Elevriksdagen ERIK 2020

Elevriksdagen har fått ett nytt datum på grund av coronakrisen. FSS årsmöte ordnas 4–6 september 2020. Läs mer »

FSS årsmöte Elevriksdagen ERIK ordnas 4–6 september 2020 i Vasa (nytt datum). Kom med och bestäm!

Sidan uppdaterades senast 6.5.2020.


Hoppa till:

Läs mer:


Om ERIK

På FSS årsmöte Elevriksdagen ERIK har du makten att göra skillnad. ERIK beslutar om vad FSS ska göra under det kommande året, vilka åsikter vi ska ha i politiken och vad pengarna ska användas till. Samtidigt väljs en ny styrelse och ordförande för förbundet. Kanske är det just du som sitter i FSS styrelse nästa år?

Kom med och bestäm!

Vad? Elevriksdagen ERIK 2020, FSS årsmöte
När? 4–6 september 2020 (nytt datum)
Var? Vasa gymnasium, Kyrkoesplanaden 27, Vasa
För vem? Alla medlemmar (du kan bli medlem gratis)

Elevriksdagen ERIK är Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf:s årsmöte och högsta beslutande organ. Elevriksdagen ordnas varje år mellan början av april och utgången av juni. Alla som är medlemmar i förbundet har rösträtt på ERIK.

Har du en fråga? Kolla in vår FAQ eller kontakta verksamhetsledare Ellinor Juth, ellinor.juth@skolungdom.fi eller 050 354 5951.

#ERIK2020 @skolungdom

FSS följer noggrant med myndigheternas information och rekommendationer angående coronavirusläget.

Under ERIK kommer vi att satsa på hygienen och vi tar på allvar de som är i riskgrupp eller andra som är i behov av specialarrangemang. Vi kommer att förse alla deltagare med handsprit samt med munskydd vid behov. Vidare så ser vi till att hålla säkerhetsavstånd under evenemanget.

Om du är orolig eller har frågor angående arrangemangen så kan du ta kontakt med vår verksamhetsledare Ellinor Juth, ellinor.juth@skolungdom.fi eller ringa 050 354 5951.

Anmälan

Anmälan till Elevriksdagen 2020 är nu öppen. Läs igenom informationen här under innan du fyller i anmälan.

Anmäl dig senast onsdag 20 augusti. När du anmält dig får du en bekräftelse per mejl. Om du inte får en bekräftelse ska du kontakta oss (se Kontaktuppgifter).

Du kommer att få ett deltagarbrev i slutet av augusti med information om resor till och från Vasa, säkerheten under evenemanget och vad du ska packa med dig.

Medlemskap

För att delta i och ha rösträtt på Elevriksdagen måste du vara medlem i FSS. Du kan bli medlem redan nu genom länken nedan. Det är gratis att bli medlem, och samtidigt får du tillgång till våra medlemsförmåner.

Bli medlem i FSS »

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 50 euro. Fråga ifall din skola kan betala avgiften, eftersom du på ERIK representerar både skolan och din hemkommun. I avgiften ingår mat, inkvartering och resor till och från Elevriksdagen.

Ifall skolan inte betalar deltagaravgiften och du inte klarar av att betala den själv kan du anhålla om befrielse från avgiften på socioekonomisk grund.

Ansvarsblankett

Du ansvarar själv för eventuell skadegörelse på Elevriksdagen och vi kan kräva ersättning för detta. Minderåriga deltagare måste ha en vårdnadshavares samtycke till sitt deltagande. Fyll i ansvarsblanketten och ta med den till ERIK eller mejla den till oss på förhand.

Ladda ner:
Ansvarsblankett för minderåriga »
Ansvarsblankett för myndiga »

Annulleringsvillkor

Om du av någon orsak inte kan komma så är det viktigt att du genast meddelar om det till verksamhetsledare Ellinor Juth (ellinor.juth@skolungdom.fi).

Ifall du annullerar ditt deltagande efter sista anmälningsdag 20 augusti är du tvungen att betala hela deltagaravgiften. Alternativt kan du försöka hitta någon annan som kan komma på ERIK istället för dig.

Om du blir sjuk ska du visa upp ett sjukintyg. Då behöver du inte betala deltagaravgiften.


Mötet

Program

ERIK-bussarna anländer till årsmötet fredag 4 september kl. 16 och Elevriksdagen inleds kl. 17. Mötet som sker i mötessalen kallar vi plenum. Plenum pågår från fredag till söndag, och på kvällarna tar vi paus från mötet och har kul kvällsprogram.

