Inlägg med kategorin: Aktuellt

FSS söker en ny Art Director (AD) till Elevbladet

2 maj 2016, 15:23 | av | publicerat i

Är du bra på grafisk design och layout? Vill du förverkliga en medlemstidning med en upplaga på flera tusen? Kan du jobba kreativt under tidspress och samarbeta med en massa olika människor? Då ska du söka till AD för Elevbladet! FSS medlemstidning Elevbladet kommer ut 4 gånger i året. AD... Läs Mera

FSS söker en ny chefredaktör till Elevbladet

2 maj 2016, 15:20 | av | publicerat i

Är du en mästare på att engagera med dina texter? Vill du planera innehåll till en medlemstidning med en upplaga på flera tusen? Kan du organisera och leda ett gäng unga, talangfulla skribenter? Då ska du söka till chefredaktör för Elevbladet FSS medlemstidning Elevbladet kommer ut 4 gånger i året.... Läs Mera

FSS söker en verksamhetsledare

25 april 2016, 20:33 | av | publicerat i

FSS är Finlands äldsta partipolitiskt och religiöst obundna studerandeorganisation, grundad 1921. Vi riktar oss till svenskspråkiga studerande i gymnasier, yrkesläroanstalter, folkhögskolor samt elever i grundskolans övre klasser i Finland. FSS verkar för och nära elevkårerna i Svenskfinland; vi bevakar skolungdomens rättigheter både i skolvärlden och i samhället i övrigt samt... Läs Mera

Intresseanmälan till FSS utskott 2016-17

18 april 2016, 13:56 | av | publicerat i ,

Hey medlem! Under veckoslutet 15-17.4 hade Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf sitt årsmöte Elevriksdagen ERIK i Kristinestad, och därmed har vi inlett ett nytt verksamhetsår. Stort tack till alla som kom! Förbundet har en ny styrelse för verksamhetsåret 2016-17, som leds av Nicholas Kujala. Som vice ordföranden fungerar Bicca Olin... Läs Mera

Resolution från förbundets 50:nde Elevriksdag

18 april 2016, 11:32 | av | publicerat i

  Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf samlades för sin 50. Elevriksdag 15.-17.4 i Kristinestad. Mötet som samlade skolungdomar från hela svenskfinland diskuterade bland annat inbesparingar inom utbildningen och studiestödet. Skolutrymmens ändamålsenlighet betonades i diskussionerna om skolmiljön och elevernas välmående. I det godkända utbildningspolitiska programmet konstaterades att praktisk arbetslivsorientering ska tillhöra... Läs Mera

Kujala ställer upp för omval

3 april 2016, 18:11 | av | publicerat i

Pressmeddelande Publiceringsfritt genast     Sittande förbundsordförande Nicholas Kujala, 20 år och hemma från Esbo, meddelar att han ställer upp för omval. Förbundsordförande väljs på förbundets årsmöte, Elevriksdagen ERIK som går av stapeln 15-17.4 i Kristinestad. Kujala har en diger flerårig bakgrund inom förbundet och från intressebevakning. Utöver förbundet har... Läs Mera

Studentorganisationerna: Håll studerande i skick – trygga studerandehälsovården i sote-reformen!

30 mars 2016, 09:18 | av | publicerat i

  Ställningstagande   Studentorganisationerna är oroliga för studerandehälsovårdens ställning vid reformen inom social- och hälsovården. Vi kräver att regeringen omgående fäster uppmärksamhet vid studerandenas hälsotillstånd, kvaliteten på hälsovårdstjänster samt tillgången till och resurseringen av tjänster. Beslutsfattarna måste i reformen av social- och hälsovården se till att det finns en fungerande... Läs Mera

Sökes en Grafisk Formgivare för Ungdomskalendern 2016-17

17 mars 2016, 17:37 | av | publicerat i

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf söker en Grafisk Formgivare till sin medlemskalender, Ungdomskalendern 2016-17. Förbundet har sedan hösten år 2000 gett ut och distribuerat ungdomskalendern till skolungdomar runtom i Svenskfinland. Ungdomskalendern ges ut som en medlemsförmån till alla förbundets medlemmar: elever i grundskolans övre klasser och studerande i folkhögskolor och på andra... Läs Mera

Andra stadiets studerandeförbund: Terminsavgifter hör inte till andra stadiet

15 mars 2016, 12:16 | av | publicerat i

Undervisnings- och kulturministeriet publicerar idag på tisdag vägkartan för utbildningsexporten. Diskussionen kring andra stadiets utbildningsexport fick en ny tvist, då programmet som listade upp möjliga sparobjekt i kommunerna överaskande nämnde  insamlingen av terminsavgifter för andra stadiets utbildningar på främmande språk. Skrivelsen är speciellt uppseendeväckande med tanke på att detta kan... Läs Mera

Förbundet fick ny organisationsstruktur

11 mars 2016, 21:50 | av | publicerat i

Förbundsstyrelsen för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf har idag på sitt sista möte före årsmötet fastställt en ny organisationsstruktur samt titlar åt de anställda. Bakgrunden till förändringarna är en klargörning av den interna arbetsfördelningen samt behovet att förenhetliga titlarna med övriga förbund så att titlarna motsvarar de verkliga arbetsuppgifterna. Förändringarna... Läs Mera