Inlägg med kategorin: Pressmeddelande

Äntligen lagstadgat timantal för undervisning och handledning inom yrkesutbildningen!

1 juli 2021, 11:50 | av | publicerat i ,

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf gläder sig över statsrådets beslut att ändra förordningen för undervisningen och handledningen inom yrkesutbildning till minst 12 timmar undervisning och handledning per kompetenspoäng. I praktiken betyder detta att en studerande har möjlighet att få undervisning vid behov men behöver inte delta i undervisningen ifall hen... Läs Mera

Resolution för Elevriksdagen ERIK 2021

15 maj 2021, 17:42 | av | publicerat i ,

Årligen sammankommer elever och studeranden från alla delar av Svenskfinland till Elevriksdagen ERIK, som är Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf:s årsmöte och högsta beslutande organ. Under helgen 14-15.5.2021 samlades FSS till Elevriksdag på distans (Zoom) och på årsmötet diskuterades bland annat förbundets politiska program, verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret fastställdes... Läs Mera

Antagningen till tredje stadiet försätter unga i svår position

26 april 2021, 11:53 | av | publicerat i ,

Efter ett stressigt år med corona restriktioner, distansstudier och studentskrivningar ställs studeranden inför ett förvirrande och orättvist antagningssystem till tredje stadiet.  I enlighet med antagningsreformen sker antagningen till högskolor både genom urvalsprov och betygsantagning. Målet är att publicera betygsantagningen före urvalsprovet, senast 31.5. Många universitet ordnar ändå urvalsprov mellan tiden... Läs Mera

Alexandra Wegelius vill fortsätta leda Finlands Svenska Skolungdomsförbund

22 april 2021, 13:38 | av | publicerat i ,

Alexandra Wegelius, 20, har meddelat att hon ställer upp för omval som ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS. Wegelius är hemma från Närpes och blev student från IB-linjen vid Vasa övningsskolas gymnasium i augusti 2020.  Wegelius är ordförande för FSS sedan 2020 och medlem av styrelsen sedan 2018. – FSS... Läs Mera

Organisationerna vädjade till ministrarna att korrigera finansieringen av yrkesutbildningen

7 april 2021, 12:15 | av | publicerat i ,

OAJ lämnade idag tillsammans med sju andra organisationer in en vädjan till finansminister Matti Vanhanen och till undervisningsminister Jussi Saramo om att höja finansieringen av yrkesutbildningen med 80 miljoner euro. Undervisningssektorns fackorganisation OAJ, Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande rf (AMKE), Finlands Kommunförbund, Kommunarbetsgivarna, Bildningsarbetsgivarna (Sivista), Yrkesstuderandes förbund i Finland – SAKKI, Nationella... Läs Mera

Finlands Svenska Skolungdomsförbunds historik kommer som ljudbok på närpesdialekt!

1 april 2021, 08:32 | av | publicerat i ,

Finlands Svenska Skolungdomsförbunds historik som utkommer i samband med 100-årsjubileet kommer också att givas ut som en ljudbok. ”Det är viktigt att klargöra att FSS representerar hela Svenskfinlands skolungdomar och genom att läsa upp vår gemensamma historik på närpesiska förmedlar vi att det är ett inkluderande skolungdomsförbund med många nyanser,... Läs Mera

Vägen från yrkesutbildning till högskoleutbildning måste bli rättvisare

9 mars 2021, 22:04 | av | publicerat i ,

Studier på tredje stadiet ska vara möjliga och realistiska även för dem som avlagt yrkesexamen, uppmanar studerandeorganisationerna Finlands Svenska Skolungdomsförbund – FSS rf, yrkess­tu­de­ran­des förbund i Finland – SAKKI, den nationella studentkåren i Finland – OSKU, Liberala Studerande – LSK  och Finlands studentkårers förbund – FSF rf. Inom yrkesutbildningen i... Läs Mera

Studerande på andra stadiet: Ungas mentalvårdskris måste tas på allvar

22 februari 2021, 13:34 | av | publicerat i ,

I och med koronan har ungas mentala välmående försämrats drastiskt.  Enligt Allianssis och MTV: s enkät upplever tre av fyra ungdomar att deras psykiska välbefinnande har försämrats på grund av coronarestriktionerna. Ungdomsarbetare är oroade över ungdomar som inte har nåtts efter våren och föräldrar berättar om unga som passivt lyssnar... Läs Mera

Borgå Gymnasium tog hem vinsten i årets debattävling

17 februari 2021, 13:11 | av | publicerat i ,

Pressmeddelande 17.2.2021 Publiceringsfritt genast Peik Siitonen, Roni Holmberg och Amos Nordman från Borgå Gymnasium har vunnit årets nationella Debattävling mellan svenskspråkiga skolor på andra stadiet. Tävlingen gick av stapeln på distans idag, onsdagen 17 februari. I debattävlingen deltog lag från Jakobstads, Ekenäs och Borgå gymnasium, varav Jakobstad och Borgå tävlade... Läs Mera