Ungas välmående och möjlighet till hobbyverksamhet ska prioriteras

3 februari 2021, 14:43 | av | publicerat i ,

Pressmeddelande 3.2.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

Ungas välmående, skolgång och hobbyverksamheter är väldigt aktuella teman just nu. Coronakrisen har haft en oerhört stor inverkan på barn och ungas välbefinnande och många inom socialbranschen har uttryckt sin oro över hur coronan förvärrat situationen hos barn och unga som redan innan pandemin varit utsatta och i sårbara positioner. Det här oroar också Alexandra Wegelius, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund.  

Vid sidan om diskussionen om barns och ungas välmående debatteras det om huruvida det var ett klokt beslut att låta unga i huvudstadsregionen idka hobbyverksamhet. Smittspridningen har visat sig vara låg bland ungas hobbyverksamhet och barn smittar mindre än vuxna enligt nuvarande information. Hybridstrategin ska möjliggöra att det regionsvis kan tas beslut om corona-åtgärder beroende på läget i regionen.

– Att barn och unga får återgå till sina hobbyer är rätt beslut. Ungas välmående måste prioriteras i denna situation. Så länge som restaurangerna och barerna får hålla öppet så finns det inte skäl att ifrågasätta barns och ungas rätt till hobbyverksamhet, poängterar Wegelius.

Distansundervisningen och socioekonomisk bakgrund har påverkat ungas inlärning och välmående under coronakrisen. Äldre barn och ungdomar i gymnasieåldern har delvis blivit väldigt isolerade och unga med svåra familjeförhållanden har haft det jobbigt, speciellt då hobbyverksamhet avbrutits.

– Restriktionerna och rekommendationerna måste vara i balans och motsvara de verkliga smittoriskerna. Restriktioner som påverkar ungas liv måste noggrant övervägas före de tas i bruk. Unga behöver stöd nu och det syns på många sätt, säger Wegelius. Risken för att unga marginaliseras är större än vanligt i en kris som coronapandemin och något vi måste förhindra in i det sista, tillägger hon.  

Alexandra Wegelius

förbundsordförande, FSS

050 466 1551

alexandra.wegelius@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.