Inlägg med kategorin: Pressmeddelande

Resolution för Elevriksdagen 2022

15 maj 2022, 13:47 | av | publicerat i ,

Årligen sammankommer elever och studeranden från alla delar av Svenskfinland till Elevriksdagen ERIK, som är Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf:s årsmöte och högsta beslutande organ. Under helgen 13-15.5.2022 samlades FSS till Elevriksdag på Kimitoön och på årsmötet diskuterades bland annat förbundets politiska program och likabehandlingsplan, verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret... Läs Mera

Pressinbjudan FSS årsmöte 13-15.5.2022

10 maj 2022, 08:31 | av | publicerat i ,

Bästa mediarepresentant, Hjärtligt välkommen till Finlands Svenska skolungdomsförbunds årsmöte Elevriksdagen ERIK som hålls 13-15 maj i Kimito. Mötesplatsen är Kulturhuset Villa Lande (Engelsbyvägen 8, 25700 Kimito). ERIK inleds fredagen 13.5 på kvällen och avslutas söndagen 15.5 på eftermiddagen. Elevriksdagen är förbundets högsta beslutsfattande organ. Under ERIK kommer förbundet att välja... Läs Mera

Cecilia Huhtala siktar på ordförandeskap

29 april 2022, 12:56 | av | publicerat i ,

Cecilia Huhtala, 18, har meddelat att hon ställer upp i ordförandevalet i Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS. Huhtala är hemma från Petalax och blir färdig student från Vasa övningsskolas gymnasium hösten 2022.  Huhtala är styrelsemedlem i FSS sedan 2020 och vice-ordförande sedan 2021. – FSS är ett förbund som ger unga... Läs Mera

Amisbarometern 2022

14 april 2022, 09:25 | av | publicerat i ,

Förra veckan publicerades årets amisbarometer. Barometern undersökte erfarenheter av bl.a. studier, studiehandledning, välmående, uppehälle och arbete bland yrkesstuderande på andra stadiet. Barometern besvarades allt som allt av 14 460 yrkesstuderande varav 843 var svenskspråkiga. -Svenskspråkiga och andra språkminoriteter var förhållandevis bra representerade i årets barometer. Materialet ger en mera helhetstäckande bild... Läs Mera

Studentexamensreformen belastar studeranden som avlägger kombinationsexamen

22 mars 2022, 11:30 | av | publicerat i ,

Vårens studentskrivningar har kört igång och från och med i vår är examinanderna tvungna att bli godkända i fem obligatoriska prov. De som inlett sina skrivningar hösten 2021 eller tidigare följer det gamla systemet som kräver godkänt i fyra obligatoriska prov för att avlägga studentexamen. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS oroar... Läs Mera

Pressrelease kvinnodagen

8 mars 2022, 14:33 | av | publicerat i ,

Student organizations all over Europe want to take this opportunity to raise awarenessupon the dire worldwide situation of women’s rights today. For this reason, we have curateda list of demands to better our education about feminism and gender equality, in order tocreate an inclusive learning environment for all. As international... Läs Mera

Förbunden på andra stadiet: Studerandenas bästa ska prioriteras inom studerandevården

15 februari 2022, 22:34 | av | publicerat i ,

Även om välfärdsområdesvalet är över och fullmäktige är valda så har arbetet i välfärdsområdena först nu fått sin början. Det försämrade välmåendet bland unga är ett akut ärende och ordnandet av studerandevården måste därför prioriteras inom välfärdsområdesarbetet. I samband med social- och hälsovårdsreformen så flyttar den individuella studerandevården från och... Läs Mera

Krafttag mot mobbningen behövs nu!

3 februari 2022, 15:13 | av | publicerat i ,

Grova fall av mobbning har under den senaste tiden uppmärksammats och väckt oro samtidigt som mobbningsfallen bland högstadieelever har ökat i hela landet. Mobbningen sker allt oftare via internet och på sociala medier, vilket gör det svårare för föräldrar och skola att ingripa. Ur THL:s senaste Hälsa i skolan- enkät... Läs Mera

Elin Svedman är FSS nya verksamhetsledare!

30 november 2021, 09:23 | av | publicerat i ,

Elin Svedman, 21, har valts till verksamhetsledare för FSS. Svedman är hemma från Närpes men numera bosatt i Helsingfors och studerar till kulturproducent vid Arcada.  Tidigare har hon arbetat med evenemangsplanering där hon bland annat organiserat Vasa nations årsfest och Kulturkarnevalen där hon även suttit som ordförande sedan 2020. –... Läs Mera