Elevriksdagen ERIK 2021

Elevriksdagen ordnas som hybrid modell till följd av coronakrisen. FSS årsmöte ordnas 14–16 maj 2021. Kom med och bestäm!

Sidan uppdaterades senast 4.2.2021.


Hoppa till:

Läs mer:


Om ERIK

På FSS årsmöte Elevriksdagen ERIK har du makten att göra skillnad. ERIK beslutar om vad FSS ska göra under det kommande året, vilka åsikter vi ska ha i politiken och vad pengarna ska användas till. Samtidigt väljs en ny styrelse och ordförande för förbundet. Kanske är det just du som sitter i FSS styrelse nästa år?

Kom med och bestäm!

Vad? Elevriksdagen ERIK 2021, FSS årsmöte
När? 14–16 maj 2021
Var? På distans i Zoom/Helsingfors
För vem? Alla medlemmar (du kan bli medlem gratis)

Elevriksdagen ERIK är Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf:s årsmöte och högsta beslutande organ. Elevriksdagen ordnas varje år mellan början av april och utgången av juni. Alla som är medlemmar i förbundet har rösträtt på ERIK.

Har du en fråga? Kolla in vår FAQ eller kontakta verksamhetsledare Ellinor Juth, ellinor.juth@skolungdom.fi eller 050 354 5951.

#ERIK2021 @skolungdom

FSS följer noggrant med myndigheternas information och rekommendationer angående coronavirusläget.
Om du har frågor angående arrangemangen så kan du ta kontakt med vår verksamhetsledare Ellinor Juth, ellinor.juth@skolungdom.fi eller ringa 050 354 5951.

Anmälan

Anmälan till Elevriksdagen 2021 öppnas 10.3.2021.

Medlemskap

För att delta i och ha rösträtt på Elevriksdagen måste du vara medlem i FSS. Du kan bli medlem redan nu genom länken nedan. Det är gratis att bli medlem, och samtidigt får du tillgång till våra medlemsförmåner.

Bli medlem i FSS »


Mötet

Program

Programmet för ERIK uppdateras senare.

Guldhattsgalan

Vet du en elev- eller studerandekår som har gjort något alldeles speciellt i år? Du kan nominera dem till Guldhatten, en utmärkelse som delas ut till Svenskfinlands bästa elev- eller studerandekår. Den vinnande kåren avslöjas under ERIK på lördag.

Nominera din skola, eller varför inte grannskolan, senast torsdag 13 maj. Skicka en fritt formulerad motivering till varför just denna elevkår eller studerandekår förtjänar att vinna till adressen kansliet@skolungdom.fi.

Vinnaren väljs av FSS styrelse och belönas med ett hemligt pris!

Guldhatten har delats ut på Elevriksdagen sedan 2014.

Motioner

Med en motion kan du lyfta upp en sak som är viktig för dig till diskussion på Elevriksdagen. Det kan handla om till exempel en politisk fråga som du vill att FSS jobbar för eller ett evenemang som du vill att FSS ordnar.

Skriv en motiveringstext och en eller flera konkreta att-satser som du vill att ERIK omfattar. FSS styrelse behandlar din motion och kan kommentera eller göra ändringsförslag, men det är delegaterna på ERIK som i plenum har makten att rösta för eller emot motionen.

Skicka in din motion senast onsdag 14 april till kansliet@skolungdom.fi. Motioner som lämnats in senare kan inte behandlas av Elevriksdagen.

Se exempel på motion »

Beslutsärenden

På årsmötet Elevriksdagen fattar FSS medlemmar beslut om följande saker:

 • Godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2020
 • Godkänner budgeten för 2022
 • Fastställer medlemsavgifterna för verksamhetsåret 2021–2022
 • Fastställer verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2021–2022
 • Väljer förbundets styrelse för verksamhetsåret 2021–2022
 • Behandlar inkomna motioner (av medlemmar) och propositioner (av styrelsen)
 • Reviderar och godkänner styrdokument
  • Politiska programmet
  • Strategin

Elevriksdagens uppgifter definieras i förbundets stadgar. Alla medlemmar har rätt att delta i Elevriksdagen, framföra sina åsikter och rösta.

Vi kommer att skicka ut alla möteshandlingar i början av maj, så att du kan läsa igenom dem och förbereda dig inför ERIK.


Praktiskt

Information kommer senare!

Trygghet

På FSS evenemang råder nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. Vi följer principerna för tryggare rum och för varje evenemang utses två trakasseriombud som övervakar att allt går rätt till. Kontakta någon av trakasseriombuden ifall du märker att du eller någon annan utsätts för diskriminerande beteende eller trakasserier.

Fotografering

På Elevriksdagen finns en fotograf som fotar i mötessalen och under Guldhattsgalan. Bilderna kan användas i FSS kommunikation och marknadsföring. Om du inte vill att en bild på dig publiceras ska du meddela om detta till personalen på plats eller per mejl till kansliet@skolungdom.fi.

Mer information om hur man ställer upp till FSS styrelse 2021–2022 kommer inom kort.