Inlägg med kategorin: Aktuellt

Beslutsfattare: gör psykoterapiutbildningen gratis, nu!

11 juni 2021, 12:25 | av | publicerat i ,

Behovet av psykoterapeuter (speciellt svenskspråkiga) med skyddad namnbeteckning är enormt. Psykisk ohälsa har blivit till en av våra största folksjukdomar i Finland och allt fler söker vård på grund av mentala problem. Speciellt ungas mentala välmående har försämrats drastiskt under coronapandemin. På beslutsfattarnivå råder det konsensus om att psykisk ohälsa... Läs Mera

Samhället och individen

31 maj 2021, 10:17 | av | publicerat i ,

Hej jag heter Samuel och är 16 år. Till hösten ska jag börja gymnasiet och för tillfället gör jag PRAO på FSS. Jag tänkte lägga fram lite funderingar kring livet. Jag har växt upp med tanken om att människan är en enda stor flock. Men senare har jag tänkt människan... Läs Mera

Ungas välmående ska prioriteras i kommunerna!

26 maj 2021, 12:35 | av | publicerat i ,

Kommunerna i Finland ska vara en plats där unga mår bra och där marginalisering förebyggs. Kommuner som satsar på sina unga har bättre förutsättningar att även i framtiden vara välfungerande och attraktiva ställen för människor att bo i. Därmed ska det satsas på ungas välmående både i skolan och på... Läs Mera

Resolution för Elevriksdagen ERIK 2021

15 maj 2021, 17:42 | av | publicerat i ,

Årligen sammankommer elever och studeranden från alla delar av Svenskfinland till Elevriksdagen ERIK, som är Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf:s årsmöte och högsta beslutande organ. Under helgen 14-15.5.2021 samlades FSS till Elevriksdag på distans (Zoom) och på årsmötet diskuterades bland annat förbundets politiska program, verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret fastställdes... Läs Mera

PRIDE

7 maj 2021, 12:03 | av | publicerat i ,

Festligheter, kärlek, kämpande för rättigheter och beskrivningen kan bli längre. Ett ämne som sitter nära mitt regnbågshjärta. Ett ämne som bekämpas varje dag oavsett synlighet eller ej. Ett community där man känner att man hör hemma och där det finns andra som är lika, är en stor trygghet för personer... Läs Mera

Motgångar och tålamod

27 april 2021, 10:19 | av | publicerat i ,

Hejsan, Jag heter Ella och är 19 år. Jag studerar tredje året på Yrkesinstitutet Prakticum till merkonom. Vid sidan om mina studier arbetar jag inom kundbetjäning. 2017 var det min årskurs tur att välja vad man vill göra efter grundskolan. Jag var ganska osäker men till slut valde jag gymnasium,... Läs Mera

Antagningen till tredje stadiet försätter unga i svår position

26 april 2021, 11:53 | av | publicerat i ,

Efter ett stressigt år med corona restriktioner, distansstudier och studentskrivningar ställs studeranden inför ett förvirrande och orättvist antagningssystem till tredje stadiet.  I enlighet med antagningsreformen sker antagningen till högskolor både genom urvalsprov och betygsantagning. Målet är att publicera betygsantagningen före urvalsprovet, senast 31.5. Många universitet ordnar ändå urvalsprov mellan tiden... Läs Mera

Alexandra Wegelius vill fortsätta leda Finlands Svenska Skolungdomsförbund

22 april 2021, 13:38 | av | publicerat i ,

Alexandra Wegelius, 20, har meddelat att hon ställer upp för omval som ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS. Wegelius är hemma från Närpes och blev student från IB-linjen vid Vasa övningsskolas gymnasium i augusti 2020.  Wegelius är ordförande för FSS sedan 2020 och medlem av styrelsen sedan 2018. – FSS... Läs Mera

Kommunerna bör ta sitt klimatansvar

22 april 2021, 11:39 | av | publicerat i ,

Klimatförändringen drabbar alla och därmed är det viktigt att alla vidtar åtgärder i syfte att stoppa den, även kommunerna. Parisavtalet innebär att alla parter tar sitt ansvar och gör sin andel så att den globala medeltemperaturen hålls under 1,5 grader. Det här förutsätter satsningar på fossilfria bränslen, att kolsänkorna stärks... Läs Mera