Studiekort för läsåret 2017-2018

5 juni 2017, 20:53 | av | publicerat i

Om du fortsätter grundskolan eller dina studier på andra stadiet (gymnasium, yrkesskola eller folkhögskola) blir det i höst dags att förnya studiekortet och beställa den nya läsårsdekalen 2017-2018. Den nuvarande läsårsdekalen (2016-2017) är i kraft endast till slutet av augusti 2017.

Varje inskriven FSS medlem kommer i slutet av juli att få ett e-postmeddelande med instruktioner för hur man förnyar studiekortet och beställer den nya läsårsdekalen.

Om du fortsätter dina studier och vill ha den nya läsårsdekalen ska du logga in i medlemsregistret och ladda upp ett giltigt studieintyg, som intyg godkänns en Wilma-screenshot eller ett inskannat/fotograferat intyg från skolan med underskrift och stämpel. Varje inskriven medlem kommer att få ett e-postmeddelande i slutet av juli med personliga inloggningsuppgifter till medlemsregistret där inmatningen av intyget sker. Efter mottaget intyg fakturerar vi medlemsavgiften per e-post och då du betalt fakturan skickar vi den nya läsårsdekalen och ungdomskalendern hem till dig. Du kan räkna med att få dekalen och kalenderns ungefär en vecka efter registrerad betalning.

Vi önskar alla medlemmar en skön sommar! Om du har frågor om studiekort eller den nya lärsårsdekalen kan du kontakta oss på studiekort@skolungdom.fi eller 09 644881.