FSS styrelseval 2020

På den här sidan hittar du alla styrelsekandidater för valet 2020!

Valet sker på Elevriksdagen ERIK som är på Zoom 4-6.9. Alla medlemmar har rösträtt!

Mer info om styrelsevalet och vad FSS styrelse gör hittar du här. Möteshandlingarna hittar du här.

Alla styrelsekandidater har också svarat på sex frågor, som publiceras under veckan före ERIK.

Styrelsekandidaterna:

Joanna Fuhrmann
Matilda Westerlund
Cecilia Huhtala
Adele Westerlund
Oskar Storbacka
Vivian Ljungqvist
Alexandra Wegelius
Onni Purhonen

Joanna Fuhrmann

Ålder: 18

Hemkommun: Kyrkslätt

Ställer upp som: Styrelsemedlem

1. Varför söker du till styrelsen?
Svar: Att vara aktiv inom FSS är lätt det roligaste och lärorikaste jag vet, och jag vill ta chansen det sista året jag kan söka och få jobba mera seriöst med världens bästa ungdomsförbund. Jag brinner verkligen för de frågor som FSS jobbar för, är ansvarsfull och tror att jag kan bidra med nya synvinklar och idéer. Jag vill fortsätta arbeta med och påverka inom saker som betyder mycket för mig, och jag tror också att jag har mycket att ge som styrelsemedlem. Att det dessutom verkar superroligt och att man får träffa och umgås med en massa härliga människor är ju bara ett plus!

2. Vad betyder FSS för dej?
Svar: FSS är gemenskap, värme, skratt och diskussion, viktiga frågor och påverkan. När jag blev aktiv var det mest för att jag var nyfiken och intresserad av att påverka, men på köpet fick jag lära känna en massa härliga människor och ett ställe får komma precis som man är och bli accepterad. FSS är ett ställe där man får diskutera viktiga saker, påverka och bli tagen seriöst och utvecklas, men också skratta så man får ont i magen och vara sig själv.

3. Vad betyder jämlikhet för dig?
Svar: Jämlikhet är kanske den viktigaste av mina grundvärderingar. För mig är jämlikhet något självklart som inte borde gå att debattera kring. Det finns få saker som gör mig lika frustrerad som ojämlikhet, att varje människa är värd lika mycket är väl inte något annat än helt logiskt.

4. Vad anser du borde utvecklas eller förnyas inom utbildningen?
Svar: B.la. antagningssystemet borde ses över och anpassas för att minska på press. Skolorna behöver utveckla både det förebyggande och aktiva arbetet för ungdomarnas mentala hälsa. Det andra stadiet borde definitivt bli kostnadfritt, och skolorna behöver arbeta mera för att främja inklusivitet. Allt handlar i grund och botten om att utbildningen måste göras mer jämlik. Det finns alltså en hel del att utveckla, men mycket bygger på samma saker.

5. Finns det något du skulle vilja utveckla med FSS?
Svar: Att få större regional spridning! Ofta är ju de flesta som hänger med på evenemang och som är aktiva från samma skolor, så jag tror det vore värt att satsa på att få med mera människor från olika skolor, särskilt sådana där man kanske inte vet vad FSS egentligen är.

6. Om du skulle vara ett djur vilket djur skulle du vara?
Svar: En kakadua 😀 dom har hella nice tuppkam och också lika svårt att vara tysta.

Matilda Westerlund

Ålder: 16

Hemkommun: Esbo

Ställer upp som: Styrelsemedlem

1. Varför söker du till styrelsen?
Svar: För jag vill vara med och påverka och det verkar roligt 🙂

2. Vad betyder FSS för dej?
Svar: Att elever i svenskfinaland får en chans att påverka hur deras vardag ser ut i skolan.

3. Vad betyder jämlikhet för dig?
Svar: Jämnlikhet betyder väldigt mycket för mig och är en av de ämnen som ligger nära hjärtat.

