Inlägg med kategorin: Insändare

Ja till gratis frukost i skolorna!

27 augusti 2021, 11:33 | av | publicerat i ,

Det har på olika håll i Finland införts gratis frukost i skolorna. I exempelvis Hangö testas konceptet under hösten och frukost kommer att serveras tre dagar i veckan åt både elever i grundskolan och studeranden i gymnasiet. Ärendet har också behandlats i Helsingfors stadsfullmäktige och ett pilotprojekt ska starta där... Läs Mera

Hur kan coronabegränsningarna vara så oklara och vem bär ansvaret?!

16 augusti 2021, 10:43 | av | publicerat i ,

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf förundrar sig över oklarheterna kring restriktionerna som kom torsdagen 12 augusti angående ungas hobbyverksamhet. I syfte att minimera på närkontakten kom regionförvaltningsverket i Södra Finland ut med nya  sammankomstbegränsningar som även gäller barns och ungas hobbyverksamhet.  I praktiken betyder restriktionerna (som grundar sig på 58... Läs Mera

Ungas välmående ska prioriteras i kommunerna!

26 maj 2021, 12:35 | av | publicerat i ,

Kommunerna i Finland ska vara en plats där unga mår bra och där marginalisering förebyggs. Kommuner som satsar på sina unga har bättre förutsättningar att även i framtiden vara välfungerande och attraktiva ställen för människor att bo i. Därmed ska det satsas på ungas välmående både i skolan och på... Läs Mera

Kommunerna bör ta sitt klimatansvar

22 april 2021, 11:39 | av | publicerat i ,

Klimatförändringen drabbar alla och därmed är det viktigt att alla vidtar åtgärder i syfte att stoppa den, även kommunerna. Parisavtalet innebär att alla parter tar sitt ansvar och gör sin andel så att den globala medeltemperaturen hålls under 1,5 grader. Det här förutsätter satsningar på fossilfria bränslen, att kolsänkorna stärks... Läs Mera

Nu måste vi göra mera för att unga ska må bättre!

17 februari 2021, 20:23 | av | publicerat i

Psykiskt illamående, vacklande skolgång, corona restriktioner, mobbning samt brist på skolpsykologer är realiteten för många unga just nu. Unga mår dåligt och det syns på många håll. Läget är akut och kräver omedelbara åtgärder. Många har uttryckt sin oro över ungas välmående och skolgång. Distansundervisningen har varit tung för många... Läs Mera

Ungas röst ska höras!

17 november 2020, 11:37 | av | publicerat i

Finlands Svenska Skolungdomsförbundet FSS rf vill att ungdomar i högre utsträckning inkluderas i beslutsfattande och att de unga har verkliga påverkningsmöjligheter. För att trygga deltagande i det kommunala beslutsfattande vill FSS se att det i samtliga kommuner finns ett fungerande ungdomsfullmäktige och att de i kommunerna möjliggörs att ungdomsfullmäktige har... Läs Mera

Flickor trakasseras på nätet: Vad tänker myndigheter och de sociala medieplattformarna göra?

9 oktober 2020, 12:24 | av | publicerat i ,

FN:s internationella flickdag som infaller inkommande söndag 11.10.2020 uppmärksammar flickor som runt om i världen utsätts för diskriminering på grund sitt kön. Temat för i år är trakasserier på nätet.  I samband med den internationella flickdagen publicerade finska avdelningen av barnrättsorganisationen Plan International en enkätundersökning som visar att 42 procent... Läs Mera

Oklarheter och orättvisor kring studentskrivningarna

23 september 2020, 21:34 | av | publicerat i

I enlighet med Studentexamensnämndens anvisningar om beredskapen gällande coronaviruset framkommer det att en examinand i första hand bör annullera sin anmälan till studentexamen ifall hen har insjuknat, satts i karantän eller testats på grund av coronaviruset. Enligt anvisningarna får skolorna i princip inte ordna med separata utrymmen för de examinander... Läs Mera

Insändare: Sexuella minoriteters rättigheter ska förverkligas!

30 juni 2020, 11:32 | av | publicerat i ,

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har låtit göra en undersökning om köns- och sexuella minoriteters livsvillkor. Totalt deltog hela 139 799 personer från Europa i undersökningen och över 4700 personer i Finland. I undersökningen deltog även femton- till sjuttonåringar och resultatet är nedslående. Hela 56 % av regnbågsunga... Läs Mera