Inlägg skrivna av Melina von Kraemer

Ungas röst ska höras!

17 november 2020, 11:37 | av | publicerat i

Finlands Svenska Skolungdomsförbundet FSS rf vill att ungdomar i högre utsträckning inkluderas i beslutsfattande och att de unga har verkliga påverkningsmöjligheter. För att trygga deltagande i det kommunala beslutsfattande vill FSS se att det i samtliga kommuner finns ett fungerande ungdomsfullmäktige och att de i kommunerna möjliggörs att ungdomsfullmäktige har... Läs Mera

Ungdomsföreningarna tillsammans bakom EU:s ungdomsinitiativ: Ungas deltagande ska garanteras

4 november 2020, 11:17 | av | publicerat i

En stor grupp av finländska ungdoms- och studerandeföreningar har skrivit under idéen till EU:s ungdomsinitiativ som Unga européer har skapat. Unga européer lämnade över initiativet till Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen i samband med medborgardialogen om regeringens EU-redogörelse i dag den 4.11.2020. Föreningarna utmanar också finländska medlemmar av Europaparlamentet att... Läs Mera

Niko Partanen gjorde prao på FSS

30 oktober 2020, 15:34 | av | publicerat i

Mitt namn är Niko Partanen och jag har varit på prao (praktisk arbetslivsorientering) på Finlands Svenska Skolungdomsförbund i två veckor. Jag har lärt mig många nya saker under min tid på FSS och har tyckt att det varit givande. Jag valde FSS som praoplats för jag är politiskt engagerad och tyckte... Läs Mera

Utskotten

12 oktober 2020, 15:54 | av | publicerat i

Vill du aktivera dig i FSS och lära dig mera om förbundet? Då är utskotten en ypperlig möjlighet för just dig. Genom utskottsarbete får du en chans att vara med och forma förbundets linje, lära dig massor nya kunskaper samt träffa nya människor. FSS utskott kör igång sitt arbete i... Läs Mera

Flickor trakasseras på nätet: Vad tänker myndigheter och de sociala medieplattformarna göra?

9 oktober 2020, 12:24 | av | publicerat i ,

FN:s internationella flickdag som infaller inkommande söndag 11.10.2020 uppmärksammar flickor som runt om i världen utsätts för diskriminering på grund sitt kön. Temat för i år är trakasserier på nätet.  I samband med den internationella flickdagen publicerade finska avdelningen av barnrättsorganisationen Plan International en enkätundersökning som visar att 42 procent... Läs Mera

Toppmöte 2020 flyttas framåt

9 oktober 2020, 10:59 | av | publicerat i ,

På grund av situationen med coronaviruset kommer Toppmöte inte att kunna ordnas som planerat utan flyttas till våren 2021. Vi meddelar om den nya tidpunkten för Toppmötet så fort vi har fått klarhet i situationen. Följ med våra kanaler på Instagram, Facebook och skolungdom.fi för den senaste informationen. Anmälan till Toppmötet har stängts. Anmälan... Läs Mera

Svensk Ungdom och Finlands Svenska Skolungdomsförbund erbjuder sitt debattforum digitalt

7 oktober 2020, 14:37 | av | publicerat i

Svensk Ungdom och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS har länge samarbetat med ett debattprojekt. Inom ramen av projektet ordnas verkstäder i retorik- och debattkunskaper i skolor på andra stadiet. I och med Covid-19-läget erbjuder förbunden nu debattforumet även digitalt. – Vi vill ge alla ungdomar på andra stadiet möjligheten att lära sig... Läs Mera

Elevernas rätt till vård blir hotad av social- och hälsovårdsreformen

3 oktober 2020, 08:00 | av | publicerat i ,

Pressmeddelande 3.10.2020 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Social- och hälsovårdsreformen innebär många förändringar, bland annat föreslås det att skolkuratorerna och skolpsykologerna flyttas från kommunerna till landskapen. Det föreslås lagstadgade bestämmelser om att elev- och studerandevården ska finnas som närtjänster men det har inte specificerats vad närtjänster innebär samt hur lång... Läs Mera

Oklarheter och orättvisor kring studentskrivningarna

23 september 2020, 21:34 | av | publicerat i

I enlighet med Studentexamensnämndens anvisningar om beredskapen gällande coronaviruset framkommer det att en examinand i första hand bör annullera sin anmälan till studentexamen ifall hen har insjuknat, satts i karantän eller testats på grund av coronaviruset. Enligt anvisningarna får skolorna i princip inte ordna med separata utrymmen för de examinander... Läs Mera