FSS styrelseval 2019


På den här sidan hittar du alla styrelsekandidater för valet 2019!

Valet sker på Elevriksdagen ERIK som är i Hangö 17-19.5. Alla medlemmar har rösträtt! Mer info hittar du här.

Fick du själv lust att ställa upp? Mer info om styrelsevalet och vad FSS styrelse gör hittar du här, och du kan ställa upp här.

Alla styrelsekandidater har också svarat på fem frågor, som publiceras under veckan före ERIK. Du hittar frågorna på instagram @skolungdom!

Ordförandekandidat(er)

Namn: Emilie Jäntti
Skola: Tölö gymnasium, humanekologilinjen
Ålder: 18
Hemkommun: Från Ekenäs, men bor i Helsingfors

Varför söker du till styrelsen?
Jag söker till ordförande för att jag vill fortsätta att jobba för skolungdomars rättigheter i svenskfinland och fortsätta göra det jag brinner mest för, att påverka till det bättre.
Jag vill också fortsätta att utveckla förbundets verksamhet samt fortsätta att jobba med viktiga aktuella samhällsfrågor och ge en chans för alla unga att få sin röst hörd.

 

Läs Emilies hela presentation »

 

 

 

Vice ordförandekandidat(er)

Namn: Willjam Fagerström

Skola: Tölö gymnasium
Ålder: 18
Hemkommun: Från Sibbo bor i Mäntsälä

Varför söker du till styrelsen?
Jag söker till vice ordförande för att jag känner att det är en plattform där jag kan göra en förändring. Jag känner att mitt initiativ och min energi är någonting FSS kan ha bra nytta till. Dessutom tycker jag att man skall ta ungdomarna mera i akt i frågor om politik och speciellt i deras skola.

 

Läs Willjams hela presentation »

 

 

Namn: Alexandra Wegelius

Skola: Vasa Övningsskolas Gymnasium
Ålder: 18
Hemkommun: Närpes, men bor i Vasa

Varför söker du till styrelsen?
Jag söker till styrelsen eftersom jag, efter ett år i styrelsen, vill fortsätta jobba för, och med, det det här förbundet. Att påverka samhället vi lever i till det bättre hör till mina största intresseområden, och jag känner att FSS är den bästa plattformen man kan vara med och göra det från.
En annan anledning är också att jag vill vara med och utveckla förbundet och dess verksamhet, samt sprida den gemenskap som finns inom förbundet.

 

Läs Alexandras hela presentation »

 

 

Namn: Dan Cederlöf

Skola: Gymnasiet Lärkan
Ålder: 17
Hemkommun: Helsingfors

Varför söker du till styrelsen?
Jag har nu under de två senaste verksamhetsåren som både styrelse medlem och vice ordförande arbetat för skolungdomars rättigheter och friheter. Det finns ännu mycket som måste göras för att förbättra skolungdomarnas position och därför söker jag igen till vice ordförande.

 

Läs Dans hela presentation »

 

 

 

Styrelsekandidat(er)

 

För- och efternamn: Elvira Backlund

Skola: Prakticum, närvårdare
Ålder: 20
Hemkommun: Helsingfors

Varför söker du till styrelsen?
Vill ha nya erfarenheter, varit utskottsmedlem i två och och vill ha nya utmaningar.

 

Läs Elviras hela presentation »

 

 

 

 

Namn: Vivian Ljungqvist

Skola: Botby grundskola
Ålder: 15år 5 månader
Hemkommun: Helsingfors

Varför söker du till styrelsen?
För jag har hört mycket bra om FSS och FSS har jobbat och jobbar på såna saker som är viktiga för mig och jag skulle gjärna vara med och jobba för en bättre framtid. Sen jag är bara super intresserad av att påvärka så det här bara låt just som något för mig.

 

Läs Vivians hela presentation »

 

 

 

Namn: Onni Purhonen

Skola: Tölö gymnasium
Ålder: 18 år
Hemkommun: Helsingfors

Varför söker du till styrelsen?
Jag har en tid följt med på FSS evangemang och har ett växande intresse för föreningen. Jag skulle gärna vara med och påverka mera och lära mig vidare om de verse saker föreningen engagerar sig i.

 

Läs Onnis hela presentation »

 

 

 

Namn: Samuel Skrifvars

Skola: Jakobstads Gymnasium
Ålder: 19
Hemkommun: Jakobstad

Varför söker du till styrelsen?
Under mitt år som styrelsemedlem har jag trivts väldigt mycket och njutit av rollen som styrelsemedlem och allt det medför. Och jag vill fortsätta att jobba med likadana sysslor. Det krävs också planer inför FSS framtid och det vill jag jobba med.

 

Läs Samuels hela presentation »

 

 

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.