FSS styrelseval 2021

På den här sidan hittar du alla styrelsekandidater för valet 2021!

Valet sker på Elevriksdagen ERIK via Zoom 14-15.5.2021. Alla medlemmar har rösträtt!

Mer info om styrelsevalet och vad FSS styrelse gör hittar du här.

Bekanta dig med kandidaterna här nedan. Alla styrelsekandidater svarar på 10 obligatoriska frågor.

Adele Westerlund, 18 år, Helsingfors
Ställer upp till vice ordförande samt styrelsemedlem.

Varför söker du till styrelsen?
Jag har nu varit vice ordförande sedan ERIK 2020 och det har varit otroligt givande. Jag tycker att arbetet som FSS gör är otroligt viktigt och dessutom är styssearbetet bland det roligaste jag varit med om. Jag söker nu igen till styrelsen eftersom jag jätte gärna skulle fortsätta stå upp för ungas rättigheter och få ta del av den fantastiska gemenskapen i FSS ett år till!

Finns det något speciellt ämne du brinner och vill jobba för?
Det finns väldigt många, men bland annat ungas mentala hälsa och mänskliga rättigheter är viktigt för mig. Saker som på senaste tiden stört mig speciellt mycket är den ofta väldigt eurocentriska historieundervisningen samt antagningssystemet till tredje stadiet och hur mycket press det lägger på studerande.

Vad gör dig till en bra styrelsemedlem?
Jag kommer bra överens med och kan arbeta ihop med de flesta. Dessutom tänker jag mig att jag är pålitlig och ansvarsfull.

Vilken typ av roll tar du i en grupp?
Varierar ganska mycket! Vid behov kan jag ta en mer ledande roll men jag gillar också att bara finnas där och hjälpa då det behövs och komma med idéer.

Hur hanterar du situationen då det uppstår meningsskiljaktigheter?
Kommunikation! Jag talar om det och försöker lyssna på den andra och reda ut problemet innan det växer sig större.

Vad betyder FSS för dig?
En härlig gemenskap och en jättebra möjlighet att påverka! Genom att vara aktiv i FSS får man växa som person och lära sig massor. Dessutom får man lära känna människor från hela Svenskfinland och får vänner för livet.

Hur kan FSS bättre nå alla elev- studerandekårer i Svenskfinland?
Så fort coronasituationen blir bättre kommer skolbesök att vara en jättebra möjlighet att nå ut! Så lönar det sig ju också alltid att aktivt ta kontakt med skolor och berätta om vår verksamhet. Förutom det tror jag också att vi genom att ta ställning till och ordna verksamhet kring sådant som är intresserar många unga kan väcka intresse och få synlighet. Intressanta projekt och aktivt deltagande i samhällsdiskussionen hjälper alltså också i att nå ut.

Finns det något specifikt du skulle vilja förbättra inom utbildningen?
Om jag ska välja något specifikt, så skulle jag kanske vela lyfta upp historieundervisningen. Jag tycker att den är helt för fokuserad på bara europeisk historia och inte tillräckligt lyfter upp också andra världsdelar. Då andra världsdelar nämns är det också ofta bara då de varit relevanta för händelserna i Europa. En mångsidig historieundervisning är viktigt för förståelse och fredsarbete. Det är bara ändå en av många saker. Jag tycker b.la. också att den långa matematiken är överbetonad, sexualundervisningen ibland dålig och att det sätts för mycket press på unga.

Hur kan FSS konkret utveckla sin regionala verksamhet?
Genom att aktivt ordna evenemang och verksamhet runtom i Finland. Utskott med medlemmar som inte kommer från huvudstadsregionen borde ofta ha möten också på andra ställen.

Om du var en muminkaraktär, vilken skulle du vara?
Snusmumriken! Jag är kanske inte helt lika anarkistisk som han men tror ändå att vi har ganska samma livssyn och vibe.

