Inlägg med kategorin: Aktuellt

Resolution för Elevriksdagen 2023

17 maj 2023, 12:04 | av | publicerat i ,

Finlands svenska skolungdomsförbund FSS rf samlar årligen skolungdomar från hela Svenskfinland till sitt årsmöte och högsta beslutande organ Elevriksdagen ERIK. Helgen 12-14.5.2023 sammanträdde FSS till Elevriksdag i Närpes. Årsmötet var präglat av utförliga och sakliga debatter. Under årsmötet behandlades bland annat det politiska programmet, verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret fastställdes... Läs Mera

Vinnaren av Guldhatten 2023

17 maj 2023, 11:58 | av | publicerat i ,

Guldhatten är ett pris som tilldelas en elev- eller studerandekårsstyrelse som utmärkt sig särskilt genom sin verksamhet under det gångna läsåret. Vinnaren utses av Finlands Svenska Skolungdomsförbunds styrelse på basen av nomineringar. Vinnaren av Guldhatten 2023 presenterades under Guldhattsgalan 2023 den 13.5.2023 i samband med förbundets årsmöte Elevriksdagen ERIK (12-14... Läs Mera

FSS presenterar årets styrelsekandidater

9 maj 2023, 16:16 | av | publicerat i

FSS styrelse för verksamhetsåret 2023 kommer att väljas inkommande helg i samband med förbundets årsmöte ERIK 12-14.5 i Närpes. Vi vill nu presentera de kandidater som på förhand anmält sitt intresse! Elodie Böhling Ålder: 18 Skola: Sibbo Gymnasium Jag är intresserad av att bli: Styrelsemedlem Vad betyder FSS för dig?... Läs Mera

Låt ungas röst höras i regeringsförhandlingarna!

8 maj 2023, 11:53 | av | publicerat i ,

Finlands Svenska skolungdomsförbund rf. har formulerat teser för regeringsförhandlingarna. FSS vill att ungdomars åsikter tas i beaktande i beslutsfattande – kräver åtgärder som främjar ungdomars välbefinnande.  Den 2.5.2023 inledde Samlingspartiet, Svenska Folkpartiet, Sannfinländerna och Kristdemokraterna regeringsförhandlingarna på Ständerhuset i Helsingfors. Nu uppmanar FSS alla som deltar i regeringsförhandlingarna att ta... Läs Mera

Ekenäs gymnasium vinnare i årets debattävling

12 april 2023, 13:05 | av | publicerat i , ,

Ekenäs gymnasium korades under tisdag eftermiddag till vinnare i Debattävlingen 2023. Det vinnande laget bestod av Maurus Blomqvist, Axel Ekholm och Robbie Nylund. På andra plats kom Mattlidens gymnasium och på tredje plats Jakobstads gymnasium. Debattävlingen ordnas av Svensk Ungdom och Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Frågan som debatterades under finalen löd... Läs Mera

FSS valrapport inför Riksdagsvalet 2023

13 mars 2023, 14:49 | av | publicerat i ,

Hej och välkommen till Finlands Svenska Skolungdomsförbunds FSS valrapport för riksdagsvalen 2023! Vad? Finland har riksdagsval den 2. April 2023, med möjlighet att förhandsrösta den 22.3.-28.3.2023. Riksdagsval ordnas vart fjärde år och då väljs 200 riksdagsledamöter för att representera finländare. Riksdagsledamöterna tar viktiga beslut angående allas vardag och liv, och... Läs Mera

Förbundens ställningstagande: Finland behöver yrkeskunniga – yrkesutbildningen kan inte vara en sparåtgärd

17 februari 2023, 11:45 | av | publicerat i

Undervisnings- och kulturministeriet har i sin tjänsteuppfattning den 15 februari föreslagit en minskning i utbudet av yrkesutbildning och en styrning av resurser till utbildningar som höjer utbildningsnivån. Förslaget gäller speciellt den vuxna befolkningen och det kontinuerliga lärandets utbud. Yrkesutbildningen och andra utbildningsformer eller deras finansiering bör inte sättas mot varandra.... Läs Mera

FSS ordnar prepkvällar inför skrivningarna!

11 januari 2023, 12:36 | av | publicerat i ,

FSS ordnar prepkvällar som förbereder studeranden inför skrivningarna i både modersmål och samhällslära samt ett tillfälle där deltagarna även får ta del av allmänna tips inför studentexamen. Prepkvällarna riktar sig till alla som vill repetera inför studentskrivningarna. Under tillfället får du möjligheten att repetera effektivt tillsammans med experter och chansen att... Läs Mera