Vägen från yrkesutbildning till högskoleutbildning måste bli rättvisare

9 mars 2021, 22:04 | av | publicerat i ,

Studier på tredje stadiet ska vara möjliga och realistiska även för dem som avlagt yrkesexamen, uppmanar studerandeorganisationerna Finlands Svenska Skolungdomsförbund – FSS rf, yrkess­tu­de­ran­des förbund i Finland – SAKKI, den nationella studentkåren i Finland – OSKU, Liberala Studerande – LSK  och Finlands studentkårers förbund – FSF rf. Inom yrkesutbildningen i Finland studerar årligen cirka 320 100 personer (2019). En yrkesexamen väger inte lika mycket som en studentexamen enligt det nuvarande systemet eftersom majoriteten blir antagna till tredje stadiet på basis av studentexamen. En yrkesutbildning ger ett yrke och färdigheter inför arbetslivet men på en alltmer osäker arbetsmarknad krävs det i större utsträckning högre utbildning. 

“Livslångt lärande har blivit en förutsättning för att klara sig i arbetslivet och fördelen med det finländska utbildningssystemet är möjligheterna att ändra mellan utbildningsformer- och nivåer i valfri riktning. Det är ytterst viktigt att man håller fast vid det här systemet i fortsättningen och att det skapas utbildningsvägar som är tillgängliga för alla”, konstaterar organisationernas ordföranden.  

Högskolornas antagningssystem har förnyats avsevärt under de senaste åren. Andelen för dem som blir antagna på basis av betyg har höjts, och sedan året 2020 har det också varit möjligt att söka till fortsatta studier med yrkesinriktad grundexamen. Ändringen är positiv i den meningen att den ger yrkesexamen en större vikt vid sidan av studentexamen. Högskolorna ansvarar själva för kvoterna gällande den betygsbaserade antagningen. Betoningen på studentexamen är dock markant då en betydligt större del av nybörjarplatserna är reserverade för antagning med studentexamen. Universiteten har en autonom ställning att bestämma hur antagningen av studerande går till och för tillfället har bara några procent av dem som blir antagna till universitet en yrkesinriktad grundexamen. Att bli antagen till universitet via betygsantagning är för tillfället endast möjligt med en studentexamen.   

Marins regering har som mål att över hälften av 25-34-åringarna år 2030 ska vara högt utbildade. Det här målet är omöjligt att uppnå om de som studerar vid yrkesskolor inte i större utsträckning börjar bli antagna till högskolor. För en del av dem som avlagt yrkesexamen kan det till och med vara oklart att de har möjlighet att söka till universitet. Resurserna som regeringen ger yrkesskolorna i samband med förlängningen av läroplikten måste därför satsas på studiehandledningen för studerandena. De som vill söka vidare till tredje stadiet måste känna till sina möjligheter och uppmuntras till att söka. 

Yrkesutbildningen är en värdefull utbildningsform som ger färdigheter för arbetslivet men även för fortsatta studier. Högskolorna måste ändra på sin inställning till yrkesstuderanden och göra antagningen till högskolorna jämlikare. 

“Yrkeshögskolornas betygskvoter måste jämnas ut och universiteten bör överväga möjligheten att inkludera dem med en yrkesinriktad examen i den betygsbaserade antagningen. Det är orimligt att beslutet om studierna på andra stadiet som fattats i 15 –16 årsåldern kan vara avgörande för en studerandes möjligheter att söka och bli antagen till tredje stadiet”, säger organisationernas ordföranden. 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund – FSS rf: Alexandra Wegelius, 050 466 1551, alexandra.wegelius@skolungdom.fi

Yrkess­tu­de­ran­des förbund i Finland – SAKKI: Jutta Vihonen, 044 753 0581, jutta.vihonen@sakkiry.fi

Den nationella studentkåren i Finland – OSKU: Henriikka Mastokangas, 044 9776 356, henriikka.mastokangas@osku.info

Finlands studentkårers förbund – FSF: Annika Nevanpaa, 044 906 5007, annika.nevanpaa@syl.fi

Liberala Studerande – LSK

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.