Studerande på andra stadiet: Ungas mentalvårdskris måste tas på allvar

22 februari 2021, 13:34 | av | publicerat i ,

I och med koronan har ungas mentala välmående försämrats drastiskt. 

Enligt Allianssis och MTV: s enkät upplever tre av fyra ungdomar att deras psykiska välbefinnande har försämrats på grund av coronarestriktionerna. Ungdomsarbetare är oroade över ungdomar som inte har nåtts efter våren och föräldrar berättar om unga som passivt lyssnar på distanslektioner i mörka rum. Finlands Svenska Skolungdomsförbund – FSS rf, yrkess­tu­de­ran­des förbund i Finland – SAKKI, Finlands Gymnasistförbund – SLL och den nationella studentkåren i Finland – OSKU kräver lösningar för att förbättra ungas psykiska hälsa.

Unga som blir utslagna ur samhället, och som inte längre går att nå, riskerar att bli marginaliserade på lång sikt . En marginaliserad ung person kostar enligt uppskattningar samhället upp till en miljon euro, för att inte tala om den mänskliga och psykiska prislappen som betalas. Andra stadiets studerandeorganisationer frågar sig hur många marginaliserade unga vi har råd med.

”Situationen är skrämmande och oroväckande, och ingen tar ansvar för den eller vidtar nödvändiga åtgärder.” Vi är oroade över denna åldersgrupp, som inte har någon stödjande studiegemenskap omkring sig och inte heller har möjligheter att få kompisar. Situationen passiverar unga och ökar på mentalvårdsproblemen.  Det finns risk för att unga blir bittra och förlorar tron på samhället i åratal framåt”, påpekar organisationernas ordförande.

Organisationerna anser att psykiskt välbefinnande är lika viktigt att ta i beaktande som fysisk hälsa gällande coronarestriktionerna. När unga inte har tillgång till ungdomslokaler, hobbyer eller skolor uteblir inte bara viktiga erfarenheter av lärande och gemenskap utan också tryggheten av vuxnas närvaro. Det är lättare att få tag i ungas problem när man träffas ansikte mot ansikte. En del av problemet är mentalvårdstjänsterna som redan före coronan haft för lite resurser. Många unga vet inte hur man söker om hjälp. 

”Även om en ung person lyckas söka hjälp så kan det ta flera månader innan hjälpen står till förfogande. Det kan inte fortsätta så här. Det ska satsas resurser på ungas psykiska hälsa nu och inte om tio år. Personal inom elevhälsan permitteras och det påstås att vi inte har råd att satsa på mentalvårdstjänster och personal. Det här känns märkligt då faktum är att om satsningar inte görs nu, så kommer vi att stå inför ännu större utmaningar och kostnader senare. Mentalvårdskrisen bland unga blir värre hela tiden och måste nu tas på allvar”, uppmanar ordförandena.

Tilläggsinformation: 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund: Alexandra Wegelius, 050 466 1551, alexandra.wegelius@skolungdom.fi

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI: Jutta Vihonen, 044 753 0581, jutta.vihonen@sakkiry.fi

Suomen Lukiolaisten Liitto: Emilia Uljas, 050 377 9700, emilia.uljas@lukio.fi

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU: Henriikka Mastokangas, 044 9776 356, henriikka.mastokangas@osku.info

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.