Nedan finns ett preliminärt program för ERIK:

Fredag 4.9

16:00 Ankomst och inkvartering
17:00 Plenum
18:00 Middag
19:00 Utskottsarbete och kvällsprogram

Lördag 5.9

8:00 Frukost
9:00 Plenum
12:00 Lunch
13:00 Plenum
15:00 Kaffe
15:30 Plenum
17:00 Fritid
19:00 Guldhattsgala och middag

Söndag 6.9

8:00 Frukost
9:00 Plenum
12:00 Lunch
13:00 Plenum
14:30 Hemfärd

Guldhattsgalan

Vet du en elev- eller studerandekår som har gjort något alldeles speciellt i år? Du kan nominera dem till Guldhatten, en utmärkelse som delas ut till Svenskfinlands bästa elev- eller studerandekår. Den vinnande kåren avslöjas under Guldhattsgalan på ERIK på lördag kväll.

Nominera din skola, eller varför inte grannskolan, senast söndag 30 augusti. Skicka en fritt formulerad motivering till varför just denna elevkår eller studerandekår förtjänar att vinna till adressen info@skolungdom.fi.

Vinnaren väljs av FSS styrelse och belönas med ett presentkort på 100 euro till valfri butik. Vinstsumman kan användas till exempel för att skaffa en ny soffa till elevkårsrummet eller ordna ett roligt evenemang.

Guldhatten har delats ut på Elevriksdagen sedan 2014.

Motioner

Med en motion kan du lyfta upp en sak som är viktig för dig till diskussion på Elevriksdagen. Det kan handla om till exempel en politisk fråga som du vill att FSS jobbar för eller ett evenemang som du vill att FSS ordnar.

Skriv en motiveringstext och en eller flera konkreta att-satser som du vill att ERIK omfattar. FSS styrelse behandlar din motion och kan kommentera eller göra ändringsförslag, men det är delegaterna på ERIK som i plenum har makten att rösta för eller emot motionen.

Skicka in din motion senast onsdag 5 augusti till info@skolungdom.fi. Motioner som lämnats in senare kan inte behandlas av Elevriksdagen.

Se exempel på motion »

Beslutsärenden

På årsmötet Elevriksdagen fattar FSS medlemmar beslut om följande saker:

 • Godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2019
 • Godkänner budgeten för 2021
 • Fastställer medlemsavgifterna för verksamhetsåret 2020–2021
 • Fastställer verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020–2021
 • Väljer förbundets styrelse för verksamhetsåret 2020–2021
 • Behandlar inkomna motioner (av medlemmar) och propositioner (av styrelsen)
 • Reviderar och godkänner styrdokument
  • Politiska programmet
  • Likabehandlingsplanen

Elevriksdagens uppgifter definieras i förbundets stadgar. Alla medlemmar har rätt att delta i Elevriksdagen, framföra sina åsikter och rösta.

Vi kommer att skicka ut alla möteshandlingar i slutet av augusti, så att du kan läsa igenom dem och förbereda dig inför ERIK.


Praktiskt

Plats

Elevriksdagen ERIK 2020 ordnas i Vasa. Mötet, inkvartering och måltider kommer att äga rum i Vasa gymnasium.

Möteslokalens adress:

Vasa gymnasium
Kyrkoesplanaden 27
65100 Vasa

Möteslokalen är fri från rörelsehinder. På frågor om tillgänglighet svarar verksamhetsledare Ellinor Juth (ellinor.juth@skolungdom.fi).

Resor

Vi ordnar transport till och från Vasa med abonnerade bussar. Information om bussarna skickas ut i början av maj.

Ifall du bor långt borta kommer du att behöva starta redan på fredag morgon. Skolorna brukar bevilja ledighet för dig som representerar skolan, det kan du kolla upp med din handledare eller rektor.

Inkvartering

Inkvartering sker i skolans klassrum. Ta med dig sovsäck, dyna och liggunderlag eller madrass så får du sova bekvämt. Det finns både könsneutrala och könsindelade sovsalar.

I sovsalarna råder det absolut tystnad mellan klockan 23 och 7 så att alla har möjlighet till åtta timmar sömn. Om du vill sitta uppe finns det skilda utrymmen för det. Visst kommer du ihåg att det är kung på natten, kung på dagen som gäller?

Måltider

Vi bjuder på alla måltider under Elevriksdagen. I måltiderna ingår morgonmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål.

Vi serverar lakto-ovo-vegetarisk mat. Om du har en annan diet ska du meddela om den när du anmäler dig.

Trygghet

På FSS evenemang råder nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. Vi följer principerna för tryggare rum och för varje evenemang utses två trakasseriombud som övervakar att allt går rätt till. Kontakta någon av trakasseriombuden ifall du märker att du eller någon annan utsätts för diskriminerande beteende eller trakasserier.

Fotografering

På Elevriksdagen finns en fotograf som fotar i mötessalen och under Guldhattsgalan. Bilderna kan användas i FSS kommunikation och marknadsföring. Om du inte vill att en bild på dig publiceras ska du meddela om detta till personalen på plats eller per mejl till info@skolungdom.fi.

Mer information om hur man ställer upp till FSS styrelse 2020–2021 kommer inom kort.