Svenska gymnasier behöver läromedel

26 januari 2016, 13:54 | av | publicerat i

Finlands Svenska Lärarförbund FSL och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS är oroliga för den svenskspråkiga gymnasieutbildningen. Då de nya läroplansgrunderna i år tas i bruk blir många av dagens läromedel föråldrade. Nya läromedel finns ännu inte.

I de svenskspråkiga gymnasierna finns små ämnen med få studerande. Förlagen – som driver affärsverksamhet – är förståeligt nog inte beredda att göra nya läromedel i alla ämnen. Att ge ut de små upplagor som krävs för den svenskspråkiga utbildningen är inte ekonomiskt lönsamt.

– Om ingen tar ansvar för de svenskspråkiga läromedlen, drabbas vi som är gymnasiestuderande. Vi får helt enkelt inte det material som krävs för våra kurser, säger Nicholas Kujala, förbundsordförande för FSS.

– Dessutom sätts stor press på de svenskspråkiga gymnasielärarna. Lärarna måste på egen hand utveckla undervisningsmaterial som deras finskspråkiga kolleger får via läroböckerna. Det här kräver mycket tid. Tid som lärarna istället kunde satsa på handledning av studerande, säger Christer Holmlund, förbundsordförande för FSL.

Holmlund och Kujala poängterar att gymnasieutbildningen måste vara lika bra för alla studerande, oberoende av om gymnasiet är svensk- eller finskspråkigt.

– Studentexamen och fortsatta studier är de samma för oss alla – oberoende av skolspråk. Om det inte finns läromedel för oss som är svenskspråkiga, hamnar vi i ett sämre utgångsläge jämfört med studerande vid finskspråkiga gymnasier, säger Nicholas Kujala.

Utbildningsstyrelsen har tidigare beviljat förlag anslag för läromedel som inte är vinstbringande (statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska). De anslag som beviljas idag räcker inte på långt när till.

– Det här är en fråga som beslutsfattarna måste ta till sig. Det kan inte vara bara förlagens eller fondernas uppgift att se till att det finns läromedel på svenska. Riksdagen och regeringen måste garantera att det finns pengar för läromedel med liten spridning, säger Christer Holmlund.

Mera information:

Christer Holmlund, FSL, 040 532 9800, christer.holmlund@fsl.fi

Nicholas Kujala, FSS, 044 277 8669, nicholas.kujala@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.