4. Vad anser du borde utvecklas eller förnyas inom utbildningen?
Svar: Elevers välmående, detta kan förverkligas genom att förbättra elev vården i skolor. Att inträdesprov kan ordans i framtiden fast vi skulle leva i ett undantagstillstånd .

5. Finns det något du skulle vilja utveckla med FSS? 
Svar: Marknadsföring så att vi når ännu fler finlandssvenska ungdomar.

6. Om du skulle vara ett djur vilket djur skulle du vara? 
Svar: Jag skulle vara en fågel för de kan flyga och upptäcka världen.

Cecilia Huhtala

Ålder: 17

Hemkommun: Malax

Ställer upp som: Styrelsemedlem

1. Varför söker du till styrelsen?
Svar: Jag vill få möjligheten att påverka och få nya erfarenheter, det känns som att FSS är ett ställe där jag kann uppnå dessa saker. FSS känns som ett bra ställe att få påverka, men även att testa och lära sig nya färdigheter.

2. Vad betyder FSS för dej? 
Svar: Just nu betyder FSS studiekort=rabatt på mat, netshopping och tågbiljetter, men FSS betyder även mera änn det. Jag deltog på inkludera mera och där fick jag massor med nya erfarenhet och lärde känna roliga människor. Evenemanget känndes tryggt att vara på och alla blev lika behandlad. FSS känns som ett tryggt och jämlikt ställe, där man kann vara sig själv och påverka på ett eller annat sätt.

3. Vad betyder jämlikhet för dig?
Svar: Det betyder mycket för mig. Jämlikhet är otroligt vicktigt och samhället borde vara så jämlikt som möjligt. Tyvärr är samhället vi lever idag inte ännu jämlikt, men det betyder inte att vi ska ge upp kampen för ett jämlikt samhälle. Jämlikhet hör till en mänsklig rättighet och det skall gälla alla människor i denna värld, det finns mycket att jobba på den fronten. Det finns mycket att göra, men tillsammans kan man uppnå mycket. Därför vill jag jobba för jämlikhet och anser att det är sen sak att kämpa för.

4. Vad anser du borde utvecklas eller förnyas inom utbildningen?
Svar: Hälsokunskapen kunde förnyas, enligt mig är sexualundervisningen briställig i grundskolan och andra stadiet. Vi samtalade gällande detta i studerandekåren med rektorn förra året och märkte från ett formulär som elever i högstadiet och gymnasiet hade fyllit i. Det komm fram att sexualundervisningen i skolan inte räcker till. Stora delar av eleverna hadde haft några timmar i åttan, vilket inte är mycket. I andra stadiet borde det innehålla sexualundervisning också i hälsokunskapen. Nu vet jag inte gällande den nya läroplanen, vad dom säger där. Detta är något man kanske borde forska i mera och kolla upp i andra skolor. Vi tänkte fråga FSS om de kunnde kunna komma och föreläsa om tex. sexuell läggning, könsidentiet, identitet, jämlikhet och inkludering. För det skulle ha varit väldigt behövligt, men corona satte tyvärr stopp på det. Föreläsningar gällande identitet är något som borde arangeras, det kan ge mycket till en skola.

5. Finns det något du skulle vilja utveckla med FSS?
Svar: Inget jag kommer på nu. I och med att jag inte har varit styrelsemedlem förr är jag väldigt omedvetande vad allt FSS gör, men jag lovar att dyka in i FSS arbete med en kopp kaffe.

