Tredje stadiets antagning måste revideras

6 september 2020, 13:59 | av | publicerat i ,

Resolution för Elevriksdagen ERIK 2020

Årligen sammankommer elever från alla delar av Svenskfinland till Elevriksdagen ERIK, som är Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf:s årsmöte och högsta beslutande organ. Under helgen 4-6.9.2020 samlades FSS till Elevriksdag på distans (Zoom). På årsmötet diskuterades bland annat förbundets politiska program, verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret fastställdes och det valdes en ny ordförande och förbundsstyrelse för förbundet. Elevriksdagen fastställde också förbundets nya stadgar.

Delegaterna debatterade aktivt förbundets politiska program och värderingar, och särskild vikt fäste skolungdomarna vid punkten gällande övergången till tredje stadiet. I det politiska programmet hittas formuleringen ”Studerande från andra stadiet ska ha motsvarande möjligheter att fortsätta studierna på tredje stadiet oavsett om man avlagt studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen och det ska finnas fler vägar till studier på tredje stadiet.” 

Under veckoslutet valde Elevriksdagen även en ny förbundsledning. Till förbundsordförande valdes Alexandra Wegelius, 19 år, från Närpes. Wegelius har tidigare varit aktiv inom FSS som vice ordförande. 

“Jag är jättetacksam för förtroendet och ser fram emot det kommande verksamhetsåret”, säger den nyvalda förbundsordförande Alexandra Wegelius och engagemanget går inte att ta miste på. 

Till förbundets första vice ordförande valdes Oskar Storbacka (18 år, Jakobstad) och till andra vice ordförande valdes Adele Westerlund (18 år, Helsingfors). Till styrelsemedlemmar valdes Joanna Fuhrmann (18 år, Kyrkslätt), Matilda Westerlund (16 år, Esbo), Cecilia Huhtala (17 år, Malax), Vivian Ljungqvist (17 år, Helsingfors) och Onni Purhonen (19 år, Helsingfors).

I januari 2021 inleds jubileumsåret. Att förbundet firar 100 år nästa år är en av tyngdpunkterna i verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020-2021. Förbundet kommer utge en historik i samarbete med Svensk Stöd och mingel, seminarium och festbankett kommer arrangeras. Ur verksamhetsplanen framgår även att FSS kommer att fortsätta jobba för att främja skoldemokratin och stöda elev- och studerandekårer samt aktivt bevaka och föra fram skolungdomars intressen i samhällsdebatten. 

Tilläggsinformation ges av:

Alexandra Wegelius
Förbundsordförande 2020-2021
alexandra.wegelius@skolungdom.fi
050 466 1551

Emilie Jäntti
Förbundsordförande 2019-2020
emilie.jäntti@skolungdom.fi
040 681 3762

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.