Studerandeförbunden SLL, FSS och OSKU: Kompetensnivån lyfts inte genom att mekaniskt höja läropliktsåldern

15 mars 2018, 11:34 | av | publicerat i

PRESSMEDDELANDE 14.3, Publiceringsfritt genast.

Andra stadiets studerandeorganisationer Finlands Gymnasistförbund (SLL), Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS och Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU dömer förslaget om att höja läropliktsåldern. Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ föreslog idag att höja läropliktsåldern till 19 år. En diskussion om läropliktsåldern fördes också den 28.2 i riksdagens interpellationsbehandling.

 

“En mekanisk lösning saknar ambitioner, och tar inte tag i de verkliga problemen. År 2016 var det enbart 50 personer som avslutat den grundläggande utbildningen och inte sökte en studieplats på andra stadiet via den gemensamma ansökan, så det finns inget behov av att tvinga unga till utbildning. Problemet är avbrutna studier på andra stadiet, som i sin tur beror på många olika faktorer”, kommenterar SLL:s ordförande Alvar Euro.

 

Ett problem är svag skoltrivsel i den grundläggande utbildningen. I PISA-undersökningen år 2015 utredde man för första gången också teman som gällde välmående och motivation. I Finland upplever 15 % av eleverna utanförskap i sin skolgemenskap. Det skapar inte en god grund för flytten till andra stadiet och för att fästa sig vid studierna där. Dessutom har eleverna i Finland den lägsta motivationen av alla länder i jämförelsen.

 

“Förutom att höja utbildningsnivån måste vi också tala om att höja kompetensnivån. Vi är oroade för att ett mekaniskt tvång sänker studiemotivationen. Låg motivationen igen leder till svagare inlärningsresultat. Studentmössan eller yrkesbehörigheten borde vara tecken på inhämtad kunskap och kompetensnivå, inte bara på att man fullföljt närvaroplikten”, understryker FSS ordförande Bicca Olin.

 

SLL, FSS och OSKU ser det som viktigt att alla har möjlighet att få en andra stadiets examen. Istället för att höja läropliktsåldern vill förbunden se andra lösningar som möjliggör en andra stadiets examen för alla, förbundet är bland annat med medborgarinitiativskampanjen för att göra andra stadiets utbildning avgiftsfri för alla. Förbunden efterlyser också verkligt fungerande metoder för att motverka avbrutna studier.

 

“Ett avgiftsfritt andra stadie skulle vara ett starkt budskap för att alla har rätt till utbildning på andra stadiet. Därtill görs de viktigaste åtgärderna lokalt genom att utveckla stödtjänster, studerandevård och undervisningen. Vi vill inte se att ungdomar och deras föräldrar bötfällas på grund av att läroplikten försummats. Det är viktigare att stärka skoltrivseln och studiemotivationen, så att alla kan och vill delta i undervisningen. En sådan vilja att utveckla sig själv bär genom hela livet”, konstaterar OSKUs ordförande Emmi Pentikäinen.

 

För mer information:

Ordförande Alvar Euro, Finlands gymnasistförbund (SLL), alvar.euro(at)lukio.fi, 050 918 6674

Ordförande Bicca Olin, Finlands Svenska Skolungdomsförbund, bicca.olin(at)skolungdom.fi, ‭040 352 5232

Ordförande Emmi Pentikäinen, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU, emmi.pentikainen(at)osku.info, 044 977 6356

 

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.