6. Om du skulle vara ett djur vilket djur skulle du vara?
Svar: Djur påverkas oroväckande mycket av våra människors handlingar, tex. de massiva bränderna i kalifornien som härjar. Det är svårt som människa som lever ett tryggt liv att tänka sig hur ett djurs liv ser ut och kunna sätta in sig hur många faror det egentligen finns i djuens liv. Så jag skulle vilja välja människan, för människan är som sagt ett djur. Orsaken till det är att jag vill hjälpa till i kampen mot klimatförändringen. Människan är orsaken till problemet och borde stoppa klimatförändringen. Om jag inte får välja människa väljer jag sköldpaddan. Motivet är att som barn kollade jag mycket på bamse, och skalman och hans mat-och sovklocka var en stor favorit. Därifrån började jag tycka om sköldpaddor och de är ännu i dag mitt favorit djur. Jag ser deras liv som ett lugnt och skönt liv, samt att ha en ryggsköld skulle vara väldigt häftigt.

Adele Westerlund

Ålder: 18

Hemkommun: Helsingfors

Ställer upp som: Styrelsemedlem och Vice ordförande

1. Varför söker du till styrelsen?
Svar: Jag är intresserad av politik och påverkan och jag vill gärna arbeta för ungdomars rättigheter. Dessutom älskar jag gemenskapen och den fina stämningen i FSS och önskar att flera unga skulle kunna få ta del av den!

2. Vad betyder FSS för dej?
Svar: En möjlighet för ungdomar att påverka och att lära sig massor om politik! Genom FSS får man träffa människor från hela Finland (och ibland från utanför Finland) och man får mycket erfarenhet som är till stor nytta i nästan allt man gör. Gemenskapen är dessutom helt fantastisk!

3. Vad betyder jämlikhet för dig?
Svar: Att alla människor är olika men lika värda, och bör behandlas därefter. Diskriminering på basen av hudfärg, kön sexualitet, socioekonomisk ställning eller vad som helst annat är helt hemskt och jag vill göra allt jag kan för att bekämpa det. Jämlikhet betyder att alla ska ha samma möjligheter, bli respekterade och leva ett liv fritt från diskriminering!

4. Vad anser du borde utvecklas eller förnyas inom utbildningen?
Svar: Jag tycker att studerande hälsovården, framförallt tillgången till psykisk vård borde vara mycket bättre! Ungas mentala problem borde tas på allvar och man borde ingripa i ett tidigt stadie, innan det hinner gå för långt. Jag tycker också att sexualundervisningen borde bli bättre och mer jämlik och mångsidig (t.ex. mer inkluderande av människor med olika sexuella identiteter och könsidentiteter). Jämlikheten i skolorna skulle också kunna förbättras mycket, till exempel med hjälp av samma gymnastik för alla, unisex toaletter och ett aktivt arbete emot alla former av mobbning och diskriminering.

5. Finns det något du skulle vilja utveckla med FSS? 
Svar: Jag skulle vela arbeta för en större regional spridning och fler yngre aktiva. Jag vill också att fler människor ska känna till FSS och på det sättet få möjlighet att påverka.

6. Om du skulle vara ett djur vilket djur skulle du vara?
Svar: Jag skulle vela vara en lokatt, de är coola 🙂

Oskar Storbacka

Ålder: 17 (18 innan ERIK ordnas)

Hemkommun: Jakobstad

Ställer upp som: Vice ordförande

1. Varför söker du till styrelsen?
Svar: Jag söker pånytt till FSS styrelse eftersom det gångna året har varit otroligt händelsefullt och roligt för mig. FSS har lärt mig massor men det känns ändå som att det finns potential för mig att lära mig mera. Jag är helt enkelt inte beredd på att lämna förbundet ännu!

2. Vad betyder FSS för dej?
Svar: FSS betyder väldigt mycket för mig eftersom det känns som att jag fått mycket personlig utveckling av att ha varit en del av förbundet. Då jag först började komma på FSS evenemang och sedan blev invald till styrelsen hade jag en väldigt dålig självkänsla men gemenskapen FSS gav mig bidrog verkligen till att jag började tänka i nya banor och blev mera självsäker i mig själv. Jag kommer för alltid vara tacksam för alla vänner jag lärt känna genom FSS!

