Yrkesutbildningens status måste höjas

28 september 2018, 13:52 | av | publicerat i

Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU har i dag publicerat sin undersökning AMIS 2018 som ger aktuell information om yrkesstuderandes studier och liv. Enligt undersökningen är 77 procent av yrkesstuderande nöjda med undervisningen, jämfört med 88 procent i undersökningen som gjordes 2016.

– Det är oroväckande att andelen studerande som är nöjda med sin yrkesutbildning har minskat över 10 procent på två år, säger FSS ordförande Bicca Olin. En del av svaret ligger troligtvis i hur de massiva nedskärningarna påverkat skolvardagen, lärarnas arbetsbörda och studerandevårdens resurser.

En sak som lyfts upp i undersökningens resultat är att 25 procent av de som svarat anser att de fått för lite handledning från läroanstaltens sida i samband med arbetsplatsförlagd inlärning. FSS politiska program lyfter upp att kopplingen till näringslivet ska vara stark, men undervisningsansvaret ska ligga hos läroinrättningen. Den studerande ska också ha rätt till handledning och stöd från skolan under praktikperioden.

91 % av yrkesstuderandena är stolta över att de studerar i en yrkesläroanstalt, men en tredjedel anser att deras inställning till yrkesutbildning har påverkats negativt av samhällsdiskussionen och nyhetsrapportering.

– Här handlar det delvis om att de som i offentligheten uttalar sig om yrkesutbildningen sällan har koll på alla fakta och använder felaktiga och föråldrade termer, säger Olin.

FSS uppmanar alla att bekanta sig med verkligheten i dagens yrkesutbildning. Det är hög tid att hela samhället vet vad över hälften av våra unga studerar och hur yrkesutbildningen fungerar.

Läs mer: AMIS 2018 -tutkimus, OSKU ry

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.