Ungas välmående ska prioriteras i kommunerna!

26 maj 2021, 12:35 | av | publicerat i ,

Kommunerna i Finland ska vara en plats där unga mår bra och där marginalisering förebyggs. Kommuner som satsar på sina unga har bättre förutsättningar att även i framtiden vara välfungerande och attraktiva ställen för människor att bo i. Därmed ska det satsas på ungas välmående både i skolan och på fritiden.    

Barn och ungas möjligheter att idka hobbyverksamhet har försämrats under coronatiden. Ensamheten har också ökat bland unga. Det är viktigt att kommuner erbjuder ett brett utbud av hobbyer som unga kan delta i oberoende socioekonomisk ställning. Hobbyverksamhet minskar på marginaliseringen bland unga och ökar på ungdomars välbefinnande. FSS efterlyser avgiftsfri hobbyverksamhet, exempelvis i skolornas utrymmen 

Utöver välfungerande och avgiftsfri hobbyverksamhet så är det viktigt att kommunerna satsar på lättillgänglig elev- och studerandevård. Psykisk ohälsa har blivit till en av våra största folksjukdomar i Finland och allt fler söker vård på grund av mentala problem. Speciellt i samband med social- och hälsovårdsreformen så måste det reserveras tillräckliga anslag för kurator-, psykolog- och läkartjänster i elevernas och studerandenas direkta närhet. FSS ser också att studiehandledningen är av särskild vikt, speciellt i övergångsskedet till andra stadiet och kommunerna bör se till att alla får tillräckligt med handledning. 

Alexandra Wegelius

ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.