ERIK 2023

På FSS årsmöte Elevriksdagen ERIK är det du som har makten att påverka hur skolan, utbildningen och samhället ska se ut. Kom med och bestäm hurdan politik FSS ska göra!

ERIK är förbundets årsmöte och högsta beslutande organ. På ERIK besluter vi om vad FSS ska jobba för det kommande året, formar förbundets politiska program och behandlar de motioner som förbundets medlemmar skickat in. På ERIK väljs också en ny styrelse och en ny ordförande för förbundet. I år arrangeras Elevriksdagen i Närpes fredag till söndag den 12-14 maj.

Alla som går i grundskolans övre årskurser eller studerar vid en yrkesläroanstalt, ett gymnasium eller en folkhögskola kan delta på Elevriksdagen!

För mera information om ERIK kan du bekanta dig via denna länk.

Anmälan öppnar snart!

Ifall du inte är medlem i FSS kan du bli det här. Det kostar endast fem euro och ger dig rättighet att rösta i Elevriksdagen samt ett studiekort med förmåner på massa olika ställen.

Mera information kommer senare!

Hoppas vi ses i Maj!