Jobba på FSS: Verksamhetsledare

15 augusti 2019, 11:48 | av | publicerat i

På FSS jobbar vi varje dag för att förbättra skolungdomars vardag och liv. Det gör vi genom aktiv intressebevakning, samarbete med skolornas elev- och studerandekårer och genom att ordna kompetensbyggande aktiviteter och evenemang för unga. Viktiga värderingar i vårt arbete är jämlikhet, ungas delaktighet och hållbarhet. Vi tror att utbildning är ett av de bästa verktygen för att skapa en bättre värld.

Nu söker vi en verksamhetsledare för att leda vårt målmedvetna och nytänkande team.

Det här jobbet är utmärkt för dig som vill utvecklas i ledarskap, teamarbete och strategisk utveckling av en organisation, samtidigt som någon tidigare erfarenhet av att leda människor och verksamhet behövs. I det här arbetet har du möjlighet att förverkliga dina visioner och skapa positiv förändring, samtidigt som du får värdefull erfarenhet av påverkningsarbete och politik.

Verksamhetsledaren leder kansliteamet och fungerar som förman för förbundets anställda. Arbetet förutsätter social kompetens och förmåga att samarbeta med olika typer av personer. Du kan organisera och planera arbete, så att både verksamhetsplanen och alla fantastiska idéer förverkligas. Du tar initiativ och ansvar, leder ditt eget arbete och kan håller många bollar i luften samtidigt. Du är flexibel med att ibland jobba kvällar och veckoslut eller rycka in på kort varsel.

Arbetet förutsätter god kommunikationsförmåga, utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska. Du behöver grundläggande kunskaper i ekonomi och förvaltning i en förening – du ska kunna läsa och förstå ett bokslut, men du behöver inte göra upp det själv. Vi uppskattar också kunskap om tredje sektorn, utbildningsfrågor och ungdomspolitik, men det är också saker du kan lära dig i jobbet.

Som verksamhetsledare

  • leder du förbundets dagliga arbete tillsammans med förbundsordförande och fungerar som förman för förbundets anställda,
  • fungerar du som förbundsstyrelsens sekreterare, bereder ärenden för förbundsstyrelsen, förverkligar och följer upp förbundsstyrelsens beslut,
  • ansvarar du för förbundets administration och ekonomi (löpande ekonomiska ärenden, medelanskaffning, budgetering, uppföljning och redovisning),
  • har du helhetsansvaret för planeringen, genomförandet och utvärderingen av förbundets verksamhet tillsammans med förbundsordförande,
  • stöder du förbundets presidium i intressebevakningsfrågor och representerar förbundet tillsammans med förbundets styrelse.

Samtidigt förväntar vi oss också att vår personal hoppar utanför det egna ansvarsområdet för att göra gemensamma satsningar – det kan handla om bära en hög lådor tillsammans, att idea en kampanj eller koordinera ett seminarium. Vi hoppas naturligtvis också att du vill vara en aktiv del av vår arbetsgemenskap, utveckla arbetsplatsen tillsammans med oss, lägga till dina favoritlåtar på FSS-kansliets gemensamma Spotify-spellista och dela dina bästa memes med resten av gänget.

Arbetet är en heltidstjänst på förbundets kansli i centrala Helsingfors. Arbetstiden är 37,5 h per vecka och för arbetet betalas en månadslön på ungefär 2 500 euro. Utöver det erbjuder vi andra förmåner, fina kollegor och mysiga kontorsutrymmen i Ulrikasborg, Helsingfors.

Skicka in en fritt formulerad ansökan med CV till förbundsordförande Emilie Jäntti (emilie.jantti@skolungdom.fi) senast onsdag 28.8.2019. Vi intervjuar gärna redan under ansökningsperioden på vårt kansli på Kaserngatan 1 (om platsen och tidpunkten inte fungerar med din vardag är vi flexibla för andra arrangemang). 

Tilläggsinformation och svar på eventuella frågor får du av verksamhetsledare Malin Lindholm, telefonnummer 050 323 7418.

Vi önskar att personer av olika ålder, bakgrund och kön söker jobb hos oss. Alla arbetssökande behandlas likvärdigt i enlighet med vår likabehandlingsplan.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund är en partipolitiskt obunden intresseorganisation för elever i grundskolans övre årskurser och studerande på andra stadiet.

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.