3. Vad betyder jämlikhet för dig? 
Svar: För mig är jämlikhet väldigt viktigt, jag tycker att alla ska bli behandlade på ett rättvist och respektfullt sätt. Ingen ska behöva utsättas för trakasserier på grund av deras kön, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, religion eller sexuella läggning. Vi är alla människor och vi är alla lika mycket värda.

4. Vad anser du borde utvecklas eller förnyas inom utbildningen? 
Svar: Som jag tidigare nämnde mera grundligt anser jag att vi borde lägga större tyngd på inträdesprov och möjligtvis införa personliga brev då man ansöker till utbildningar.

5. Finns det något du skulle vilja utveckla med FSS?
Svar: Det jag skulle vilja utveckla med FSS och som redan är i fokus är den regionala spridningen som jag tycker vi ändå lyckats bra med men det finns alltid förbättringsmöjligheter.

6. Om du skulle vara ett djur vilket djur skulle du vara?
Svar: Om jag vore ett djur så skulle jag nog vara en pingvin eftersom de är flockdjur. Jag gillar inte att vara ensam utan trivs i grupp därför skulle jag passa perfekt som en pingvin.

Vivian Ljungqvist

Ålder: 17

Hemkommun: Helsingfors

Ställer upp som: Styrelsemedlem och Vice ordförande

1. Varför söker du till styrelsen?
Svar: ag söker till styrelsen för att jag tycker om att syssla med utbildningspolitik. För mig har FSS styrelse varit ett gott plats att påverka och jag skulle gjärna fortsätta som en styrelsemedlem. Det känns som att jag ännu har så mycket att ge och därför skulle jag gjärna fortsätta i FSS styrelsen!

2. Vad betyder FSS för dej?
Svar: FSS betyder för mig vänner, politik och skratt i ett gott balans.

3. Vad betyder jämlikhet för dig?
Svar: Jämlikhet betyder att alla är lika värda, oberoende av deras bakgrund och att alla har lika möjligheter att lyckas.

4. Vad anser du borde utvecklas eller förnyas inom utbildningen?
Svar: Det finns många saker som går snett i utbildningspolitiken, därför finns det oxå många saker som borde utvecklas eller förnyas inom utbildningen. Bara för att nämna några så skulle man borda utveckla vidare idéen om ett gratis andrastadie vidare som så att det får inte innebära ett förhöjd läropliktsålder. Idéen bakom förlängda läroplikten är helt bra: att flera ska gå ut andra stadiet, men problematiken är där att som jag ser det så är tvång inte det som man ska gå med. Hellre ska man förnya utbildningen så att ungdomarna vill avlägga andra stadiet, när motivationen för skolgången kommer från studeranden själv är reslutatena också tråligen bättre Utöver det med gratis andrastadiet så tycker jag att nu är det hög tid att se till att ingen brinner sig till slut pga. studier och att hjälpet&stödet för studerande ska vara möjligt att nå med en lågtröskel. Dom här bara för att nämna några, ifall du vill veta mera så får du gjärna kontakta mig fast via instagram @viivi.an

5. Finns det något du skulle vilja utveckla med FSS?
Svar: Jag skulle vilja utveckla den regionala verkamheten samt sammarbetet med skolorna

6. Om du skulle vara ett djur vilket djur skulle du vara?
Svar: Deffinitivt ett kameleont! Det skulle vara så coolt att kunna byta färg😎

Alexandra Wegelius

Ålder: 19 år

Hemkommun: Närpes

Ställer upp som: Ordförande och Vice ordförande

1. Varför söker du till styrelsen?
Svar: Jag söker till styrelsen för att jag vill fortsätta jobba för skolungdomars rättigheter, och det här förbundet. Under de senaste åren har FSS blivit en stor del av mitt liv och jag brinner verkligen för det jobb vi gör. Att det finns en plattform var vi unga kan påverka och få vår röst hörd är otroligt viktig, både ur ett samhälleligt perspektiv, samt för oss som individer. Under de senaste åren har jag, inom FSS, lärt mig massor, fått vara på otroligt många roliga evenemang, samt träffat så många underbara människor. Dessa är bara några av alla anledningar till varför jag vill fortsätta vara en del av FSS styrelse