Alexandra Wegelius, 20 år, Helsingfors
Ställer upp till ordförande

Varför söker du till styrelsen?
Jag söker till styrelsen för att jag vill fortsätta som ordförande för förbundet ett år till. Det senaste året har lärt mig mycket, och jag har också insett vad jag ännu vill göra innan min tid här är över. Det senaste året har varit präglad av pandemin och det finns mycket jobb som ska göras då restriktionerna lättar. Jag vill kunna utveckla FSS kontakt till skolorna ytterligare och få igång en mera kontinuerlig regional verksamhet, samt ro i land vårt hundraårsjubileum.

Finns det något speciellt ämne du brinner och vill jobba för?
Ungas välmående är en av de frågor som ligger mig närmast hjärtat. Efter året som varit med distansstudier, minimal social kontakt jämfört med tidigare, osv. är det skrämmande många unga som uppger att deras psykiska välmående försämrats märkbart. De flesta som går i skolan är vana med att köerna till kuratorer och psykologer är långa och man hamnar vänta i flera veckor för att skolhälsovården är så överbelastad, så ska det inte vara.

Vad gör dig till en bra styrelsemedlem?
Jag tror det som gör mig till en bra styrelsemedlem är att jag är bra på att jobba med nya människor, lyssna till personers idéer och vet vilket ansvar arbetet innebär. Jag har också tidigare erfarenhet av förbundet och styrelsearbete då jag varit både styrelsemedlem, vice ordförande, och det senaste året ordförande för förbundet.

Vilken typ av roll tar du i en grupp?
Som människa är jag nog ganska flexibel då det kommer till grupper, och är bekväm i ett flertal roller. Men när det kommer till FSS är jag nu väldigt bekväm i en ledande roll. För mig är det väldigt viktigt att alla känner sig hörda och tagna i beaktande, samt att det för alla ska kännas lätt att ta kontakt med mig och hela vårt kansli.

Hur hanterar du situationen då det uppstår meningsskiljaktigheter?
I en situation där det uppstår meningsskiljaktigheter skulle jag säga att jag ofta håller mig ganska diplomatisk och försöker komma fram till en kompromiss som bägge sidor går med på. Hamnar jag själv i en diskussion där man inte håller med varandra försöker jag alltid lyssna till den andra och varför hen har de åsikter hen har. Det betyder dock inte att jag ändrar min åsikt, men man kommer oftast längst då man kan hålla sig saklig, lyssna på varandra och komma fram till kompromisser framom att skrika på varandra.

Vad betyder FSS för dig?
Det här har alltid varit en svår fråga att svara på. Inte för att jag inte har något att säga men för att jag inte vet var jag ska börja. Jag har mer eller mindre växt upp i FSS, då jag sedan jag var 15 har varit aktiv i förbundet. Jag har mina bästa vänner härifrån och verksamheten vi gör är otroligt viktig. För mig betyder FSS gemenskap, vänner och kärlek. Det är ett tryggt ställe att lära sig på, att kunna få påverka påriktigt och bli sedd för den man är.

Hur kan FSS bättre nå alla elev- studerandekårer i Svenskfinland?
Förhoppningsvis kommer vi kunna besöka skolorna under nästa verksamhetsår och då kommer vi också kunna skapa ett bättre kontaktnät och ha ett mera kontinuerligt samarbete med EKS- & SKS:arna. Utöver det har vi också vårt Toppmöte och ett gäng utbildningar som vi erbjuder, och så vill jag kunna skapa en sån relation till EKS & SKS:arna att de med låg tröskel tar kontakt med oss då de har frågor eller bara för att diskutera olika ämnen.

