Sökes en Grafisk Formgivare för Ungdomskalendern 2016-17

17 mars 2016, 17:37 | av | publicerat i

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf söker en Grafisk Formgivare till sin medlemskalender, Ungdomskalendern 2016-17.

Förbundet har sedan hösten år 2000 gett ut och distribuerat ungdomskalendern till skolungdomar runtom i Svenskfinland. Ungdomskalendern ges ut som en medlemsförmån till alla förbundets medlemmar: elever i grundskolans övre klasser och studerande i folkhögskolor och på andra stadiet. Kalendern bidrar på ett betydande sätt till förbundets synlighet bland unga.

Ungdomskalendern är en uppskattad medlemsförmån och ett konkret verktyg som FSS erbjuder skolungdomar. Den finlandssvenska kalendern är unik till sitt innehåll i och med att den anpassas till sina användare: är på svenska och fyller en finländsk skolelevs behov. Kalendern designas varje år från början till slut av en ung grafiker, och innehållet produceras av förbundets styrelse bestående av skolungdomar. Även gällande ungdomskalendern följer FSS alltså sin grundprincip ”av unga, för unga”. Kalendern innehåller förutom de traditionella elementen som datum och anteckningsutrymme, läsordningar och tabeller, också information om FSS verksamhet. Kalendern bidrar också med annat intressant innehåll, allt för att göra elevers och studerandes skolvardag lite roligare.

Kalendern är en viktig informationskanal genom vilken FSS kan sprida information om elevernas rättigheter, elevkårer, sin verksamhet och de många olika möjligheterna att delta i den. Medlemmarna uppmuntras till att ge respons på kalendern för att den ska kunna anpassas till de behov som finns ute på fältet i skolorna.

Ungdomskalendern har fått mycket god respons på fältet och många har berömt kalendern för ett finurligt och påhittigt innehåll samt en klar, tilltalande grafisk utformning. Ungdomskalendern finns inte att köpa, utan den fås endast genom medlemskap i förbundet. På så sätt blir kalendern en symbol för medlemskapet, och en gemensam nämnare för skolungdomar. FSS producerar ungdomskalendern för att erbjuda den finlandssvenska skolungdomen en kvalitativ, aktuell och innehållsrik kalender. I enlighet med FSS linje är ungdomskalendern normkritisk till sitt innehåll och utseende.

FSS vill erbjuda sina medlemmar god service i studieärenden på svenska. Ungdomskalendern utgör ett väsenligt led i att stöda den finlandssvenska skolungdomen i vardagen. Förbundets medlemmar uppskattar papperskalendern, som motvikt till den allt mera digitaliserade inlärningsmiljön. En fysisk kalender har många fördelar framom en digital, och skolungdomarna använder gärna ungdomskalendern eftersom den är kvalitativ och producerad med sin målgrupp i åtanke. Genom att göra kalendern till en naturlig del av de finlandssvenska skoloungdomarnas vardag bidrag förbundet till det finlandssvenska kulturlivet.

Den grafiska formgivaren anställs på “frilans” -basis och får ett arvode för sitt uppdrag. Formgivaren ansvarar för den grafiska brytningen från idéstadiet till det färdiga tryckmaterialet. Arbetet sker under sommaren och väntas stå klart i början på juli.

 

För tilläggsinformation kontakta verksamhetsledare Otto Pettersson, otto.pettersson@skolungdom.fi  eller tel. 045 113 2746.

En fritt formulerad ansökan samt CV och löneanspråk skickas per post till:

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, Kaserngatan 1 D 65-66, 00140 Helsingfors

eller till otto.pettersson@skolungdom.fi senast måndagen 2.5.2016.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för svenskspråkiga elever i grundskolans övre årskurser samt studerande på andra stadiet m.a.o. studerande vid gymnasier, yrkesläroanstalter och folkhögskolor i Finland.

 

 

 

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.