Inlägg skrivna av Melina von Kraemer

Inhiberingen av penkis slår hårt mot abiturienterna

15 januari 2021, 14:40 | av | publicerat i ,

Mera engagemang och alternativa lösningar från beslutsfattarna i samråd med studerandena efterlyses. – Varför diskuteras inte det här med studerandena? Beslutsfattarna kunde tillsammans med studerandena ha kommit överens om alternativ för att ordna någon form av bänkskuddardag, säger Alexandra Wegelius, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund.   Belutsfattarna borde ha varit snabbare... Läs Mera

EBL:s skrivutmaning

16 december 2020, 15:04 | av | publicerat i

EBL:s skrivutmaning är här igen!  Under jullovet har du en unik möjlighet att delta i Elevbladets skrivutmaning. Du kan delta i utmaningen genom att skriva ett av de fyra utmaningarna eller så kan du delta med att skriva alla fyra! Vi kommer att välja ut de 4 bästa bidragen, ett... Läs Mera

En jämlik modersmålsundervisning är ett måste

14 december 2020, 15:17 | av | publicerat i ,

Pressmeddelande 14.12.2020 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Skillnaderna mellan elevers inlärningsresultat har ökat, speciellt inom ämnet modersmål. Det finns inte bara klyftor i modersmåls kompetenser mellan landsbygd och tätort utan också mellan kommuner och skolor. Skillnader syns även mellan könen. Inlärningsresultaten är varierande inom modersmål och exempelvis huvudstadsregionen klarar sig... Läs Mera

Förbunden kräver att mentalvården för studerande på andra stadiet reformeras

18 november 2020, 14:18 | av | publicerat i

Det grundläggande vårdarbetet för ungas mentala hälsa måste förstärkas och bli en del av studerandevårdens, samt studerandehälsovårdens vardag. Den ungdomspsykiatriska specialsjukvården har redan under en längre tid varit överarbetad på grund av att det ständigt kommer in nya remisser. En av orsakerna till att den ungdomspsykiatriska specialsjukvården varit överbelastad är... Läs Mera

Ungas röst ska höras!

17 november 2020, 11:37 | av | publicerat i

Finlands Svenska Skolungdomsförbundet FSS rf vill att ungdomar i högre utsträckning inkluderas i beslutsfattande och att de unga har verkliga påverkningsmöjligheter. För att trygga deltagande i det kommunala beslutsfattande vill FSS se att det i samtliga kommuner finns ett fungerande ungdomsfullmäktige och att de i kommunerna möjliggörs att ungdomsfullmäktige har... Läs Mera

Ungdomsföreningarna tillsammans bakom EU:s ungdomsinitiativ: Ungas deltagande ska garanteras

4 november 2020, 11:17 | av | publicerat i

En stor grupp av finländska ungdoms- och studerandeföreningar har skrivit under idéen till EU:s ungdomsinitiativ som Unga européer har skapat. Unga européer lämnade över initiativet till Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen i samband med medborgardialogen om regeringens EU-redogörelse i dag den 4.11.2020. Föreningarna utmanar också finländska medlemmar av Europaparlamentet att... Läs Mera

Niko Partanen gjorde prao på FSS

30 oktober 2020, 15:34 | av | publicerat i

Mitt namn är Niko Partanen och jag har varit på prao (praktisk arbetslivsorientering) på Finlands Svenska Skolungdomsförbund i två veckor. Jag har lärt mig många nya saker under min tid på FSS och har tyckt att det varit givande. Jag valde FSS som praoplats för jag är politiskt engagerad och tyckte... Läs Mera

Kommunalval 2021

12 oktober 2020, 15:54 | av | publicerat i

Finlands Svenska Skolungdomsförbund:s kommunalpolitiska målsättningar inför kommunalvalet 2021  Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf bevakar de finlandssvenska skolungdomarnas intresse och arbetar för att förbättra skolungdomarnas vardag. Nedan följer FSS:s kommunalpolitiska målsättningar inför kommunalvalet 2021, dessa åtgärder kräver vi att vidtas i kommunerna i Finland. Om du är kandidat i kommunalvalet 2021... Läs Mera

Flickor trakasseras på nätet: Vad tänker myndigheter och de sociala medieplattformarna göra?

9 oktober 2020, 12:24 | av | publicerat i ,

FN:s internationella flickdag som infaller inkommande söndag 11.10.2020 uppmärksammar flickor som runt om i världen utsätts för diskriminering på grund sitt kön. Temat för i år är trakasserier på nätet.  I samband med den internationella flickdagen publicerade finska avdelningen av barnrättsorganisationen Plan International en enkätundersökning som visar att 42 procent... Läs Mera

Toppmöte 2020 flyttas framåt

9 oktober 2020, 10:59 | av | publicerat i ,

På grund av situationen med coronaviruset kommer Toppmöte inte att kunna ordnas som planerat utan flyttas till våren 2021. Vi meddelar om den nya tidpunkten för Toppmötet så fort vi har fått klarhet i situationen. Följ med våra kanaler på Instagram, Facebook och skolungdom.fi för den senaste informationen. Anmälan till Toppmötet har stängts. Anmälan... Läs Mera