Inlägg med kategorin: Pressmeddelande

Andra stadiets studerandeorganisationer vill se tillräckliga stödåtgärder och att studerandena får vara delaktiga

7 augusti 2020, 13:51 | av | publicerat i ,

I de enkätundersökningar studerandeorganisationerna låtit genomföra har framkommer att en klar majoritet upplevt att vårens distansundervisning medförde en betydande belastning. Den osäkra situationen har naturligtvis ökat stressen, men för en del studeranden har även distansundervisningen som studieform varit påfrestande: i gymnasiet har mängden självständigt arbete som krävts ansetts vara för... Läs Mera

Emma Huldén är FSS:s nya projektkoordinator

4 augusti 2020, 16:55 | av | publicerat i

Emma Huldén har valts till projektkoordinator för Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Huldén kommer från Karleby och studerat Kulturproduktion på Arcada samt kultur och kommunikation vid Helsingfors Universitet. Tidigare har hon jobbat med både kommunikation och innehållsmarknadsföring. –  Jag ser fram emot att börja planera och arrangera jubileumsåret, men framförallt är jag... Läs Mera

FSS enkätundersökning om distansundervisningen: varierande upplevelser bland finlandssvenska skolungdomar

21 juli 2020, 13:26 | av | publicerat i ,

I och med coronapandemin och strävan att göra smittspridningen långsammare förverkligades en stor del av undervisningen på distans våren 2020. I medlet av maj lät FSS göra en enkätundersökning för att ta reda på hur finlandssvenska studerande upplevt den gångna våren och enkäten besvarades av sammanlagt 857 högstadie- och andra... Läs Mera

FSS kräver jämställd och jämlik utbildning!

6 juli 2020, 15:28 | av | publicerat i

Pressmeddelande 6.7.2020 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf I det pinfärska jämställdhetsprogrammet för åren 2020-2023 skrivs att sambandet mellan föräldrarnas socioekonomiska ställning och elevernas kunskaper i skolan under de senaste årtiondena blivit allt mer framträdande i Finland. Finlands Svenska Skolungdomsförbund med ordförande Emilie Jäntti i spetsen finner utvecklingen djupt oroande. -Vi... Läs Mera

Nominera unga i kommunalvalet 2021!

18 april 2020, 08:24 | av | publicerat i

Pressmeddelande 18.4.2020 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Om ett år, den 18 april 2021, går vi till kommunalval i Finland. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS vill se flera unga kandidater och unga fullmäktigeledamöter. – I kommunfullmäktige ska alla invånare representeras och i dag är unga, personer med invandrarbakgrund och kvinnor underrepresenterade.... Läs Mera

Likvärdig och lättillgänglig elev- och studerandevård måste garanteras

27 februari 2020, 10:55 | av | publicerat i ,

Pressmeddelande 27.2.2020 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Allt fler söker vård till följd av psykisk ohälsa, som är en utmaning för folkhälsan. Det är troligt att upp till hälften av befolkningen i något skede lider av något psykiatriskt tillstånd. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS med ordförande Emilie Jäntti i spetsen välkomnar... Läs Mera

Anita Westerholm är FSS politiskt sakkunniga

18 februari 2020, 11:06 | av | publicerat i ,

Anita Westerholm, 25, har valts till politiskt sakkunnig för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf. Ekenäsbördiga Westerholm studerar juridik och ekonomi i Helsingfors och är fullmäktigeledamot och stadsstyrelsens andra vice ordförande i Raseborg samt vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. – Jag är ivrig att påbörja arbetet. Jag har goda minnen av... Läs Mera

Ålands lyceum tog hem vinsten i årets debattävling

6 februari 2020, 15:10 | av | publicerat i ,

Linus Höglund, Alva Kahnberg och Albert Söderback från Ålands lyceum vann finalen i Debattävlingen mellan svenskspråkiga skolor på andra stadiet som hölls i Tölö gymnasium i Helsingfors i dag (6.2). I finaldebatten debatterades om huruvida åldersgränsen för körkort borde sänkas till 16 år. Under finaldagen möttes först Tölö gymnasium och... Läs Mera

FSS: Undervisningen i det andra inhemska språket har misslyckats

29 januari 2020, 16:30 | av | publicerat i ,

Undervisningen i det andra inhemska språket borde fokusera mera på muntliga färdigheter och kommunikation i vardagen, anser Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS. Den nuvarande språkundervisningen är för betonad på grammatik. – Språkundervisningen har misslyckats med sin uppgift. Det överdrivna ältandet av grammatik och rättskrivning avskräcker elever och studerande från att använda... Läs Mera

Finlandssvenska organisationer samarbetar för mångfald under Helsingfors Pride 2019

24 juni 2019, 17:21 | av | publicerat i ,

11 finlandssvenska organisationer samarbetar under Helsingfors Pride 2019 kring evenemang och synlighet för mångfald och jämlikhet. Samarbetet går under namnet Svenska hörnan. Varje medlemsorganisation förbinder sig att jobba för att alla oberoende sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck känner sig trygga och välkomna med i deras verksamhet. Finlandssvenska organisationer står upp... Läs Mera