Studerande på andra stadiet: Avgiftsfri utbildning på andra stadiet måste lösas i regeringsförhandlingarna

27 februari 2019, 16:06 | av | publicerat i

Riksdagen röstade i dag den 27 februari om medborgarinitiativet som kräver avgiftsfri utbildning på andra stadiet. Riksdagen förkastade medborgarinitiativet och godkände kulturutskottets två förslag till utlåtanden. I utlåtandet förutsätter riksdagen att undervisnings- och kulturministeriet instruerar utbildningsanordnarna om att kommunicera om kostnaderna för läromedel. Därtill krävs att statsrådet ska följa upp och utvärdera kostnadsutvecklingen och göra en utredning och vid behov komma med förslag till fortsatta åtgärder.

Förbunden för studerande på andra stadiet FSS, OSKU, SAKKI och SLL anser att utlåtandena är för löst formulerade. Studerandeförbunden skulle ha önskat kraftigare ställningstaganden för att främja avgiftsfri utbildning på andra stadiet.

“Vi har redan information om vilka kostnader en enskild studerande kan stå inför. Vi kräver en utredning om olika sätt att förverkliga avgiftsfri utbildning på andra stadiet och helhetskostnaderna för dessa. Ingen vill använda över 100 miljoner euro i året på studiematerial, och därför är det viktigt att vi hittar smarta lösningar för att förverkliga avgiftsfri utbildning på andra stadiet. Att initiera den här utredningen är det minsta riksdagen kunde kräva av regeringen”, konstaterar SLL:s ordförande Roosa Pajunen och OSKU:s ordförande Jessica Makkonen.

Arbetet för en avgiftsfri utbildning på andra stadiet fortsätter. Under gårdagens demonstration meddelande flera representanter från partierna att de senast under nästa valperiod förbinder sig till att främja avgiftsfri utbildning på andra stadiet. Alla andra stadiets studerandeförbund har också lyft upp temat i sina riksdagsvalsmål. Förbunden kräver att partierna som bildar nästa regering tydligt förbinder sig till att främja avgiftsfri utbildning på andra stadiet.

“Nu vädjar vi till alla partier. Löftena måste lösas in! Nog med att hänvisa till teknikaliteter och uttrycka vackra ord om undervisningens avgiftsfrihet. Sådan utbildning som inte alla har råd till kan man inte ens med god vilja kalla avgiftsfri”, påminner FSS ordförande Bicca Olin och SAKKIs ordförande Elias Tenkanen.


Tilläggsinformation:

ordförande Bicca Olin, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
bicca.olin@skolungdom.fi, 040 352 5232

puheenjohtaja Elias Tenkanen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
elias.tenkanen@sakkiry.fi, 044 7530 581

puheenjohtaja Roosa Pajunen, Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL)
roosa.pajunen@lukio.fi, 0400 916 466

puheenjohtaja Jessica Makkonen, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
jessica.makkonen@osku.info, 044 977 6356

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.