ERIK 2022

På FSS årsmöte Elevriksdagen ERIK är det du som har makten att påverka hur skolan, utbildningen och samhället ska se ut. Kom med och bestäm hurdan politik FSS ska göra!

ERIK är förbundets årsmöte och högsta beslutande organ. På ERIK besluter vi om vad FSS ska jobba för det kommande året, formar förbundets politiska program och behandlar de motioner som förbundets medlemmar skickat in. På ERIK väljs också en ny styrelse och en ny ordförande för förbundet. I år arrangeras Elevriksdagen i Kimito fredag till söndag den 13-15 maj.

Alla som går i grundskolans övre årskurser eller studerar vid en yrkesläroanstalt, ett gymnasium eller en folkhögskola kan delta på Elevriksdagen!

För mera information om ERIK kan du bekanta dig via denna länk.

HÄR kan du anmäla dig till ERIK.

Ifall du inte är medlem i FSS kan du bli det här. Det kostar endast fem euro och ger dig rättighet att rösta i Elevriksdagen samt ett studiekort med förmåner på massa olika ställen.

Vill du ställa upp i styrelsen? Du kan läsa mera om styrelsen och göra en intresseanmälan här.

Praktiska arrangemang
Vi inleder Elevriksdagen på fredagen klockan 17 och avslutar mötet på söndagen cirka klockan 14. Mötet och programmet arrangeras i Kimitoöns gymnasium i Kimito. Vi övernattar i Kimitoöns gymnasium på skolgolv. Transport arrangeras för alla delegater med abonnerade bussar. Om du reser långt ifrån måste du vara beredd på att starta redan på fredag morgon och be om ledigt från skolan för fredagen – det lönar sig att kolla om du kan få en lovlig frånvaro för att representera skolan.

Om du bor väldigt långt borta och måste ta dig till bussen ersätter vi dina resekostnader enligt billigaste färdmedel. Kontakta i sådant fall verksamhetsledare Elin Svedman, elin.svedman@skolungdom.fi på förhand. Tidtabell och rutt för transporter skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdag.

Tillgänglighet
Ifall du har önskemål eller frågor om tillgänglighet kan du ta kontakt med verksamhetsledare Elin Svedman på elin.svedman@skolungdom.fi. Vi gör allt för att kunna möta dina tillgänglighetsbehov.

Motioner
Om det finns något som du vill att ERIK ska ta ställning till och behandla i plenum kan du skriva en motion. En motion är ett förslag om något FSS ska göra eller fästa uppmärksamhet vid under nästa verksamhetsår, med en motiveringstext och en eller flera saker FSS ska jobba för. Skicka in din motion till info@skolungdom.fi senast tisdag 12 april kl. 23.59 så att motionen kan behandlas på Elevriksdagen.

Deltagaravgift
I deltagaravgiften på 50 euro ingår transport, mat, övernattning, program och lysande umgänge. Du får en faktura på deltagaravgiften till den e-postadress du angett i anmälan efter sista anmälningsdag. Du kan också fråga din skola om skolan kan betala hela eller en del av deltagaravgiften. Som ERIK-delegat representerar du ju också din skola. Om du inte klarar av att betala deltagaravgiften kan du anhålla om befrielse från avgiften på grund av socio-ekonomiska skäl.

Guldhattsgalan
Är din eller grannskolans elev- eller studerandekår den bästa i Svenskfinland? Nominera din favorit elev- eller studerandekår till utmärkelsen Guldhatten! Den bästa kåren kommer att belönas med en summa på 100 euro till valfritt ändamål. Utnämningen sker under Guldhattsgalan lördagen 14 maj i samband med Elevriksdagen. Nominera din favorit genom att skicka ett mejl med en kort motivering till info@skolungdom.fi senast 30 april.

Möteshandlingar
Här hittar du de digitala möteshandlingarna. Möteshandlingar i pappersformat delas ut vid ankomst till de som uppgett detta i anmälan.

Annulleringsvillkor
Om du av någon orsak inte kan komma så är det viktigt att du meddelar detta till verksamhetsledare Elin Svedman (elin.svedman@skolungdom.fi) genast. Ifall du annullerar ditt deltagande efter sista anmälningsdag 29 april är du tvungen att betala hela deltagaravgiften. Du kan försöka hitta någon annan som kan komma på ERIK istället för dig, då behöver du inte betala. Om du blir sjuk kan du annullera avgiftsfritt genom att visa upp sjukintyg.

Kandidater till förbundsstyrelsen

Här hittar du de kandidater som har ställt upp till styrelsen innan 9.5.2022

HÄR kan du anmäla dig till ERIK.

Ifall du inte är medlem i FSS kan du bli det här. Det kostar endast fem euro och ger dig rättighet att rösta i Elevriksdagen samt ett studiekort med förmåner på massa olika ställen.

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.