Varje elev har rätt till en god elevhandledning

20 september 2021, 12:07 | av | publicerat i ,

Bristen på behöriga elevhandledare är stor i Finland,  speciellt i Nyland. Enligt Finlands Svenska Lärarförbund är omkring 30% av alla svenskspråkiga elevhandledare obehöriga.  Förra veckan fick vi läsa att niondeklassister knappt fått någon handledning alls när det kommer till att söka till andra stadiet. FSS ordförande, Alexandra Wegelius, tycker det är jättesynd att elever upplever att de inte får något stöd i en så pass viktig process och så får det inte vara.  Studierna på andra stadiet blir ständigt mera krävande, och det förutsätts att elever och studeranden från en allt tidigare ålder vet vad de vill göra efter andra stadiet.  Högskolereformen som trädde i kraft 2020 och läropliktsreformen som togs i bruk nu i höst är båda reformer som kräver att studerandena vet vad dom vill studera och göra i framtiden. 

  • Varje elev och studerande har rätt till en kvalitativ elev- och studiehandledning, så att de vet vilka möjligheter de har efter grundskolan och andra stadiet, säger Alexandra Wegelius, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund. För att det ska vara möjligt att ge varje studerande de förutsättningar som krävs behövs mera personalresurser inom elev- och studiehandledningen.

Regeringens plan har varit att utöka elev- och studiehandledningen i och med förlängningen av läroplikten, men p.g.a. den snäva tidtabell som man körde igenom reformen på har kommunerna inte haft tillräckligt med tid för att förbereda sig. Detta innebär nu att flera skolor har brist på, eller helt saknar, behöriga elevhandledare, vilket är oacceptabelt. 

  • På FSS har vi många gånger påpekat att reformen var alldeles för förhastad. Bristen på behöriga elev- och studiehandledare var ett problem redan innan läropliktsreformen och borde ha tagits i beaktande då man planerade ibruktagningen av reformen. Fler elev- och studiehandledare borde ha utbildats före reformen kördes igenom så att studerandena skulle ha  möjlighet att få en så bra handledning som möjligt, säger Wegelius.

Alexandra Wegelius
Förbundsordförande

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.