Inlägg med kategorin: Pressmeddelande

Inhiberingen av penkis slår hårt mot abiturienterna

15 januari 2021, 14:40 | av | publicerat i ,

Mera engagemang och alternativa lösningar från beslutsfattarna i samråd med studerandena efterlyses. – Varför diskuteras inte det här med studerandena? Beslutsfattarna kunde tillsammans med studerandena ha kommit överens om alternativ för att ordna någon form av bänkskuddardag, säger Alexandra Wegelius, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund.   Belutsfattarna borde ha varit snabbare... Läs Mera

En jämlik modersmålsundervisning är ett måste

14 december 2020, 15:17 | av | publicerat i ,

Pressmeddelande 14.12.2020 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Skillnaderna mellan elevers inlärningsresultat har ökat, speciellt inom ämnet modersmål. Det finns inte bara klyftor i modersmåls kompetenser mellan landsbygd och tätort utan också mellan kommuner och skolor. Skillnader syns även mellan könen. Inlärningsresultaten är varierande inom modersmål och exempelvis huvudstadsregionen klarar sig... Läs Mera

Sote och läropliktsreformen splittrar det förebyggande arbete som främjar ungdomars hälsa

17 oktober 2020, 08:40 | av | publicerat i

Pressmeddelande 17.10 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf I samband med social- och hälsovårdsreformen och läropliktsreformen har Finlands Svenska Skolungdomsförbund flertalet gånger uttryck sin oro över ungdomars tillgång till en god elev- och studerandehälsovård och förebyggande av marginalisering. Trots detta väljer regeringen att blunda för de brister som de båda reformerna... Läs Mera

Svensk Ungdom och Finlands Svenska Skolungdomsförbund erbjuder sitt debattforum digitalt

7 oktober 2020, 14:37 | av | publicerat i

Svensk Ungdom och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS har länge samarbetat med ett debattprojekt. Inom ramen av projektet ordnas verkstäder i retorik- och debattkunskaper i skolor på andra stadiet. I och med Covid-19-läget erbjuder förbunden nu debattforumet även digitalt. – Vi vill ge alla ungdomar på andra stadiet möjligheten att lära sig... Läs Mera

Elevernas rätt till vård blir hotad av social- och hälsovårdsreformen

3 oktober 2020, 08:00 | av | publicerat i ,

Pressmeddelande 3.10.2020 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Social- och hälsovårdsreformen innebär många förändringar, bland annat föreslås det att skolkuratorerna och skolpsykologerna flyttas från kommunerna till landskapen. Det föreslås lagstadgade bestämmelser om att elev- och studerandevården ska finnas som närtjänster men det har inte specificerats vad närtjänster innebär samt hur lång... Läs Mera

Tredje stadiets antagning måste revideras

6 september 2020, 13:59 | av | publicerat i ,

Resolution för Elevriksdagen ERIK 2020 Årligen sammankommer elever från alla delar av Svenskfinland till Elevriksdagen ERIK, som är Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf:s årsmöte och högsta beslutande organ. Under helgen 4-6.9.2020 samlades FSS till Elevriksdag på distans (Zoom). På årsmötet diskuterades bland annat förbundets politiska program, verksamhetsplanen för det kommande... Läs Mera

FSS vill se en inkluderande läroplan genom hela lärstigen!

10 augusti 2020, 11:09 | av | publicerat i ,

Pressmeddelande 10.8.2020 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Finlands Svenska Skolungdomsförbud FSS rf vill se en inkluderande läroplan genom hela lärstigen. I grunderna för gymnasiets läroplan 2019 skrivs under de allmänna målen för undervisningen om genusmedveten undervisning och vikten av att ha förståelse för mångfalden av sexuella läggningar och kön. FSS... Läs Mera

Andra stadiets studerandeorganisationer vill se tillräckliga stödåtgärder och att studerandena får vara delaktiga

7 augusti 2020, 13:51 | av | publicerat i ,

I de enkätundersökningar studerandeorganisationerna låtit genomföra har framkommer att en klar majoritet upplevt att vårens distansundervisning medförde en betydande belastning. Den osäkra situationen har naturligtvis ökat stressen, men för en del studeranden har även distansundervisningen som studieform varit påfrestande: i gymnasiet har mängden självständigt arbete som krävts ansetts vara för... Läs Mera

Emma Huldén är FSS:s nya projektkoordinator

4 augusti 2020, 16:55 | av | publicerat i

Emma Huldén har valts till projektkoordinator för Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Huldén kommer från Karleby och studerat Kulturproduktion på Arcada samt kultur och kommunikation vid Helsingfors Universitet. Tidigare har hon jobbat med både kommunikation och innehållsmarknadsföring. –  Jag ser fram emot att börja planera och arrangera jubileumsåret, men framförallt är jag... Läs Mera