2. Vad betyder FSS för dej?
Svar: Jag skulle fylla 15 när jag for på min första Elevriksdag, nu är jag 19. Under de senaste åren när jag har varit med i förbundet så har FSS blivit som en del av min identitet. Genom FSS har jag hittat mina bästa vänner, växt som människa och fått chansen att lära mig så mycket. Gemenskapen som finns inom förbundet är guld värd, och jag vet nog inte vem jag skulle vara idag om jag inte hade åkt på ERIK 2016.

3. Vad betyder jämlikhet för dig?
Svar: Jämlikhet är en av kärnorna i FSS arbete, samt en av mina egna största värderingar. Det borde vara en självklarhet att alla behandlas lika oberoende bakgrund, sexualitet, hudfärg osv. men det är långt ifrån sanningen. Vi har tagit oss en bit på väg mot ett jämlikare samhälle men ännu är vägen lång, och vi måste fortsätta jobba.

4. Vad anser du borde utvecklas eller förnyas inom utbildningen?
Svar: Tillgången till skolhälsovård vid (speciellt) mental ohälsa är något som borde utvecklas inom skolvärlden. I nuläget delar ca. 2000 studerande på en skolpsykolog, och så kan det inte va. I tillägg skulle också arbetet emot mobbning och diskriminering av alla slag föras aktivt, samt att skolvardagen kunde göras mera inkluderande och jämlik genom t.ex. fler könsneutrala toaletter.

5. Finns det något du skulle vilja utveckla med FSS?
Svar: Jag skulle vilja utveckla FSS regionala spridning så att det skulle finnas en kontinuerlig regional verksamhet runtom i Svenskfinland. Som en parallell till det regionala arbetet skulle jag också vilja jobba ännu mer med vår kontakt till skolorna och våra aktiva.

6. Om du skulle vara ett djur vilket djur skulle du vara?
Svar: Jag tror att jag skulle vara en elefant eftersom de är sociala, uppmärksamma och enligt sterotypen lite klumiga.

Onni Purhonen

Ålder: 19 år

Hemkommun: Helsingfors

Ställer upp som: Styrelsemedlem

1.Varför söker du till styrelsen?
Svar: Jag vill fortsätta arbeta med FSS och för mig känns styrelsen som det nästa naturliga.

2. Vad betyder FSS för dej
Svar: För mig är FSS först och främst ett sätt att påverka och förbättra min näromgivning genom en pålitlig platform. Det är även en chans att nå andra studerande som ofta är omedvetna om sina egna möjligheter att påverka. Dessutom är det en fantastisk och unik ”hobby” som ger gemenskap samt vänner och minnen för livet.

3. Vad betyder jämlikhet för dig?
Svar: Ett mål vi alla borde sträva till för att som bättre personer bilda ett bättre samhälle i en bättre värld.

4. Vad anser du borde utvecklas eller förnyas inom utbildningen?
Svar: Synen på mental hälsa, både inom det som lärs ut och vården, är utdaterad och måste prioriteras (särskilt med tanke på förhöjning av läroplikt). Även miljöfrågor måste vara något som verkligen tas upp inom alla utbildningar. Oberoende blir du psykolog eller eleltriker borde alla ha en åtminstone grundlig bild på hållbar livstil med tanke på tiderna vi går mot.

5. Finns det något du skulle vilja utveckla med FSS?
Svar: Komma igång med den regionala verksamheten som p.g.a den unika situationen i år aldrig riktigt fick lyft.

6. Om du skulle vara ett djur vilket djur skulle du vara?
Svar: En späckhuggare – chans att simma världen runt och djupa band mellan individer.