Inlägg med kategorin: Pressmeddelande

Amisbarometern 2022

14 april 2022, 09:25 | av | publicerat i ,

Förra veckan publicerades årets amisbarometer. Barometern undersökte erfarenheter av bl.a. studier, studiehandledning, välmående, uppehälle och arbete bland yrkesstuderande på andra stadiet. Barometern besvarades allt som allt av 14 460 yrkesstuderande varav 843 var svenskspråkiga. -Svenskspråkiga och andra språkminoriteter var förhållandevis bra representerade i årets barometer. Materialet ger en mera helhetstäckande bild... Läs Mera

Studentexamensreformen belastar studeranden som avlägger kombinationsexamen

22 mars 2022, 11:30 | av | publicerat i ,

Vårens studentskrivningar har kört igång och från och med i vår är examinanderna tvungna att bli godkända i fem obligatoriska prov. De som inlett sina skrivningar hösten 2021 eller tidigare följer det gamla systemet som kräver godkänt i fyra obligatoriska prov för att avlägga studentexamen. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS oroar... Läs Mera

Pressrelease kvinnodagen

8 mars 2022, 14:33 | av | publicerat i ,

Student organizations all over Europe want to take this opportunity to raise awarenessupon the dire worldwide situation of women’s rights today. For this reason, we have curateda list of demands to better our education about feminism and gender equality, in order tocreate an inclusive learning environment for all. As international... Läs Mera

Förbunden på andra stadiet: Studerandenas bästa ska prioriteras inom studerandevården

15 februari 2022, 22:34 | av | publicerat i ,

Även om välfärdsområdesvalet är över och fullmäktige är valda så har arbetet i välfärdsområdena först nu fått sin början. Det försämrade välmåendet bland unga är ett akut ärende och ordnandet av studerandevården måste därför prioriteras inom välfärdsområdesarbetet. I samband med social- och hälsovårdsreformen så flyttar den individuella studerandevården från och... Läs Mera

Krafttag mot mobbningen behövs nu!

3 februari 2022, 15:13 | av | publicerat i ,

Grova fall av mobbning har under den senaste tiden uppmärksammats och väckt oro samtidigt som mobbningsfallen bland högstadieelever har ökat i hela landet. Mobbningen sker allt oftare via internet och på sociala medier, vilket gör det svårare för föräldrar och skola att ingripa. Ur THL:s senaste Hälsa i skolan- enkät... Läs Mera

Elin Svedman är FSS nya verksamhetsledare!

30 november 2021, 09:23 | av | publicerat i ,

Elin Svedman, 21, har valts till verksamhetsledare för FSS. Svedman är hemma från Närpes men numera bosatt i Helsingfors och studerar till kulturproducent vid Arcada.  Tidigare har hon arbetat med evenemangsplanering där hon bland annat organiserat Vasa nations årsfest och Kulturkarnevalen där hon även suttit som ordförande sedan 2020. –... Läs Mera

Börja prioritera användbara färdigheter i finskaundervisningen!

19 november 2021, 10:23 | av | publicerat i ,

I de flesta svenskspråkiga skolor finns det två finskagrupper: en modersmålsinriktad finska och en nybörjarfinska. Syftet med nybörjarfinskan är att elever som inte talar finska hemma ska lära sig använda det finska språket. I och med att Finland är ett tvåspråkigt land behövs kunskaper i bägge språken.   Tyvärr är finskaundervisningen... Läs Mera

Ulrika Söderblom är FSS vikarierande politiskt sakkunniga!

6 oktober 2021, 11:41 | av | publicerat i ,

Ulrika Söderblom, 23, har valts till vikarierande politiskt sakkunnig för FSS. Söderblom är bosatt i Helsingfors och studerar statsvetenskap vid Helsingfors universitet.  Tidigare har hon arbetat som praktikant på Norges ambassad där hon bland annat jobbat med mediebevakning och översättningsarbete. – Jag ser väldigt mycket fram emot att få jobba... Läs Mera

Varje elev har rätt till en god elevhandledning

20 september 2021, 12:07 | av | publicerat i ,

Bristen på behöriga elevhandledare är stor i Finland,  speciellt i Nyland. Enligt Finlands Svenska Lärarförbund är omkring 30% av alla svenskspråkiga elevhandledare obehöriga.  Förra veckan fick vi läsa att niondeklassister knappt fått någon handledning alls när det kommer till att söka till andra stadiet. FSS ordförande, Alexandra Wegelius, tycker det... Läs Mera