Inlägg skrivna av Eddie Myrskog

Studerande på andra stadiet: Ungas mentalvårdskris måste tas på allvar

22 februari 2021, 13:34 | av | publicerat i ,

I och med koronan har ungas mentala välmående försämrats drastiskt.  Enligt Allianssis och MTV: s enkät upplever tre av fyra ungdomar att deras psykiska välbefinnande har försämrats på grund av coronarestriktionerna. Ungdomsarbetare är oroade över ungdomar som inte har nåtts efter våren och föräldrar berättar om unga som passivt lyssnar... Läs Mera

Vårens samhällslära prepkväll!

22 februari 2021, 11:02 | av | publicerat i ,

Före studentskrivningarna ställer vi till med Samhällslära prepkväll, även känt som samppaprep. På hösten ordnades evenemanget första gången på distans och vi fortsätter på samma linje även nu på våren. Vårens prepkväll ordnas 10 och 11 mars kl. 16-19 via Zoom. Prepkvällen riktar sig till alla som vill repetera inför studentskrivningarna. Programmet består av... Läs Mera

Eddie Myrskog är FSS tillfälliga kommunikatör

19 februari 2021, 13:42 | av | publicerat i

Pressmeddelande 19.2.2021 Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf Eddie Myrskog har valts till kommunikatör för Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Myrskog är sedan länge bosatt i Helsingfors och studerar Nordiska språk och litteratur vid Helsingfors Universitet. Han fortsätter att ansvara för debattprojektet och tar på sig kommunikatörsuppgifterna medan von Kraemer fortsätter som politisk sakkunnig.–... Läs Mera