Finns det något specifikt du skulle vilja förbättra inom utbildningen?
Skulle jag kunna ändra så att andra stadiet nu inte blir obligatoriskt så skulle jag göra det! Utöver det skulle jag gärna se att antagningsreformen till tredje stadiet reviderades, eftersom det sätter en otroligt stor betoning på gymnasiebetyget och att man i antagningen på basis av studentbetyg värdesätter den långa matematiken över alla andra ämnen. Detta sätter de med en yrkesinriktad grundexamen i en stor ojämlik situation gentemot de som gått gymnasiet, och i gymnasiet är det många som prioriterar de ämnen som ger mycket poäng i antagningen över de ämnen som de faktiskt är intresserade av. En förbättring borde också göras inom stödundervisningen så att den kunde fås med låg tröskel och inte vara baserad på betyg, eller hur bra läraren anser att en elev/studerande klarar sig i ett ämne. Alla som vill få stödundervisning borde kunna få det.

Hur kan FSS konkret utveckla sin regionala verksamhet?
Jag skulle utveckla den regionala verksamheten dels genom FSS regionala arbetsgrupper, ordna mer skolbesök och fler regionala evenemang.

Om du var en muminkaraktär, vilken skulle du vara?
Enligt ett mumin-quiz jag gjorde har jag tydligen en hel del gemensamt med snusmumriken, vilket jag nog till viss del kan hålla med om. Då det kommer till FSS sammanhang, och andra sidan, skulle jag säga att det osynliga barnet kanske är den karaktär jag känner mig mest som. När jag kom med i FSS kände jag mig nog lite osynlig för världen, hade otroligt dåligt självförtroende och var nog ganska vilsen också. Sen genom åren har personer inom FSS visat att de tror på mig, jag har insett vad jag själv klarar av och känner mig inte särskilt osynlig längre tack vare alla fina människor jag fått lära känna genom förbundet.

Annat du vill berätta om dig själv?
Jag är egentligen hemma från Närpes, men bor nu i Helsingfors 🙂

Tilda Cederberg, 16 år, Jakobstad
Ställer upp till styrelsemedlem

Varför söker du till styrelsen?
Jag har varit medlem i FSS i några år nu och jag tycker att jag känner till förbundet relativt bra och är intresserad av att påverka ytterligare. Jag har också varit utskottsordförande för Mini-FSS det här verksamhetsåret och har lärt mig mycket av det. Det fick mig att vela ta på mig uppdraget som utskottsordförande igen eftersom det skulle låta mig använda kunskapen för ett mer produktivt och givande verksamhetsår.

Finns det något speciellt ämne du brinner och vill jobba för?
Jag brinner för FSS regionala spridning och skulle speciellt vilja se mer aktivitet i Åboland och Österbotten. Men ett mera politiskt ämne som jag brinner för och har ägnat tid åt är jämställdhet och jämlikhet. Väldigt aktuella ämnen som jag bryr mig om eftersom jag anser att mänskliga rättigheter är grunden för allas tillvaro.

Vad gör dig till en bra styrelsemedlem?
Jag har erfarenhet av att både vara utskottsmedlem och utskottsordförande, därför har jag inblick i vad som kan förväntas och behövas som medlem och också förståelse för vad det innebär att var ordförande för ett utskott. Jag är dessutom bekant med politiska programmet och FSS politik eftersom jag har varit på de senaste två elevriksdagarna.

Vilken typ av roll tar du i en grupp?
Jag brukar anpassa mig ganska lätt efter gruppen. Så ibland blir det att jag tar en ledande roll men ibland tar jag också en mer tillbakadragen roll. Men jag tror att den rollen jag är mest bekväm i är att vara en mer stöttande roll för ledaren och någon man kan använda som bollplank. Om det finns något som måste göras ställer jag lätt upp och försöker underlätta för de som har stressigt.

Hur hanterar du situationen då det uppstår meningsskiljaktigheter?
Jag brukar oftast försöka förstå den andras åsikt och varför de har den. Jag tycker det viktigaste när man inte kommer överens är att lyssna och se den andras argument från en god sida istället för att bara försöka få fram sin egen åsikt och bara se bristerna i den andras argument. Det är också viktigt att kunna gå vidare om man inte får som man vill eller om man gör en kompromiss. Det sämsta man kan göra är att vara bitter för då kommer man ingenstans med det gemensamma arbetet.

