FSS styrelseval 2021

På den här sidan hittar du alla styrelsekandidater för valet 2021! Sidan uppdateras senare.

Valet sker på Elevriksdagen ERIK via Zoom 14-15.5.2021. Alla medlemmar har rösträtt!

Mer info om styrelsevalet och vad FSS styrelse gör hittar du här. Möteshandlingarna hittar du här senare.

Alla styrelsekandidater svarar på sex frågor, som publiceras under veckan före ERIK.