Finlandssvenska organisationer samarbetar för mångfald under Helsingfors Pride 2019

24 juni 2019, 17:21 | av | publicerat i ,

11 finlandssvenska organisationer samarbetar under Helsingfors Pride 2019 kring evenemang och synlighet för mångfald och jämlikhet. Samarbetet går under namnet Svenska hörnan. Varje medlemsorganisation förbinder sig att jobba för att alla oberoende sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck känner sig trygga och välkomna med i deras verksamhet.

Finlandssvenska organisationer står upp för jämlikhet och mångfald under Helsingfors Pride 2019. Samarbetet för sexuella minoriteter och könsminoriteter går under namnet Svenska hörnan.

– Tillsammans vill vi hålla den finlandssvenska regnbågsfanan högt och visa att könsmångfald och sexuell mångfald finns bland oss, och att vi alla har ett ansvar för att jobba för ett jämlikt samhälle, säger Emilie Jäntti, Finlands Svenska Skolungdomsförbund blivande ordförande.

I samarbetet deltar i år två organisationer fler än ifjol: Barnavårdsföreningen, Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Skolungdomsförbund, Folkhälsan, FDUV, Krisjouren för unga, Luckan, Regnbågsankan, Steg för Steg, Sveps Ungdomsverkstad och SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder. Samarbetet är religiöst och partipolitiskt obundet.

Organisationerna har skrivit under målsättningar som en del av sitt deltagande i Svenska hörnan.

– Vi har förbundit oss att jobba för att alla oberoende av sexuell läggning, kön, könsidentitet eller könsuttryck ska känna sig trygga och välkomna med i vår verksamhet. Genom att förbinda oss till målsättningarna visar vi att detta är värderingar vi jobbar med och för året om, säger Oscar Lehtinen på Krisjouren för unga.

Målsättningar:

  • Synlighet: Varje organisation som deltar i Svenska hörnan under Helsingfors Pride rapporterar tydligt om sitt deltagande för alla som berörs av organisationens verksamhet. Inte enbart synlighet för dem som besöker festivalen.
  • Miljö fri från diskriminering: Organisationerna strävar efter att alla deras utrymmen och evenemang är diskrimineringsfria zoner.
  • Toaletter för alla: Organisationerna strävar efter att alla inklusive transpersoner och icke-binära personer vet vilken toalett de kan använda i organisationens utrymmen eller under organisationens evenemang på annat håll.
  • Mångfald inom organisationen: Organisationerna arbetar fortgående för att inkludera alla, oberoende av sexuell läggning och könsidentitet, i sin verksamhet. Detta kan ske genom fortbildning av personal och genom att värna om en öppen miljö för diskussion om regnbågsrelaterade ämnen.
  • Ansvarsperson: Organisationerna utser en person som är ansvarig för likabehandling av sexuella minoriteter och könsminoriteter i organisationens verksamhet. Denna person kan vara samma som arbetar med jämlikhetsfrågor, arbetsskydd, trakasserier eller någon annan med rätt färdigheter.

Följande initiativ arrangeras av Svenska Hörnan under Helsingfors Pride:

Paneldiskussion om datingkultur nu och då onsdag 26.6 kl. 18–20 (Evenemanget på Facebook)

Finlandssvenskt Pridemingel fredag 28.6 kl. 17–20 (Evenemanget på Facebook)

Svenska hörnan i paraden och parken lördag 29.6 kl. 11.30–18 (Evenemanget på Facebook)

Mera information ges av Regnbågsankan:

Mathias Uutela
koordinator för social verksamhet
Regnbågsankan rf
mathias@regnbagsankan.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.