EU-Valet 2024

På denna sida hittar du allt material som FSS publicerat i samband med EU-parlamentsvalet 2024. Du hittar bland annat de mål FSS vill att man ska arbeta för, valrapporter inför valet samt mycket annat nyttigt och intressant material!


Innehåll:

  • Finlands Svenska Skolungdomsförbunds mål inför Europa parlamentsvalet 2024

    FSS målsättningar, förbundets tankar om hur EU kan bli ett bättre ställe för ungdomar.  Ett grönt EU År 2015 fastställdes i Parisavtalet ett internationellt överenskommet mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius över förindustriella nivåer. 1,5 graders gränsen har länge varit en milstolpe som vi har strävat att undvika, och EU har……

    Fortsätt läsa!