Inlägg med kategorin: Pressmeddelande

Ulrika Söderblom är FSS vikarierande politiskt sakkunniga!

6 oktober 2021, 11:41 | av | publicerat i ,

Ulrika Söderblom, 23, har valts till vikarierande politiskt sakkunnig för FSS. Söderblom är bosatt i Helsingfors och studerar statsvetenskap vid Helsingfors universitet.  Tidigare har hon arbetat som praktikant på Norges ambassad där hon bland annat jobbat med mediebevakning och översättningsarbete. – Jag ser väldigt mycket fram emot att få jobba... Läs Mera

Varje elev har rätt till en god elevhandledning

20 september 2021, 12:07 | av | publicerat i ,

Bristen på behöriga elevhandledare är stor i Finland,  speciellt i Nyland. Enligt Finlands Svenska Lärarförbund är omkring 30% av alla svenskspråkiga elevhandledare obehöriga.  Förra veckan fick vi läsa att niondeklassister knappt fått någon handledning alls när det kommer till att söka till andra stadiet. FSS ordförande, Alexandra Wegelius, tycker det... Läs Mera

Frida Hasselblatt är FSS nya projektkoordinator!

2 september 2021, 16:30 | av | publicerat i ,

Frida Hasselblatt, 26, har valts till projektkoordinator för FSS 100 år. Hasselblatt, som är uppväxt i Esbo och har studerat pedagogik vid Åbo Akademi, är numera bosatt i Helsingfors. Tidigare har hon bland annat jobbat med stora konserter och ordnat Pampas Nationaldag. Nu arbetar hon dessutom som klasslärare.  – Jag... Läs Mera

Läropliktsreformen är både förhastad och orättvis

17 augusti 2021, 09:32 | av | publicerat i ,

Den utvidgade läroplikten som trädde i kraft den 1 augusti 2021 sätts för första gången på prov nu under hösten då skolan börjar. Reformen medför även att andra stadiet blir avgiftsfritt. Alexandra Wegelius, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbundet FSS, ser brister både i själva reformen men också i tidtabellen. Bristen... Läs Mera

Tröskeln för distansundervisning ska vara hög

11 augusti 2021, 11:32 | av | publicerat i ,

Pressmeddelande 11.8. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Läsåret 2021–2022 inleds som bäst. Undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd meddelade i slutet av förra veckan att både grundskolor och andra stadiet får återgå till närundervisning. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf applåderar beslutet.   -Att läsåret inleds med närundervisning är... Läs Mera

Äntligen lagstadgat timantal för undervisning och handledning inom yrkesutbildningen!

1 juli 2021, 11:50 | av | publicerat i ,

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf gläder sig över statsrådets beslut att ändra förordningen för undervisningen och handledningen inom yrkesutbildning till minst 12 timmar undervisning och handledning per kompetenspoäng. I praktiken betyder detta att en studerande har möjlighet att få undervisning vid behov men behöver inte delta i undervisningen ifall hen... Läs Mera

Resolution för Elevriksdagen ERIK 2021

15 maj 2021, 17:42 | av | publicerat i ,

Årligen sammankommer elever och studeranden från alla delar av Svenskfinland till Elevriksdagen ERIK, som är Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf:s årsmöte och högsta beslutande organ. Under helgen 14-15.5.2021 samlades FSS till Elevriksdag på distans (Zoom) och på årsmötet diskuterades bland annat förbundets politiska program, verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret fastställdes... Läs Mera

Antagningen till tredje stadiet försätter unga i svår position

26 april 2021, 11:53 | av | publicerat i ,

Efter ett stressigt år med corona restriktioner, distansstudier och studentskrivningar ställs studeranden inför ett förvirrande och orättvist antagningssystem till tredje stadiet.  I enlighet med antagningsreformen sker antagningen till högskolor både genom urvalsprov och betygsantagning. Målet är att publicera betygsantagningen före urvalsprovet, senast 31.5. Många universitet ordnar ändå urvalsprov mellan tiden... Läs Mera

Alexandra Wegelius vill fortsätta leda Finlands Svenska Skolungdomsförbund

22 april 2021, 13:38 | av | publicerat i ,

Alexandra Wegelius, 20, har meddelat att hon ställer upp för omval som ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS. Wegelius är hemma från Närpes och blev student från IB-linjen vid Vasa övningsskolas gymnasium i augusti 2020.  Wegelius är ordförande för FSS sedan 2020 och medlem av styrelsen sedan 2018. – FSS... Läs Mera