Vad betyder FSS för dig?
FSS har varit en inkörsport i politiken för mig. När jag kom på min första elevriksdag visste jag knappt vad en föredragningslista och en motion är. FSS har för mig gjort det jag tycker förbundets kanske viktigaste uppgift är; att introducera unga till politik och skapa möjligheter för de som vill påverka.

Hur kan FSS bättre nå alla elev- studerandekårer i Svenskfinland?
Jag var medlem i utskottet FSS ambassadör det senaste verksamhetsåret och vi har planerat en presentation om FSS som ska hållas för de elev- studerandekårer som vill. Jag tycker det är viktigt att vi går vidare med denna plan i kommande verksamhetsår eftersom det ger ett ansikte på vårt förbund och sänker tröskeln för att komma med.

Finns det något specifikt du skulle vilja förbättra inom utbildningen?
Jag skulle vilja att undervisningen blir mer inkluderande. Jag anser att ämnena religion och livsåskådning borde slås ihop till ett gemensamt ämne. Detta skulle förstås ta med sig förändringar, och undervisningen skulle betona en global synvinkel där religion över hela världen skulle representeras korrekt. Ämnet skulle även inkludera frågor om etik och samhället. Jag vill också se en mångfald i de sexualiteter som representeras hälsokunskapens sexualundervisning. Jag har förstått att det är stor skillnad från lärare till lärare hur mycket information elever och studerande får om hbtqi+, därför vill jag gärna se en god representation i läroböckerna så att det inte ska hänga på vilken lärare man har.

Hur kan FSS konkret utveckla sin regionala verksamhet?
Ordna fler evenemang och möten utanför huvudstadsregionen, och även betona skolbesök i dessa områden.

Om du var en muminkaraktär, vilken skulle du vara?
Om jag skulle vara en muminkaraktär skulle jag nog vara Muminpappan. Jag tycker om äventyr och har också en tendens för nostalgi. Jag är också ganska saklig och stabil när det uppstår oroligheter.

Annat du vill berätta om dig själv?
Jag har inga problem att tala inför folk och kan gärna göra skolbesök här i Österbotten. Jag är också en ganska ansvarsfull person. Att flytta hemifrån i höstas både prövade och stärkte min benägenhet att ta ansvar.

Matilda Westerlund, 17 år, Esbo
Ställer upp till styrelsemedlem

Varför söker du till styrelsen?
Jag söker till styrelsen för att tycker det är viktigt att ungas röst hörs i samhället. Jag var förra året också med i styrelsen och det var super roligt och skulle villa fortsätta.

Finns det något speciellt ämne du brinner och vill jobba för?
Jag tycker om att jobba i internationella miljöer och vill gärna jobba mer med det!

Vad gör dig till en bra styrelsemedlem?
Jag kommer ofta på ideér och jag tycker om att påverka, göra en skillnad.

Vilken typ av roll tar du i en grupp?
Jag är ofta den som börjar diskussionen, tar initiativet.

Hur hanterar du situationen då det uppstår meningsskiljaktigheter?
Jag tycker det är viktigt att man lyssnar på alla och respekterar allas åsikter. Om alla inte tycker lika kan man fundera på en kompromiss.

Vad betyder FSS för dig?
Gemenskap. Man lär träffa massor med nya härliga människor!

Hur kan FSS bättre nå alla elev- studerandekårer i Svenskfinland?
Genom en bättre kontakt direkt till skolorna och turnéer i skolor.

Finns det något specifikt du skulle vilja förbättra inom utbildningen?
Allt fler väljer att läsa ämnen i gymnasiet det får mer poäng av i studentskrivningarna än det ämnen det verkligen själv är intresserade av.

