Inlägg skrivna av Eddie Myrskog

Cecilia Huhtala siktar på ordförandeskap

29 april 2022, 12:56 | av | publicerat i ,

Cecilia Huhtala, 18, har meddelat att hon ställer upp i ordförandevalet i Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS. Huhtala är hemma från Petalax och blir färdig student från Vasa övningsskolas gymnasium hösten 2022.  Huhtala är styrelsemedlem i FSS sedan 2020 och vice-ordförande sedan 2021. – FSS är ett förbund som ger unga... Läs Mera

Amisbarometern 2022

14 april 2022, 09:25 | av | publicerat i ,

Förra veckan publicerades årets amisbarometer. Barometern undersökte erfarenheter av bl.a. studier, studiehandledning, välmående, uppehälle och arbete bland yrkesstuderande på andra stadiet. Barometern besvarades allt som allt av 14 460 yrkesstuderande varav 843 var svenskspråkiga. -Svenskspråkiga och andra språkminoriteter var förhållandevis bra representerade i årets barometer. Materialet ger en mera helhetstäckande bild... Läs Mera

Studentexamensreformen belastar studeranden som avlägger kombinationsexamen

22 mars 2022, 11:30 | av | publicerat i ,

Vårens studentskrivningar har kört igång och från och med i vår är examinanderna tvungna att bli godkända i fem obligatoriska prov. De som inlett sina skrivningar hösten 2021 eller tidigare följer det gamla systemet som kräver godkänt i fyra obligatoriska prov för att avlägga studentexamen. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS oroar... Läs Mera

Pressrelease kvinnodagen

8 mars 2022, 14:33 | av | publicerat i ,

Student organizations all over Europe want to take this opportunity to raise awarenessupon the dire worldwide situation of women’s rights today. For this reason, we have curateda list of demands to better our education about feminism and gender equality, in order tocreate an inclusive learning environment for all. As international... Läs Mera

Samppa prepp 17.3 och 21.3

16 februari 2022, 13:48 | av | publicerat i ,

Välkommen med på samhällslära preppkväll 17.3 eller 21.3 kl. 17! FSS ordnar preppkväll med experter inför vårens samhällsläraskrivningar. Evenemanget sker via Zoom och du kan nu anmäla dig till någondera dagarna. Har du full koll på allt då det kommer till samppa eller har du inte ännu öppnat boken? Oberoende... Läs Mera

Förbunden på andra stadiet: Studerandenas bästa ska prioriteras inom studerandevården

15 februari 2022, 22:34 | av | publicerat i ,

Även om välfärdsområdesvalet är över och fullmäktige är valda så har arbetet i välfärdsområdena först nu fått sin början. Det försämrade välmåendet bland unga är ett akut ärende och ordnandet av studerandevården måste därför prioriteras inom välfärdsområdesarbetet. I samband med social- och hälsovårdsreformen så flyttar den individuella studerandevården från och... Läs Mera

Vårevenemang 9-10.4 i Helsingfors

14 februari 2022, 13:17 | av | publicerat i ,

Varmt välkommen på vårevenemang 9-10.4.2022 på förbundets kansli i Helsingfors! Helgen är uppdelad i två delar vilket innebär att lördagen och söndagen behandlar olika teman och som deltagare kan du välja att delta ena eller båda dagarna.  Evenemanget är kostnadsfritt och FSS står för eventuella resor samt övernattning på omenahotelli... Läs Mera

Krafttag mot mobbningen behövs nu!

3 februari 2022, 15:13 | av | publicerat i ,

Grova fall av mobbning har under den senaste tiden uppmärksammats och väckt oro samtidigt som mobbningsfallen bland högstadieelever har ökat i hela landet. Mobbningen sker allt oftare via internet och på sociala medier, vilket gör det svårare för föräldrar och skola att ingripa. Ur THL:s senaste Hälsa i skolan- enkät... Läs Mera

Nelly Lindström är FSS nya Art Director!

2 februari 2022, 13:42 | av | publicerat i

Nelly Lindström, 20, har valts till Art Director för FSS. Lindström är hemma från Esbo och bosatt i Jakobstad. Hon studerar grafisk formgivning på Yrkeshögskolan Novia, och före det gick hon i Tölö gymnasium på bildkonstlinjen. Tidigare har Lindström bland annat gjort personaliserad grafik under kommunalvalet och arbetat som översättare... Läs Mera