Vi måste diskutera droger och unga måste erbjudas hjälp!

21 september 2020, 13:37 | av | publicerat i ,

Pressmeddelande 21.9.2020

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

Ur institutet för hälsa och välfärds Statistik- och indikatorbank Sotkanet framkommer att år 2019 hade 8,9 % av eleverna i årskurs 8 och 9 prövat på olagliga droger minst en gång och 48,1 % av eleverna i årskurs 8 och 9 ansåg att det är lätt att skaffa droger på den egna orten. Bland studerande i årskurs 1 och 2 vid yrkesläroanstalt hade 20,1 % prövat på olagliga droger minst en gång och 61,7 % ansåg det lätt att skaffa droger på den egna orten. Motsvarande siffror för gymnasiestuderande på årskurs 1 och 2 är 14 % och 57 %. 

-Att satsa på förebyggande åtgärder är oerhört viktigt och därtill ska tröskeln till hjälp vara låg. Familjen har en viktig roll men det krävs även åtgärder av skolan, social- och hälsovården samt polisväsendet för att bryta trenden och stöda de unga, säger Alexandra Wegelius, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS. 

Trenden gällande ungas droganvändning är oroväckande. Dödsfallen till följd av drogöverdos har ökat. År 2018 dog hela 20 personer under 20 år till följd av en drogöverdos. Motsvarande siffra för år 2017 är 12 och under åren 2013-2016 varierade antalet mellan två och fyra.

-Det här är ett misslyckande. Det måste ses till att de unga har sysselsättning och att det finns tillräckliga stödåtgärder, att de unga fångas upp i tid. Här har kommunerna ett stort ansvar och vi på FSS vill se att kommunerna gör satsningar på barn och unga även då den ekonomiska situationen är trängd, inbesparingar får under inga omständigheter göras på de ungas bekostnad, poängterar Wegelius. 

Social- och hälsovårdsreformen står för dörren och det föreslås bland annat att skolkuratorerna och skolpsykologerna flyttas från kommunerna till landskapen. Det är oroväckande att regeringen vill flytta  skolkuratorerna och skolpsykologerna längre bort från eleverna då ungas behov av stöd och hjälp nu är viktigare än någonsin. Tröskeln till att söka hjälp skall vara låg och då måste skolkuratorerna och skolpsykologerna finnas lätt tillgängliga så att unga kan få hjälp i tid. Ungas rätt till hjälp blir hotad av social- och hälsovårdsreformen och det borde regeringen inse. 

För mer information:

Alexandra Wegelius

förbundsordförande, FSS

alexandra.wegelius@skolungdom.fi

050 466 1551

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.