Hur kan FSS konkret utveckla sin regionala verksamhet?
Genom att försöka få fler FSS aktiva med en regional spridning.

Om du var en muminkaraktär, vilken skulle du vara?
Jag skulle vara Sniff 🙂

Annat du vill berätta om dig själv?
Jag är ett stort fan av One Direction ; )

Cecilia Huhtala, 17 år, Malax
Ställer upp till Vice ordförande samt styrelsemedlem

Varför söker du till styrelsen?
Jag vill fortsätta jobba för studerandes rättigheter och försöka få ungas röster hörda i beslutsfattandet. Det känns som att min tid i Fss inte ennu är över och det är ännu mycket jag skulle vilja påverka. Förhoppningsvis får jag vara med ett år till och får fortsätta förverkliga mina ideer och ge min energi till förbundets verksamhet.

Finns det något speciellt ämne du brinner och vill jobba för?
Jag brinner för studerandes välmående och det är någonting som jag verkligen vill sätta min energi på. Studeranden är allt mer stressade i nuläget och det är många som mår jättedåligt. Kraven som sätts på studeranden är skyhöga och nu när coronan har påverkat skolgången måste vi ta ennu mera i beaktande elevernas välmående. Elever måste få tillgång till den hjälp de behöver och ska inte behöva stå i kö flera veckor eller längre för att få hjälpen.

Vad gör dig till en bra styrelsemedlem?
Vad som gör mig till en bra styrelsemedlem är att jag har lärt mig att komma överens med alla sorters människor och försöker alltid lyssna på vad andra har att säga. Jag försöker vara kontaktbar så mycket som möjligt och försöka alltid hjälpa till med vad jag kan. Jag kan ta den ledande rollen om det behövs och jag försöker alltid se andra personers perspektiv på saker om vi har annorlunda åsikter gällande något för att kunna arbeta fram ett gemensamt beslut.

Vilken typ av roll tar du i en grupp?
Det beror mycket på hur de andra gruppmedlemmarna är. Om alla i gruppen är tysta, brukar jag oftast ta den ledande rollen och försöka få diskussionen att rulla på. Om gruppen är mycket pratglad brukar jag inte vara den som pratar mest, men jag brukar alltid försöka få fram min åsikt.

Hur hanterar du situationen då det uppstår meningsskiljaktigheter?
Jag försöker alltid att lyssna på allas åsikter och försöka se mig in i deras perspektiv. Det är super viktigt att kunna lyssna på alla och jobba för ett gemensamt beslut. Det kan vara svårt att komma fram till ett beslut när de andra i gruppen inte har samma åsikter, men jag försöker alltid i alla situationer lyssna på allas åsikter och försöka få diskussionen att fungera.

Vad betyder FSS för dig?
Jag har endast varit styrelsemedlem ett år, men det har givit mig så mycket. Min relation till Fss växer hela tiden och jag vill verkligen fortsätta utveckla fss verksamhet. Fss arbetet är något som jag verkligen trivs med och om jag blir invald hoppas jag att få åka mera ner till Helsingfors (om coronaläget tillåter) för att kunna träffa de andra styrelsemedlemmarna och få träffa andra aktiva live och inte via datorn.

Hur kan FSS bättre nå alla elev- studerandekårer i Svenskfinland?
Jag tror att om vi håller aktivt kontakt och håller seminarier eller föreläsningar till studerandekårer så kan vi nå till många. Det skulle vara super om vi kunde ordna en turnee och träffa personligen alla studerandekårer detta verksamhetsår för att kunna nå till dem alla. Om det inte är möjligt tror jag att genom att försöka presentera våran verksamhet till dem via tex. zoom så kan vi nå dem i en viss mängd.

