Ställ upp till FSS styrelse 2022–2023


Har du erfarenhet av FSS? Är du engagerad, ansvarstagande och full av idéer? Vill du jobba för alla finlandssvenska skolungdomars bästa?

Ställ upp till FSS styrelse!

FSS styrelse väljs av Elevriksdagen och har den högsta beslutande makten i förbundet under verksamhetsåret. Styrelsen förverkligar de beslut som tagits av ERIK, ordnar verksamhet och representerar förbundet nationellt och internationellt. Styrelsen fungerar som arbetsgivare för förbundets personal.

På Elevriksdagen ERIK i Kimito 13–15 maj 2022 väljs Finlands Svenska Skolungdomsförbunds styrelse för verksamhetsåret 2022–2023.

Kan jag ställa upp?

Du kan ställa upp till FSS styrelse om:

  • Du studerar i högstadiet, i en yrkesskola, i gymnasiet eller i en folkhögskola eller slutförde dina studier under det pågående läsåret.
  • Du har fyllt 15 år före den 15 maj 2022 (18 år om du ställer upp till ordförande).
  • Du är bosatt i Finland.

Styrelseansvar

Som medlem i en förbundsstyrelse har man ett visst juridiskt ansvar. Enligt föreningslagen ska styrelsen sköta förbundets ärenden i enlighet med lag, stadgar och beslut. Styrelsen ansvarar också för att förbundets ekonomi och bokföring sköts på rätt sätt.

Det juridiska ansvaret sträcker sig fram till nästa Elevriksdag, där den gamla styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Styrelsens mandatperiod är normalt 1.7.2022–30.6.2023. En ny styrelse väljs varje år på förbundets årsmöte Elevriksdagen.

FSS stadgar (2018) » 

Föreningslagen (Finlex) »

Styrelsens arbete

FSS styrelse har enligt förbundets stadgar 4–8 ordinarie medlemmar, två vice ordförande och en förbundsordförande. Dessa väljs i skilda val. Du kan ställa upp till en eller flera av rollerna. Om du till exempel ställt upp till vice ordförande men inte blir vald, så kan du ändå ställa upp till ordinarie styrelsemedlem.

Förbundsstyrelsen fattar alla stora beslut som gäller FSS. Det kan till exempel handla om att anställa personal, ordna evenemang, starta projekt och eller göra större anskaffningar.

Ordinarie medlem:

Som ordinarie medlem deltar du i beslutsfattande och planering av verksamhet längs med året. Förbundsstyrelsen håller möten ungefär 6–8 gånger per år på olika håll i Svenskfinland. Ofta räcker mötena över ett veckoslut.

Du får ett eget ansvarsområde att jobba med. Beroende på ditt intresse kan du till exempel ha hand om ett specifikt projekt, en arbetsgrupp eller ett evenemang.

Ibland representerar du kanske förbundets åsikt utåt i media eller på ett evenemang, och då kan det vara bra att ha koll på förbundets politiska program som fungerar som botten för vår intressebevakning.

Hela styrelsen är också med och ordnar våra evenemang, och på Kulturkarnevalen fungerar styrelsen som staff.

Vice ordförande:

Som vice ordförande är din främsta roll att stödja förbundsordförande i sitt arbete och ersätta hen när hen är förhindrad.Som huvudsaklig uppgift delar Vice ordförandena sinsemellan på ansvaret för evenemang och kontakten till skolor.

Du är en aktiv del av förbundets operativa verksamhet och deltar i kanslimöten ungefär en gång per månad. Förutom dina egna ansvarsuppgifter håller du kontakten till förbundets anställda och hjälper och stödjer styrelsemedlemmarna i sitt arbete.

För dig är det extra viktigt att sätta dig in i både förbundets styrdokument och i vad som händer i föreningssektorn överlag. Det kan också finnas möjlighet att få ett litet arvode för en motsvarande mängd arbetstimmar, om det passar in i din livssituation och styrelsen kommer överens om det.

Förbundsordförande:

Som förbundsordförande jobbar du heltid med att leda förbundet. Du leder styrelsen, fungerar som närförman för verksamhetsledaren och representerar arbetsgivaren inför personalen.

Ordföranden är FSS ansikte utåt och ansvarar för intressebevakningen. Du upprätthåller starka kontakter till den finlandssvenska föreningssektorn och ungdomssektorn i hela landet.

FSS ordförande får ett arvode på 1 800 euro i månaden för en arbetsinsats som motsvarar heltidsarbete.

Intresseanmälan

Du kan anmäla dig som kandidat i styrelsevalet genom formuläret nedan:
ANMÄLAN

Genom att anmäla ditt intresse får du möjligheten att presentera dig i FSS kanaler redan före ERIK. Anmäl dig till styrelsevalet senast fredag 6 maj 2022 isåfall.

Det är frivilligt att anmäla sin kandidatur på förhand, det går också att ställa upp i styrelsevalet under första halvan av ERIK, då ska du anmäla dig som kandidat före kl. 12 på lördagen 14.5.

Vi publicerar namnet på alla som anmält sig till styrelsevalet på skolungdom.fi i början av maj. På ERIK ordnas också en kandidatutfrågning.

Ordförandekandidater får ett pressmeddelande i förbundets namn om att de ställer upp.

Ifall du vill veta mer om vad styrelseuppdraget går ut på i praktiken kan du kontakta någon av våra nuvarande styrelsemedlemmar. Vi hjälper dig gärna vidare om du vill ställa upp!

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.