Inlägg skrivna av Eddie Myrskog

Är du vår nya verksamhetsledare?

22 oktober 2021, 15:05 | av | publicerat i

På FSS jobbar vi varje dag för att förbättra skolungdomars vardag och liv. Det gör vi genom aktiv intressebevakning, samarbete med skolornas elev- och studerandekårer och genom att ordna kompetensbyggande aktiviteter och evenemang för unga. Viktiga värderingar i vårt arbete är jämlikhet, ungas delaktighet och hållbarhet. Vi tror att utbildning... Läs Mera

Ulrika Söderblom är FSS vikarierande politiskt sakkunniga!

6 oktober 2021, 11:41 | av | publicerat i ,

Ulrika Söderblom, 23, har valts till vikarierande politiskt sakkunnig för FSS. Söderblom är bosatt i Helsingfors och studerar statsvetenskap vid Helsingfors universitet.  Tidigare har hon arbetat som praktikant på Norges ambassad där hon bland annat jobbat med mediebevakning och översättningsarbete. – Jag ser väldigt mycket fram emot att få jobba... Läs Mera

Varje elev har rätt till en god elevhandledning

20 september 2021, 12:07 | av | publicerat i ,

Bristen på behöriga elevhandledare är stor i Finland,  speciellt i Nyland. Enligt Finlands Svenska Lärarförbund är omkring 30% av alla svenskspråkiga elevhandledare obehöriga.  Förra veckan fick vi läsa att niondeklassister knappt fått någon handledning alls när det kommer till att söka till andra stadiet. FSS ordförande, Alexandra Wegelius, tycker det... Läs Mera

Frida Hasselblatt är FSS nya projektkoordinator!

2 september 2021, 16:30 | av | publicerat i ,

Frida Hasselblatt, 26, har valts till projektkoordinator för FSS 100 år. Hasselblatt, som är uppväxt i Esbo och har studerat pedagogik vid Åbo Akademi, är numera bosatt i Helsingfors. Tidigare har hon bland annat jobbat med stora konserter och ordnat Pampas Nationaldag. Nu arbetar hon dessutom som klasslärare.  – Jag... Läs Mera

Samppa preppkväll 15 och 16.9

2 september 2021, 11:04 | av | publicerat i ,

FSS ordnar två preppkvällar inför studentexamen i samhällslära den 15 och 16 september kl 17. Preppkvällen riktar sig till alla som vill repetera inför studentskrivningarna och hålls via Zoom denna gång. Anmäl dig senast den 12 september! Zoom-länken skickas ut samma dag som preppkvällen till de som anmält sig. OBS!... Läs Mera

FSS söker en vikarierande politiskt sakkunnig

31 augusti 2021, 12:24 | av | publicerat i

På FSS jobbar vi varje dag för att förbättra skolungdomars vardag och liv. Det gör vi genom aktiv intressebevakning, samarbete med elev- och studerandekårer och kompetensbyggande aktiviteter och evenemang för unga. Vi söker nu en vikarierande politiskt sakkunnig för tiden 1.10.2021-31.1.2022, för att sköta FSS intressebevakning och påverkan. Inom FSS... Läs Mera

Ja till gratis frukost i skolorna!

27 augusti 2021, 11:33 | av | publicerat i ,

Det har på olika håll i Finland införts gratis frukost i skolorna. I exempelvis Hangö testas konceptet under hösten och frukost kommer att serveras tre dagar i veckan åt både elever i grundskolan och studeranden i gymnasiet. Ärendet har också behandlats i Helsingfors stadsfullmäktige och ett pilotprojekt ska starta där... Läs Mera

Äntligen är den här! 

25 augusti 2021, 11:15 | av | publicerat i

FSS historik är tryckt och klar och projektet som vi väntat på har nått slutlinjen. Jag tror att alla som någon gång varit i kontakt med förbundet har hört om det vilda 70-talet, svackan i början av 90-talet eller hur vår medlemstidning bytt namn ett X antal gånger under årens... Läs Mera

Läropliktsreformen är både förhastad och orättvis

17 augusti 2021, 09:32 | av | publicerat i ,

Den utvidgade läroplikten som trädde i kraft den 1 augusti 2021 sätts för första gången på prov nu under hösten då skolan börjar. Reformen medför även att andra stadiet blir avgiftsfritt. Alexandra Wegelius, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbundet FSS, ser brister både i själva reformen men också i tidtabellen. Bristen... Läs Mera