Finns det något specifikt du skulle vilja förbättra inom utbildningen?
Det är mycket jag skulle vilja förbättra men en sak som jag verkligen skulle vilja förbättra är yrkesstuderandens möjligheter till att slippa in på tredje stadiet. Om man väljer att studera på en yrkesutbildning så ska det inte kunna påverka negativt på antagningen till tredje stadiet. Studentexamen börjar betyda allt mera för antagningen till studentexamen, vilket gör att yrkesstuderanden riskerar att inte slippa in till tredje stadiets utbildning. Detta är någonting som inte är rättvist och något jag verkligen vill jobba för att det inte ska vara så.

Hur kan FSS konkret utveckla sin regionala verksamhet?
Det jag kommer på som fss kan utveckla sin regionala verksamheten är att göra skolbesök och hålla workshoppar åt skolor. Jag tror att bara vi slipper till skolor och de får en bild av förbundet är det sedan lättare att få mera aktiva. Sedan efter coronan kunde vi börja ordna evenemang live, vilket kunde vara helt super för att kunna nå till aktiva och nya. Jag skulle även vilja sätta fokus på Fss ambassadörerna och försöka utveckla utskottet. Jag har så många ideer som jag skulle vilja testa och se hur de i verkligheten fungerar.

Om du var en muminkaraktär, vilken skulle du vara?
Helst skulle jag vilja vara lilla my, eftersom hon är så cool och friskpråkig av sig. Lilla My bryr sig inte om vad andra tycker och tänker om henne, hon är helt enkelt riktigt badass. Det skulle också vara väldigt kul att vara snusmumriken, eftersom att han är en äventyrare som tycker om att vara för sig själv och njuta av livet.

Annat du vill berätta om dig själv?
Jag sitter nu som bäst i malax ungdomsfullmäktige som viceordförande samt i dagsverkets styrelse. Jag är även suppleant för sommargymnasie samfundets styrelse och sitter även i studentexamens nämnden. Jag är även inkluderingsutbildare hos nuva ry och ska börja hålla workshops nu i höst. Jag har även varit ordförande vid mitt gamla gymnasium och suttit i Obessus Education arbetsgrupp. Jag har lett gruppverksamhet och varit hjälpledare på skriba läger i tre års tid, där har jag lärt mycket om ledarskap och planering. Kul fakta om mig är att jag gillar att klättra och lyssna på poddar. Om jag inte håller på med fss sitter jag oftast med skolarbete, jobbar på kårkulla eller är ute i naturen.

Vivian Ljungqvist, 17 år, Helsingfors
Ställer upp till Vice ordförande samt styrelsemedlem

Varför söker du till styrelsen?
För att FSS är det roligaste som jag vet! Jag har varit med i FSS styrelsen nu i två år, och jag har fått lära känna massor med nya människor. Utöver det att FSS är helt toppen, så gillar jag att påverka och FSS styrelsen är ju ett perfekt ställe att kombinera dessa två! 🤩

Finns det något speciellt ämne du brinner och vill jobba för?
Jag har alltid gillat att vara med o ordna evenemang, och det är vist super roligt, men på den politiska fronten är det jämmstäldshets- och utbildningsfrågor som jag brinner för 😎 Utöver de så är orättvisorna i antagningen till tredje stadien, samt frågorna kring ungas välmående och mental hälsa nära mitt hjärta.

Vad gör dig till en bra styrelsemedlem?
Jag har en hel del erfarenhet från politiska spelbrädan samt från förbundets verksamhet, så jag vet vad jag ställer upp för. Jag är ganska bra på att ta emot kritik, och jag gärna vill utveckla saker och ting som inte ännu helt fungerar optimalt. Jag kommer bra överens med alla och sköter mitt del av arbeten.

Vilken typ av roll tar du i en grupp?
Det beror faktiskt ganska mycket på gruppen. Jag har oftast ingen brinnande vilja att vara ledaren för gruppen, men för att jag sköter mitt del och har koll på lite allt så brukar jag nog klara av även den rollen ganska bra. Helst så är jag kanske den personen som man kan bolla ideér med, och förståss hjälper jag gärna allti till där det behövs.

