljar studierabatt bland annat på kollektivtrafik, teatrar, skivbutiker, simhallar och många andra ställen som erbjuder studierabatt. Vi samarbetar med Frank för att erbjuda våra medlemmar så bra och mångsidiga förmåner som möjligt. Mer info om det här.

Vi har andra medlemsförmåner! Till dem hör FSS-kalendern, en kalender anpassad helt för finlandssvenska skolungdomar, tidningen EBL och självklart all verksamhet.

Vi intressebevakar och påverkar! För att förbättra vardagen och bevaka de finlandssvenska skolungdomarnas intressen är vi aktiva i samhällsdebatten och i media bland annat med ställningstaganden och insändare. Vi kommenterar aktivt lagförslag så väl skriftligen som i riksdagens olika utskott, och vi ser till att sitta i varje arbetsgrupp som behandlar utbildningspolitiska ärenden. Dessutom för vi aktivt skolungdomars talan på relevanta seminarier och andra evenemang, och utbildar gärna beslutsfattare och skolpersonal i skoldemokrati.

Vi erbjuder hobbyverksamhet och påverkningsmöjligheter! FSS har ett antal utskott som aktivt jobbar med att utveckla internationella samarbeten, skolbesök, utbildningar, evenemang, intressebevakningen, podden och EBL. Det är det bästa stället att aktivera sig i vår verksamhet, och det finns verkligen nåt för alla. Mer om det här.

Vi ordnar Elevriksdagen ERIK! Det är FSS årsmöte och är förbundets högsta beslutande organ. Där behandlas utbildningspolitiska ärenden och alla medlemmar i FSS får delta och rösta. Vi väljer en ny styrelse och ordförande, godkänner en ny verksamhetsplan och debatterar FSS politiska program. Första Elevriksdagen ordnades år 1955.

Vi samarbetar! Vi är aktiva medlemmar i Svenska Studieförbundet och FInlands Ungdomssamarbete Allians. På internationell nivå jobbar vi med vår europeiska takorganisationen OBESSU (Organising Bureau of European School Student Union) och nätverket Nordic School-student Network NSSN. Dessutom jobbar vi aktivt med de andra finländska studerandeförbunden.

Administration

Förbundets verksamhet styrs av föreningens stadgar, föreningslagen och interna styrdokument (förbundsstyrelsens arbetsordning, personalstadgan och ekonomistadgan). Verksamhetsplanen och politiska programmet som godkänns årligen på förbundets årsmöte styr förbundets verksamhet respektive intressebevakning.

Revision

Som förbundets CGR-revisionssammanslutning fungerar KPMG Oy Ab.

Finansiärer

Förbundets finansieras av medlemsavgifter från person- och stödjande medlemmar, statsunderstöd från Undervisnings och -kulturministeriet, annonsintäkter från förbundets publikationer (medlemstidningen EBL och kalendern) och övriga understöd från fonder och stiftelser.

ukm_logokonstsamfundet_logokulturfonden_logo
tresmeder_logosfv_logoLogo för Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne sr
thuring_logogesellius_logonygren_logo