Hur hanterar du situationen då det uppstår meningsskiljaktigheter?
Jag respekterar en annorlunda synpunkt/åsikt och gärna för en öppen diskussion om ämnet. Kommunikation är nog oftast ett gott redskap när det uppstår meningsskiljaktigheter. I vårt jobb är det viktigt att ändå ha åsikter, och att kunna motivera dem, men när det uppstår meningsskiljaktigheter så är det viktigt att fast man är av olika åsikter så kan man reda ut det på ett vänligt och respekterande sätt.

Vad betyder FSS för dig?
FSS betyder för mig många saker, det är: vänner, politik och så mycket mer. FSS är något helt unikt och samlar ihop sjukt fina människor från hela Svenskfinland, så det är alltid en glädje att delta på FSS evenemang och vara med i ett så fint förbund 😀

Hur kan FSS bättre nå alla elev- studerandekårer i Svenskfinland?
Jag tror nog starkt på ett gott kommunikation och sammarbete mellan FSS och skolor. Lokala verksamheten ska utvecklas och eks/sks:ar ska ha låg tröskel för att kontakta oss i alla ärenden.

Finns det något specifikt du skulle vilja förbättra inom utbildningen?
Jag skulle vilja ändra sååå många saker att det är ganska svårt att välja bara ett sak, men ifall jag något skulle vilja lyfta fram så är det nog deffinitivt att gymnasiet ska inte bara vara ett poängjakt inför uni! Gymnasiet (och andra stadiet överhuvudtaget) ska vara också roligt, det ska vara allmänbildande och öppna nya dörrar för framtiden, inte bara stress över studentskrivningar och kursvitsord.

Hur kan FSS konkret utveckla sin regionala verksamhet?
Kontakt med eks/sks:ar är nog deffintivt ett gott väg att börja med! Det finns ungdomar som är engagerade runt Svenskfinland, och vi skulle kunna ordna så mycket mer regionala evenemang och allt möjligt skojj om vi bara skulle få kontakt med de engagerade eleverna/studerandena. Vist corona ställer ju till lite oräda för tillfälle, men om vi talar så där allmänt. Regionala sommarpiknik var helt sjukt roligt och något liknande skulle det vara skojj att ordna även i år, ifall restriktionerna bara låter oss ordna. Småa saker som vi som styrelsemedlemmar kan göra är ju vist att vi kan hålla fast utskottsmötena även i Åbo/Tammerfors/Vasa eller helt nån annanstans överhuvudtaget än bara i Helsingfors, det kan ju vist vara behändigt när kansliet ligger på Kaserngatan, men det är ju för medlemmar ett lägre steg att delta i vårt verksamhet ifall det inte skulle geografiskt ha ett tyngdpunkt i Helsingfors.

Om du var en muminkaraktär, vilken skulle du vara?
Oj! Jag skulle nog säkert vara Lilla My, nämnligen hon gillar busa om kring, men hon menar inget illa och får under berättelsernas gång lära sig mycket nytt. Dessutom är hon otroligt nyfiken!

Wendela Rönnlund, 19 år, Grankulla
Ställer upp till styrelsemedlem

Varför söker du till styrelsen?
Några bekanta, som tidigare år suttit i styrelsen, rekommenderade starkt att bli medlem i Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Förra hösten gick jag med i några av FSS utskott och i år tänkte jag ställa upp till styrelsen. Jag vill vara med och påverka i skolvärlden och i samhället, representera FSS och arbeta för alla finlandssvenska skolungdomars bästa.

Finns det något speciellt ämne du brinner och vill jobba för?
Utbildning är någonting jag alltid värderat högt. Därmed vill jag jobba för en rättvis utbildning som är lika bra oberoende var man befinner sig eller hurudan den ekonomiska situationen är. Dessutom vill jag jobba för att alla ska trivas i skolan och kunna se skolan som en trevlig och trygg plats att komma till.

Vad gör dig till en bra styrelsemedlem?
Som person är jag engagerad och initiativtagande där jag vågar säga min åsikt. Dessutom har jag tidigare erfarenheter av att ta beslut gällande studeranden och att ordna olika skolevenemang då jag aktivt varit medlem i min skolas elevkårsstyrelse.

Vilken typ av roll tar du i en grupp?
Jag är den som gärna kommer fram med idéer och vill hitta lösningar på problem vi möter. Jag är också den som inkluderar alla och ser till att varendas röster blir hörda. En bra gruppanda är lika viktig som själva arbetets resultat.

Hur hanterar du situationen då det uppstår meningsskiljaktigheter?
Vid grupparbeten är samarbete alltid A och O. Trots meningsskiljaktigheter ska allas åsikter tas i beaktande och respekteras. Jag vill försöka nå en kompromiss genom diskussion och så att alla är nöjda.

Vad betyder FSS för dig?
FSS ger mig möjligheten att påverka och få min röst hörd, samtidigt lär mig otroligt mycket om hur samhället fungerar. Det bästa med FSS är ändå att få lära känna nya människor både från Finland och andra länder.

Hur kan FSS bättre nå alla elev- studerandekårer i Svenskfinland?
FSS borde vara oftare i kontakt med ordföranden eller huvudansvariga för elev- studentkårerna. Ifall skolan inte har en sådan verksamhet är rektorn eller studiehandledaren den man ska kontakta. Olika evenemang och händelser ska ordnas på det sättet att så många skolor som möjligt kan ta del av dem, inte bara ett fåtal. För att inkludera hela Svenskfinland ska FSS under det kommande året förbättra sin regionala verksamhet.

Finns det något specifikt du skulle vilja förbättra inom utbildningen?
Jag är orolig över ifall reformen av antagningen till högskolorna, som trädde i kraft år 2020, ska försämra utbildningens kvalitet och hållbarhet. Som gymnasiestuderande har jag själv kunnat se hur gymnasiet håller på att tappa sin roll som en allmänbildande skola. De finns elever som väljer kurser enligt hur många poäng dessa ger vid antagningen till tredje stadiet, istället för att följa sina intresseområden. Dessutom ökar pressen på de unga när de redan som 15-åringar bör veta vad de vill studera i framtiden.

Hur kan FSS konkret utveckla sin regionala verksamhet?
Jag är av den åsikten att FSS borde ha små regionala arbetsgrupper i hela Svenskfinland. Dessa grupper kan ordna evenemang som är specifikt menat för ett mindre område t.ex ha ett program under Kristinestadsmarknaden, som närliggande skolor och studeranden kan delta i. På det här sättet får FSS inkluderat även de minsta skolorna, då de regionala grupperna kan fokusera på att hålla verksamheten (seminarier, workshoppar etc.) aktiv i områden utanför storstäderna. För att få ihop grupperna kräver det flera aktiva medlemmar från hela Svenskfinland, vilket fås genom att göra mera reklam för FSS med t.ex affischer, broschyrer, andra föremål (tygkasse, mugg, pins, stickers etc), sociala medier, skolbesök och olika evenemang som lockar studeranden.

Om du var en muminkaraktär, vilken skulle du vara?
Snusmumriken. Jag är ganska filosofisk och gillar att diskutera och debattera. Likasom snusmumriken är jag nyfiken, vill upptäcka världen och finna nya äventyr.

Annat du vill berätta om dig själv?
För två år sedan var jag på utbyte i Mexiko och levde i en helt annorlunda kultur. Jag fick lära mig otroligt många saker som jag nu kan tillämpa i FSS. Exempelvis vill jag betona och förstärka de saker som Finland lyckats med i utbildningen. Å andra sidan vill jag försöka nå bättre gemenskap inom våra skolor och varför inte mellan skolorna, vilket är någonting jag saknar från mitt utbytesår.